De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STATUUT VAN EEN MEEWERKENDE TANDARTS, ZELFSTANDIGE IN EEN ORGANISATIE An Vijverman Advocaat bij D EWALLENS & PARTNERS www.dewallens-partners.be United.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STATUUT VAN EEN MEEWERKENDE TANDARTS, ZELFSTANDIGE IN EEN ORGANISATIE An Vijverman Advocaat bij D EWALLENS & PARTNERS www.dewallens-partners.be United."— Transcript van de presentatie:

1 STATUUT VAN EEN MEEWERKENDE TANDARTS, ZELFSTANDIGE IN EEN ORGANISATIE An Vijverman Advocaat bij D EWALLENS & PARTNERS www.dewallens-partners.be United Dentists, Vermogenscongres, Herentals, 30 september 2006

2 Overzicht  SITUATIESCHETS  STATUUT MEEWERKENDE TANDARTS  VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID  RISICO OP HERKWALIFICATIE  BESLUIT  NOG VRAGEN?

3 I. SITUATIESCHETS -Wat is een meewerkende tandarts? -Diverse mogelijkheden: -éénmanszaak -groepspraktijk

4 II. STATUUT MEEWERKENDE TANDARTS A. ZELFSTANDIGE OF WERKNEMER?  In de praktijk: meestal zelfstandige  In theorie: vrije keuze

5 II. STATUUT MEEWERKENDE TANDARTS B. WERKNEMER: VOORDELEN & NADELEN 1. Voordelen a) tandarts-zaakvoerder: meer zeggenschap/controle b) meewerkende tandarts: meer zekerheid c) meewerkende tandarts: beter beschermd sociale zekerheidsstatuut

6 II. STATUUT MEEWERKENDE TANDARTS  Nadelen a) meewerkende tandarts: minder vrijheid b) tandarts-zaakvoerder: meer papierwerk en meer kosten 3.Besluit: nadelen primeren vaak op voordelen

7 II. STATUUT MEEWERKENDE TANDARTS C. ZELFSTANDIGE: VOORDELEN & NADELEN  Voordelen a) tandarts-zaakvoerder: minder kosten b) meewerkende tandarts: meer vrijheid

8 II. STATUUT MEEWERKENDE TANDARTS  Nadelen a) meewerkende tandarts: minder zekerheid en minder beschermd sociale zekerheidsstatuut b) tandarts-zaakvoerder: risico schijnzelfstandigheid  Besluit: - voordelen lijken te primeren op nadelen - MAAR: opletten voor schijnzelfstandigheid!

9 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID  WAT IS SCHIJNZELFSTANDIGHEID? - schijnzelfstandige: persoon die “werkt op zelfstandige basis” maar in feite een werknemer is - werknemer: persoon die arbeid verricht, tegen loon en in ondergeschikt verband / gezagsverhouding - gezagsverhouding: volgt uit geheel van feitelijke omstandigheden; nooit één element alleen

10 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID B. DO-s EN DON’T-s  Lijst Minister Onkelinx: 7 van de 12 criteria a) U hebt geen persoonlijke en substantiële deling in de winst en het verlies van het bedrijf; b) U doet geen persoonlijke en substantiële investering van eigen kapitaal in het bedrijf; c) U hebt geen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid over de financiële middelen om de rentabiliteit van het bedrijf te handhaven; d) U hebt de garantie van een periodieke betaling van loon; e) U werkt hoofdzakelijk en gewoonlijk voor één enkel bedrijf of eenzelfde groep bedrijven; f) U bent geen werkgever van personeel dat U persoonlijk en vrij hebt aangeworven;

