De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juridische aandachtspunten bij het zakendoen in België Seminarie NKvK – Investeren in Brussel Mehdi Mellah 23 april 2013 - Amstelveen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juridische aandachtspunten bij het zakendoen in België Seminarie NKvK – Investeren in Brussel Mehdi Mellah 23 april 2013 - Amstelveen."— Transcript van de presentatie:

1 Juridische aandachtspunten bij het zakendoen in België Seminarie NKvK – Investeren in Brussel Mehdi Mellah 23 april 2013 - Amstelveen

2 Overzicht 1.Structuur - fiscaliteit 2.Personeel - schijnzelfstandigheid 3.Onroerend goed 4.Commerciële overeenkomsten 1.Overheidsopdrachten 2.Hoe verkopen (via ZZP’ers?) 3.Algemene voorwaarden 2

3 1. Structuur – fiscaliteit  Activiteiten vanuit Nederland  Werken via een tussenpersoon  Werken via een bijkantoor  Oprichten Belgische BV  Impact fiscaliteit (waaronder BTW) 3

4 2. Personeel  Verschil : Vlaanderen, Brussel, Wallonië  Verplichtingen (RSZ, Dimona, verplichte arbeidsongevallenverzekering)  Beroep op “sociaal secretariaat”  “Keuze” tussen ZZP’er en werknemer 4

5 2. Let op voor schijnzelfstandigheid  Werknemer = ondergeschikt verband  Hoge sociale zekerheidsbijdragen 35 % (WG) + 13,07% (WN)  Arbeidsrecht (ontslagregels, vakantie, arbeidsduur, …)  Zelfstandige = vrijheid in organisatie werk  Lagere sociale bijdragen op geplafonneerd inkomen  Contractuele vrijheid (tenzij specifieke regels, bv agentuur)  Geen keuze: wijze van uitvoering bepaalt statuut  Nieuwe wet 25 augustus 2012: verstrenging  9 criteria – indien 5 voldaan: vermoeden arbeidsovereenkomst  Gevolg “herkwalificatie”  Sociale bijdragen (3 jaar) – te betalen door werkgever 5

6 2. Schijnzelfstandigheid - criteria 6 Criteria (5 x NEEN = AO) 1U draagt financieel-economisch risico via (i)Persoonlijke substantiële investering in de onderneming, of (ii)Persoonlijke en substantiële deelname in de winst/verlies onderneming 2U heeft beslissingsmacht over financiële middelen onderneming 3U heeft beslissingsmacht over aankoopbeleid 4U heeft beslissingsmacht over prijsbeleid 5U heeft een resultaatsverbintenis 6Uw vergoeding is variabel in functie van bedrijfsresultaten of omvang prestaties 7U bent werkgever van eigen personeel of hebt deze mogelijkheid 8U doet zich extern voor als onderneming – meerdere contracten 9U bent eigenaar van bedrijfsmiddelen waarmee u werkt

7 3. Onroerend goed  Aankoop  Notaris  BTW reglementering “nieuwe” gebouwen  Huur  Handelshuur 7

8 4. Commerciële overeenkomsten  Overheidsopdrachten  Hoe verkopen (via ZZP’ers?)  Algemene voorwaarden 8

9 4. Commerciële overeenkomsten Keuzes:  Noodzaak van lokale tussenpersoon  Afwenteling economisch risico  Prijs producten en vergoedingstructuur tussenpersoon  Gemakkelijk beëindigen van (distributie)overeenkomst  Imago van product en uitstraling tussenpersoon: controlebevoegdheid 9

10 4. Directe verkoop of distributie  Handelsagent  handelsvertegenwoordiger  Concessiehouder (“verkoopsconcessie”/Distributeur) 10 CategorieRelatie t.a.v. klantenStatuut HandelsvertegenwoordigerIn naam en voor rekening van principaal Werknemer HandelsagentIn naam en voor rekening van principaal Zelfstandige ConcessiehouderIn eigen naam en voor eigen rekening Zelfstandige

