De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Juridische aandachtspunten bij het zakendoen in België

Verwante presentaties


Presentatie over: "Juridische aandachtspunten bij het zakendoen in België"— Transcript van de presentatie:

1 Juridische aandachtspunten bij het zakendoen in België
Seminarie NKvK – Investeren in Brussel Mehdi Mellah 23 april Amstelveen

2 Overzicht Structuur - fiscaliteit Personeel - schijnzelfstandigheid
Onroerend goed Commerciële overeenkomsten Overheidsopdrachten Hoe verkopen (via ZZP’ers?) Algemene voorwaarden

3 1. Structuur – fiscaliteit
Activiteiten vanuit Nederland Werken via een tussenpersoon Werken via een bijkantoor Oprichten Belgische BV Impact fiscaliteit (waaronder BTW)

4 2. Personeel Verschil : Vlaanderen, Brussel, Wallonië
Verplichtingen (RSZ, Dimona, verplichte arbeidsongevallenverzekering) Beroep op “sociaal secretariaat” “Keuze” tussen ZZP’er en werknemer

5 2. Let op voor schijnzelfstandigheid
Werknemer = ondergeschikt verband Hoge sociale zekerheidsbijdragen 35 % (WG) + 13,07% (WN) Arbeidsrecht (ontslagregels, vakantie, arbeidsduur, …) Zelfstandige = vrijheid in organisatie werk Lagere sociale bijdragen op geplafonneerd inkomen Contractuele vrijheid (tenzij specifieke regels, bv agentuur) Geen keuze: wijze van uitvoering bepaalt statuut Nieuwe wet 25 augustus 2012: verstrenging 9 criteria – indien 5 voldaan: vermoeden arbeidsovereenkomst Gevolg “herkwalificatie” Sociale bijdragen (3 jaar) – te betalen door werkgever

6 2. Schijnzelfstandigheid - criteria
Criteria (5 x NEEN = AO) 1 U draagt financieel-economisch risico via Persoonlijke substantiële investering in de onderneming, of Persoonlijke en substantiële deelname in de winst/verlies onderneming 2 U heeft beslissingsmacht over financiële middelen onderneming 3 U heeft beslissingsmacht over aankoopbeleid 4 U heeft beslissingsmacht over prijsbeleid 5 U heeft een resultaatsverbintenis 6 Uw vergoeding is variabel in functie van bedrijfsresultaten of omvang prestaties 7 U bent werkgever van eigen personeel of hebt deze mogelijkheid 8 U doet zich extern voor als onderneming – meerdere contracten 9 U bent eigenaar van bedrijfsmiddelen waarmee u werkt

7 3. Onroerend goed Aankoop Huur Notaris
BTW reglementering “nieuwe” gebouwen Huur Handelshuur

8 4. Commerciële overeenkomsten
Overheidsopdrachten Hoe verkopen (via ZZP’ers?) Algemene voorwaarden

9 4. Commerciële overeenkomsten
Keuzes: Noodzaak van lokale tussenpersoon Afwenteling economisch risico Prijs producten en vergoedingstructuur tussenpersoon Gemakkelijk beëindigen van (distributie)overeenkomst Imago van product en uitstraling tussenpersoon: controlebevoegdheid

10 4. Directe verkoop of distributie
Handelsagent  handelsvertegenwoordiger Concessiehouder (“verkoopsconcessie”/Distributeur) Categorie Relatie t.a.v. klanten Statuut Handelsvertegenwoordiger In naam en voor rekening van principaal Werknemer Handelsagent Zelfstandige Concessiehouder In eigen naam en voor eigen rekening

11 4. Specifiek “dwingende” regels
Handelsagent: Wet 13 april 1995 Dwingend recht voor uitvoering op Belgisch grondgebied Specifieke regels omtrent o.a. Niet concurrentiebeding Beëindiging Cliënteelvergoeding bij einde overeenkomst Opgelet voor herkwalificatie in handelsvertegenwoordiger!

12 4. Specifiek “dwingende” regels
Distributeur Niet-exclusief of voor bepaalde duur: “Normale” beëindigingsmodaliteiten Geen specifieke vergoedingen verschuldigd bij beëindiging Contractuele relatie = vrij te regelen Exclusief (of “zware verplichtingen”) en onbepaalde duur met uitvoering op Belgisch grondgebied: Beëindiging onderworpen aan Wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van exclusieve verkoopsconcessie aangegaan voor onbepaalde tijd

13 4. Specifiek “dwingende” regels
Distributeur Duur en beëindiging: “redelijke” opzeggingstermijn (rechtspraak varieert van 1 tot 48 maanden) Alternatief: opzeggingsvergoeding (semi-brutowinst) Billijke bijkomende vergoeding: Cliënteelvergoeding “rouwgeld” voor personeel Vergoeding voor nog niet-afgeschreven kosten (publiciteit, showroom)

14 4. Algemene voorwaarden Belang Wat zijn verkoopsvoorwaarden?
Bepalingen die van toepassing zijn op een onbeperkt aantal overeenkomsten in tegenstelling tot de bijzondere voorwaarden die in veel gevallen de kern van de prestatie betreffen Verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen = contractuele clausules Rechtszekerheid Toepasselijk recht Bevoegde rechtbanken

15 4. Algemene voorwaarden Tegenstelbaarheid
Hoe de tegenstelbaarheid verzekeren naar Belgisch recht? Zorgen dat bestemmeling effectief kennis neemt of kan nemen van de algemene voorwaarden Opgelet: algemene verwijzingen op offerte of neerlegging bij Kamer van Koophandel is niet voldoende Advies: expliciete aanvaarding verzekeren of kennisname - en aanvaardingsclausules opnemen in kaderovereenkomst Elektronische algemene voorwaarden Louter beschikbaar stellen of verwijzing is niet voldoende Actieve handeling bestemmeling blijft vereist Advies: ook nog bevestigen per

16 4. Algemene voorwaarden C. Gebruikelijke bedingen
Clausule met betrekking tot de prijs (termijn, plaats betaling, zekerheden, sanctie bij laattijdige betaling) Exoneratiebeding (uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid) Schadebedingen (matiging) – strafbeding (ongeldig) Rechtsmacht en bevoegdheidsbeding (keuze rechtbank, impact op taal van procedure) Rechtskeuzebeding (vrije keuze behoudens dwingend recht, noodzaak aan Belgische/buitenlandse advocaat, internationale koop: toepassing Weens Koopverdrag)

17 Vragen? © Lydian, december Deze presentatie verstrekt enkel algemene informatie en houdt geen advies in.

18 Brussels Office Antwerp Office Tour & Taxis Havenlaan – Avenue du Port 86 b 113 Arenbergstraat Brussels - Belgium 2000 Antwerp - Belgium T T F F

19 Contact Mehdi Mellah Senior Associate Commercial & Litigation
F


Download ppt "Juridische aandachtspunten bij het zakendoen in België"

Verwante presentaties


Ads door Google