De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STATUUT VAN EEN MEEWERKENDE TANDARTS, ZELFSTANDIGE IN EEN ORGANISATIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "STATUUT VAN EEN MEEWERKENDE TANDARTS, ZELFSTANDIGE IN EEN ORGANISATIE"— Transcript van de presentatie:

1 STATUUT VAN EEN MEEWERKENDE TANDARTS, ZELFSTANDIGE IN EEN ORGANISATIE
An Vijverman Advocaat bij DEWALLENS & PARTNERS United Dentists, Vermogenscongres, Herentals, 30 september 2006

2 Overzicht SITUATIESCHETS STATUUT MEEWERKENDE TANDARTS
VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID RISICO OP HERKWALIFICATIE BESLUIT NOG VRAGEN?

3 I. SITUATIESCHETS Wat is een meewerkende tandarts?
Diverse mogelijkheden: éénmanszaak groepspraktijk

4 II. STATUUT MEEWERKENDE TANDARTS
A. ZELFSTANDIGE OF WERKNEMER? In de praktijk: meestal zelfstandige In theorie: vrije keuze

5 II. STATUUT MEEWERKENDE TANDARTS
B. WERKNEMER: VOORDELEN & NADELEN 1. Voordelen a) tandarts-zaakvoerder: meer zeggenschap/controle b) meewerkende tandarts: meer zekerheid c) meewerkende tandarts: beter beschermd sociale zekerheidsstatuut

6 II. STATUUT MEEWERKENDE TANDARTS
Nadelen a) meewerkende tandarts: minder vrijheid b) tandarts-zaakvoerder: meer papierwerk en meer kosten 3. Besluit: nadelen primeren vaak op voordelen

7 II. STATUUT MEEWERKENDE TANDARTS
C. ZELFSTANDIGE: VOORDELEN & NADELEN Voordelen a) tandarts-zaakvoerder: minder kosten b) meewerkende tandarts: meer vrijheid

8 II. STATUUT MEEWERKENDE TANDARTS
Nadelen a) meewerkende tandarts: minder zekerheid en minder beschermd sociale zekerheidsstatuut b) tandarts-zaakvoerder: risico schijnzelfstandigheid Besluit: - voordelen lijken te primeren op nadelen - MAAR: opletten voor schijnzelfstandigheid!

9 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID
WAT IS SCHIJNZELFSTANDIGHEID? - schijnzelfstandige: persoon die “werkt op zelfstandige basis” maar in feite een werknemer is - werknemer: persoon die arbeid verricht, tegen loon en in ondergeschikt verband / gezagsverhouding - gezagsverhouding: volgt uit geheel van feitelijke omstandigheden; nooit één element alleen

10 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID
B. DO-s EN DON’T-s Lijst Minister Onkelinx: 7 van de 12 criteria a) U hebt geen persoonlijke en substantiële deling in de winst en het verlies van het bedrijf; b) U doet geen persoonlijke en substantiële investering van eigen kapitaal in het bedrijf; c) U hebt geen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid over de financiële middelen om de rentabiliteit van het bedrijf te handhaven; d) U hebt de garantie van een periodieke betaling van loon; e) U werkt hoofdzakelijk en gewoonlijk voor één enkel bedrijf of eenzelfde groep bedrijven; f) U bent geen werkgever van personeel dat U persoonlijk en vrij hebt aangeworven;

11 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID
g) U bent niet vrij in het organiseren van het werk en de werktijden; h) U treedt niet naar buiten als bedrijf tegenover andere personen of een medecontractant; i) U werkt in ruimten en/of met materieel dat niet van Uzelf is, of dat beschikbaar wordt gesteld, gefinancierd of gegarandeerd door degene die het werk verschaft; j) U bent onderworpen aan een interne controle of mogelijke sancties; k) U hebt geen beslissingsbevoegdheid over het prijzenbeleid van het bedrijf; l) U hebt geen aankoopbevoegdheid voor het bedrijf. Maar: nooit in de praktijk omgezet

12 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID
Schriftelijke overeenkomst? a) belangrijk b) “zelfstandigen”overeenkomst c) Maar: titel is niet doorslaggevend Sociale zekerheidsstatuut a) als zelfstandige b) Maar: is niet doorslaggevend

13 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID
4. Vergoeding a) In functie van geleverde prestaties b) Don’t: vaste/forfaitaire vergoeding ; vergoeding tijdens vakantieperiode 5. Geen materiaal/auto ter beschikking Beter: meewerkende tandarts staat zelf in voor kosten of onkostenvergoeding

14 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID
Geen betaling bijdragen beroepsvereniging Mogelijkheid eigen personeel aan te werven / eigen cliënteel te creëren voorwaarde: reëel Geen vaste plaats van uitvoering van de arbeid Eigen verzekering/aansprakelijkheid aan te raden, maar geen garantie, noch een must

15 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID
10. Wijze van uitvoeren arbeid a) mogelijkheid zich te laten vervangen b) patiënten weigeren/al dan niet behandelen: wederzijdse afspraken c) geen strikte vakantieregeling, geen vaste aanwezigheidsplicht, geen vast uurrooster, geen verantwoordingsplicht, tenzij noodzakelijk voor continuïteit en samenwerking d) concurrentiebeding kan

16 IV. RISICO OP HERKWALIFICATIE
DUBBEL RISICO OP HERKWALIFICATIE Meewerkende tandarts roept herkwalificatie in a) bij conflict b) bevoegdheid Arbeidsrechtbank c) oordeel op basis van alle feitelijke elementen 2. Ambshalve herkwalificatie door de Sociale Inspectie

17 IV. RISICO OP HERKWALIFICATIE
ZWARE BEWIJSLAST ZWARE SANCTIES Achterstallige socialezekerheidsbijdragen a) werkgevers- en werknemersbijdragen b) binnen verjaringstermijn van vijf jaar Burgerlijke (administratieve) sancties:bijdrageopslag 10% + verwijlintrest 7% + forfaitaire vergoeding

18 IV. RISICO OP HERKWALIFICATIE
Strafrechtelijke sancties a) wegens niet-aangifte en niet-betaling van sociale zekerheidsbijdragen = misdrijf b) correctionele straffen: geldboete van € 130,- tot € ,- per werknemer (maximum € ,-) en gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden

19 IV. RISICO OP HERKWALIFICATIE
Arbeidsrechtelijke gevolgen a) achterstallig vakantiegeld + verbrekingsvergoedingen + strafsancties b) maar: korte verjaringstermijn: één jaar na einde van de arbeidsovereenkomst of vijf jaar na feit waaruit vordering is ontstaan

20 V. BESLUIT Meest interessante statuut voor de meewerkende tandarts: werknemer. Indien toch zelfstandige: opgelet voor schijnzelfstandigheid! C. Schijnzelfstandigheid vermijden door in de samenwerking(sovereenkomst) zo weinig mogelijk indiciën op te nemen die wijzen op band van ondergeschiktheid.

21 VI. NOG VRAGEN?


Download ppt "STATUUT VAN EEN MEEWERKENDE TANDARTS, ZELFSTANDIGE IN EEN ORGANISATIE"

Verwante presentaties


Ads door Google