11 4. Specifiek “dwingende” regels Handelsagent: Wet 13 april 1995  Dwingend recht voor uitvoering op Belgisch grondgebied  Specifieke regels omtrent o.a.  Niet concurrentiebeding  Beëindiging  Cliënteelvergoeding bij einde overeenkomst  Opgelet voor herkwalificatie in handelsvertegenwoordiger! 11

12 4. Specifiek “dwingende” regels Distributeur Niet-exclusief of voor bepaalde duur:  “Normale” beëindigingsmodaliteiten  Geen specifieke vergoedingen verschuldigd bij beëindiging  Contractuele relatie = vrij te regelen  Exclusief (of “zware verplichtingen”) en onbepaalde duur met uitvoering op Belgisch grondgebied:  Beëindiging onderworpen aan Wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van exclusieve verkoopsconcessie aangegaan voor onbepaalde tijd 12

13 4. Specifiek “dwingende” regels Distributeur  Duur en beëindiging:  “redelijke” opzeggingstermijn (rechtspraak varieert van 1 tot 48 maanden)  Alternatief: opzeggingsvergoeding (semi-brutowinst)  Billijke bijkomende vergoeding:  Cliënteelvergoeding  “rouwgeld” voor personeel  Vergoeding voor nog niet-afgeschreven kosten (publiciteit, showroom) 13

14 4. Algemene voorwaarden A.Belang  Wat zijn verkoopsvoorwaarden?  Bepalingen die van toepassing zijn op een onbeperkt aantal overeenkomsten in tegenstelling tot de bijzondere voorwaarden die in veel gevallen de kern van de prestatie betreffen  Verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen = contractuele clausules  Rechtszekerheid  Toepasselijk recht  Bevoegde rechtbanken 14

15 4. Algemene voorwaarden B.Tegenstelbaarheid  Hoe de tegenstelbaarheid verzekeren naar Belgisch recht?  Zorgen dat bestemmeling effectief kennis neemt of kan nemen van de algemene voorwaarden  Opgelet: algemene verwijzingen op offerte of neerlegging bij Kamer van Koophandel is niet voldoende  Advies: expliciete aanvaarding verzekeren of kennisname - en aanvaardingsclausules opnemen in kaderovereenkomst  Elektronische algemene voorwaarden  Louter beschikbaar stellen of verwijzing is niet voldoende  Actieve handeling bestemmeling blijft vereist  Advies: ook nog bevestigen per e-mail 15

16 4. Algemene voorwaarden C. Gebruikelijke bedingen  Clausule met betrekking tot de prijs (termijn, plaats betaling, zekerheden, sanctie bij laattijdige betaling )  Exoneratiebeding (uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid)  Schadebedingen (matiging) – strafbeding (ongeldig)  Rechtsmacht en bevoegdheidsbeding (keuze rechtbank, impact op taal van procedure)  Rechtskeuzebeding (vrije keuze behoudens dwingend recht, noodzaak aan Belgische/buitenlandse advocaat, internationale koop: toepassing Weens Koopverdrag) 16

17 Vragen? © Lydian, december 2012. Deze presentatie verstrekt enkel algemene informatie en houdt geen advies in. 17

18 Brussels OfficeAntwerp Office Tour & Taxis Havenlaan – Avenue du Port 86 b 113Arenbergstraat 23 1000 Brussels - Belgium2000 Antwerp - Belgium T. +32 2 787 90 00T. +32 3 304 90 00 F. +32 2 787 90 99F. +32 3 304 90 19 www.lydian.be 18

19 Contact Mehdi Mellah Senior Associate Commercial & Litigation T. +32 2 787 90 32 F. +32 2 787 90 99 mehdi.mellah@lydian.be 19


Download ppt "Juridische aandachtspunten bij het zakendoen in België Seminarie NKvK – Investeren in Brussel Mehdi Mellah 23 april 2013 - Amstelveen."

Verwante presentaties


Ads door Google