11 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID g) U bent niet vrij in het organiseren van het werk en de werktijden; h) U treedt niet naar buiten als bedrijf tegenover andere personen of een medecontractant; i) U werkt in ruimten en/of met materieel dat niet van Uzelf is, of dat beschikbaar wordt gesteld, gefinancierd of gegarandeerd door degene die het werk verschaft; j) U bent onderworpen aan een interne controle of mogelijke sancties; k) U hebt geen beslissingsbevoegdheid over het prijzenbeleid van het bedrijf; l) U hebt geen aankoopbevoegdheid voor het bedrijf. Maar: nooit in de praktijk omgezet

12 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID  Schriftelijke overeenkomst? a) belangrijk b) “zelfstandigen”overeenkomst c) Maar: titel is niet doorslaggevend  Sociale zekerheidsstatuut a) als zelfstandige b) Maar: is niet doorslaggevend

13 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID 4.Vergoeding a) In functie van geleverde prestaties b) Don’t: vaste/forfaitaire vergoeding ; vergoeding tijdens vakantieperiode 5.Geen materiaal/auto ter beschikking Beter: meewerkende tandarts staat zelf in voor kosten of onkostenvergoeding

14 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID  Geen betaling bijdragen beroepsvereniging  Mogelijkheid eigen personeel aan te werven / eigen cliënteel te creëren voorwaarde: reëel  Geen vaste plaats van uitvoering van de arbeid  Eigen verzekering/aansprakelijkheid aan te raden, maar geen garantie, noch een must

15 III. VERMIJDEN SCHIJNZELFSTANDIGHEID 10.Wijze van uitvoeren arbeid a) mogelijkheid zich te laten vervangen b) patiënten weigeren/al dan niet behandelen: wederzijdse afspraken c) geen strikte vakantieregeling, geen vaste aanwezigheidsplicht, geen vast uurrooster, geen verantwoordingsplicht, tenzij noodzakelijk voor continuïteit en samenwerking d) concurrentiebeding kan

16 IV. RISICO OP HERKWALIFICATIE  DUBBEL RISICO OP HERKWALIFICATIE  Meewerkende tandarts roept herkwalificatie in a) bij conflict b) bevoegdheid Arbeidsrechtbank c) oordeel op basis van alle feitelijke elementen 2.Ambshalve herkwalificatie door de Sociale Inspectie

17 IV. RISICO OP HERKWALIFICATIE  ZWARE BEWIJSLAST  ZWARE SANCTIES  Achterstallige socialezekerheidsbijdragen a) werkgevers- en werknemersbijdragen b) binnen verjaringstermijn van vijf jaar  Burgerlijke (administratieve) sancties:bijdrageopslag 10% + verwijlintrest 7% + forfaitaire vergoeding

18 IV. RISICO OP HERKWALIFICATIE  Strafrechtelijke sancties a) wegens niet-aangifte en niet-betaling van sociale zekerheidsbijdragen = misdrijf b) correctionele straffen: geldboete van € 130,- tot € 2.500,- per werknemer (maximum € 500.000,-) en gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden

19 IV. RISICO OP HERKWALIFICATIE  Arbeidsrechtelijke gevolgen a) achterstallig vakantiegeld + verbrekingsvergoedingen + strafsancties b) maar: korte verjaringstermijn: één jaar na einde van de arbeidsovereenkomst of vijf jaar na feit waaruit vordering is ontstaan

20 V. BESLUIT  Meest interessante statuut voor de meewerkende tandarts: werknemer.  Indien toch zelfstandige: opgelet voor schijnzelfstandigheid! C. Schijnzelfstandigheid vermijden door in de samenwerking(sovereenkomst) zo weinig mogelijk indiciën op te nemen die wijzen op band van ondergeschiktheid.

21 VI. NOG VRAGEN? an.vijverman@dewallens-partners.bewww.dewallens-partners.be


Download ppt "STATUUT VAN EEN MEEWERKENDE TANDARTS, ZELFSTANDIGE IN EEN ORGANISATIE An Vijverman Advocaat bij D EWALLENS & PARTNERS www.dewallens-partners.be United."

Verwante presentaties


Ads door Google