De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezond roosteren in een ziekenhuis : Hoezo complex ?! Johan Engels Hoofdverpleegkundige Gemeenschappelijke diensten Heilig Hartziekenhuis Lier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezond roosteren in een ziekenhuis : Hoezo complex ?! Johan Engels Hoofdverpleegkundige Gemeenschappelijke diensten Heilig Hartziekenhuis Lier."— Transcript van de presentatie:

1 Gezond roosteren in een ziekenhuis : Hoezo complex ?! Johan Engels Hoofdverpleegkundige Gemeenschappelijke diensten Heilig Hartziekenhuis Lier

2 Uurrooster maken is …  Rekening houden met het arbeidsrecht  Rekening houden met organisatie van de afdeling  Rekening houden met de gezondheid  Balans creëren tussen werk en privé leven

3 Arbeidsrecht : de spelregels  Uurrooster ten minste 5 werkdagen kenbaar maken  Werkperiode mag niet lager liggen dan 3 uur  Maximum 50 uur /week Week start op donderdag  Maximum 11 uur /dag

4 Arbeidsrecht : de spelregels  per tijdvak van 24 uur : arbeidsonderbreking van tenminste 11 opeenvolgende uren  Zondagsrust : binnen 6 dagen op te nemen (35 uren onderbrekings- periode)  > 6 uur : recht op pauze

5 Organisatorisch  Financiële middelen Vastgelegd op directieniveau  Efficiënt inzetten van personeel Goede kwaliteit Acceptabele werklast

6 Organisatorisch : Aard van afdeling  Minimumbezetting Tijdens de week Tijdens het weekend Grootte van afdeling  Rekening houden met andere instanties Verplichting van aantal titels op afdeling vb(Mugfunctie : minimum 1 titel en 2 (1) vpk tijdens nachtdienst)

7 Organisatorisch : Aard van afdeling  Kwalificaties personeel Verpleegkundigen Verpleegkundig specialisten  Worden soms ook op andere afdelingen verwacht Verzorgenden/kinderverzorgsters  Door daling van aantal vpk, terug op verschillende diensten (m &kindzorg, geriatrie) Logistiek assistenten

8 Organisatorisch : Aard van afdeling  Anciënniteit personeel 45 plusregeling Extra verlofdagen

9 Dienstrooster en gezondheid  Uit onderzoek Gezondheids- en sociale problemen Slecht roosterontwerp Moeilijk combinatie arbeid – gezin Problemen op het werk (slechte organisatie, weinig communicatie, …) Verschillen in individuele tolerantie tov ploegenwerk

10 Dienstrooster en gezondheid : Richtlijnen (Serv)  Gezondheidsrisico 1 : te veel ‘s nachts werken Beperken, 7 nachten per 4 weken is medisch verantwoord  Gezondheidsrisico 2 : te veel afwijkende slaapperiodes Voorwaarts roteren

11 Dienstrooster en gezondheid : Richtlijnen (Serv)  Gezondheidsrisico 3 : onvoldoende rustperiode na nachtarbeid Voorkeur 56 uur  Gezondheidsrisico 4 : te trage of te snelle rotatie van verschillende type diensten  Gezonheidsrisico 5 : meer dan 5 diensten tijdens dag of 4 nachten na elkaar werken

12 Dienstrooster en gezondheid : Richtlijnen (Serv)  Gezondheidsrisico 6 : achterwaartse rotatie  Gezondheidsrisico 7 : ‘s nachts diensten van meer dan 8 uur werken  Sociaal risico 1: een gering aantal vrije avonden

13 Dienstrooster en gezondheid : Richtlijnen (Serv)  Sociaal risico 2 : gering aantal vrije weekends  Sociaal risico 3 : het aantal niet- werkdagen per jaar is klein De beste ploegenstelsels vanuit deze invalshoek hebben systematisch een dienstduur van 12 uur en een lage gemiddelde arbeidsduur

14 Opmaken van een uurrooster : Hulpmiddelen  Stramienlijsten  Excell  Overzichtslijsten

15 Opmaken van uurroosters : Stramien ontwerpen  Minimumbezetting invullen  Verwachte drukke momenten extra personeel invullen (vb OK-dag, bepaalde onderzoeken op vaste dagen, …)  Deeltijdse werknemers : plannen rond een weekend  Indien vaste waken : Blokjes van minimum 3 nachten

16 Voordelen van een stramienlijst  Personeel heeft een overzicht op jaarbasis  Tijdswinst voor hoofdverpleeg- kundige ?  Hulp bij planning van verlof  Tijdig zien van problemen bij langdurige ziekte

17 Nadelen  Houdt geen rekening met teruggave van Feestdagen, meeruren  Houdt geen rekening met B-verlof  Houdt geen rekening met ziekte

18 Besluit  Uurrooster is een gevoelig item  Theorie en praktijk in ziekenhuis niet altijd compatibel  Opmaken is zeer tijdsintensief  Omwille van tekort aan vpk  Toekomst : nog complexer


Download ppt "Gezond roosteren in een ziekenhuis : Hoezo complex ?! Johan Engels Hoofdverpleegkundige Gemeenschappelijke diensten Heilig Hartziekenhuis Lier."

Verwante presentaties


Ads door Google