De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gelaagd plannen = Geslaagd plannen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gelaagd plannen = Geslaagd plannen"— Transcript van de presentatie:

1 Gelaagd plannen = Geslaagd plannen

2 Achtergrond Voorwaarts roterende, kort cyclische roostering roept discussie op Fluctuaties (in werkaanbod en/of personele beschikbaarheid) leidt tot verstoringen in het rooster Medewerkers wensen zekerheid rond en zeggenschap over werktijden Innovatieve roostervormen kunnen medewerkers binden aan de organisatie en leveren een positieve uitstraling voor het ziekenhuis op het gebied van moderne arbeidsverhoudingen

3 Doelstellingen ge(s)laagd plannen
Vermindering van de ervaren belasting door de medewerkers rond de roostering Versterking zeggenschap van medewerkers in roosters Vergroting van stabiliteit in de roostering Beperking van aandacht voor het roosteren voor het management Verbetering aansluiting tussen werkaanbod en feitelijke inzet medewerkers Met ge(s)laagd plannen worden de roosters socialer en gezonder en sluiten ze beter aan bij de patronen in het werkaanbod.

4 Basisgedachte ge(s)laagd plannen
De medewerkers van de roostereenheid worden in twee groepen verdeeld. De eerste groep krijgt een vast, cyclisch rooster dat helemaal aansluit bij de eigen voorkeuren. Met de tweede groep wordt per periode een rooster gemaakt. Deze roosters zijn dus wisselend. Daarbij hebben de medewerkers maximale zeggenschap over de diensten die ze krijgen. De diensten in het vaste rooster en in het wisselende rooster dekkken gezamenlijk het werkaanbod af. Flex- en oproepkrachten vullen eventuele gaten die in het rooster vallen op. Roostervorm aanzeggingstermijn percentage Vast lange termijn zeker 30-70 Wisselend bijv 4 weken 30-70 Flex-/Oproepkracht korte termijn 5-15 In het vaste rooster worden ‘zekere’ diensten geroosterd In het wisselende rooster worden ‘zekere’ diensten ondergebracht en de diensten die ver van te voren vrijkomen uit het vaste rooster (denk aan vakantie, langdurige ziekte etc) In het oproepkrachtenrooster worden de overblijvende diensten ondergebracht. NB In alle roosters kunnen ‘reservediensten’ zijn ondergebracht waarvan de dienstsoort (V/L/N) kort vantevoren wordt meegedeeld. Daarmee wordt meer flexibiliteit en rust in de roostering verkregen.

5 Vaste roosters Kenmerken: Rooster is repeterend
Rooster is ver van te voren bekend Individuele voorkeuren (vaste avond vrij, verhouding dag/avond/nachtdiensten, rotatierichting etc) zijn in eigen rooster verwerkt Rooster blijft in principe gelijk, ook bij verandering in werkaanbod en/of uitval van collega’s

6 Wisselende roosters Basisvormen (alle geschikt, afhankelijk van huidige roosterstijl): Wensenroostering: Medewerkers geven eigen voorkeuren op bij de planner. Planner maakt het rooster o.b.v. de voorkeuren. Ruilsysteem: Planner stelt rooster voor komende periode tijdig vast. Vervolgens worden de medewerkers in de gelegenheid gesteld de diensten te ruilen via een marktplaats. (Ruilsystemen kunnen in samenhang met andere roostersystematieken) Zelfroosteren middels shiftpicking: De organisatie stelt tijdig de diensten beschikbaar. Medewerkers schrijven in op de eigen voorkeursdiensten. De geslecteerde diensten worden via een verdeelmechanisme toegewezen, resterende diensten worden ingepland. Blijf huidige roosterstijl hanteren voor de groep met wisselende roosters!

7 Technische randvoorwaarden bij de groep met wisselende roosters
De groep medewerkers heeft enige omvang, circa 10 medewerkers of meer bij roosters met vroege, late en nachtdiensten. Medewerkers zijn onderling uitwisselbaar Systeemondersteuning is bij verdergaande systematieken wenselijk

8 Processtappen Vaststellen van pilotafdeling(en)
Benoemen van werkgroep die ge(s)laagd plannen verder uitwerkt Introductie systeem (mdw, management, medezeggenschap) Verdeling van de groepen Pilot in afdeling(en) voor circa 6 maanden Evaluatie (eventueel via voor- en nameting)


Download ppt "Gelaagd plannen = Geslaagd plannen"

Verwante presentaties


Ads door Google