De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia 1 Persoonsvriendelijk plannen (PVP). Dia 2 PVP – Wat betekent het, wat is het? Een planningstool om tot een meer hedendaagse personeelsplanning voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia 1 Persoonsvriendelijk plannen (PVP). Dia 2 PVP – Wat betekent het, wat is het? Een planningstool om tot een meer hedendaagse personeelsplanning voor."— Transcript van de presentatie:

1 Dia 1 Persoonsvriendelijk plannen (PVP)

2 Dia 2 PVP – Wat betekent het, wat is het? Een planningstool om tot een meer hedendaagse personeelsplanning voor onze chauffeurs te komen, waarbij we: maximaal rekening houden met individuele wensen (voorspelbaarheid en flexibiliteit) en tegelijk de bezettingseisen flexibel kunnen invullen

3 Dia 3 PVP – Wat wijzigt er niet Systeem van chauffeurs met een vaste dienstrol, behalve op vrijwillige basis instappen in PVP  minstens voor 6 maanden flexibiliteit om last minute gepland verlof in te trekken  nieuwe manier omgaan met verlofplanning Maandrol komt 25ste van voorafgaandelijke maand uit Dagplanning, inclusief dag op voorhand dienst opvragen voor reserven die in maandplanning open blijven staan

4 Dia 4 Persoonsvriendelijk plannen: Time Care

5 Dia 5 PVP – Voor wie van toepassing Alle reservechauffeurs Vaste chauffeurs op vrijwillige basis

6 Dia 6 PVP – Werkwijze - proces Stap 0: vastleggen bezettingseisen Planners laden volgende gegevens in Time Care op uit AS400: -Openstaande diensten  kan daarna niet meer gewijzigd worden - Afwezigheden (toegestaan verlof, DA/LO-dagen, ….) -T- en X- dagen (indien aangevraagd in combinatie met verlof) -Opladen toegelaten aantal rustdagen en TC’s Opmerkingen: - # diensten met city of standaard kunnen worden vrij gehouden voor beginners - TC’s in vaste reeks (P3, P4) worden eventueel eerst toegewezen

7 Dia 7 PVP – Werkwijze - proces Fase 1. Wensen 1ste t/m 7de van de maand voor werkperiode Fase 2. Voorlopig rooster 8ste t/m 16de van de maand voor werkperiode Fase 3. Definitief rooster 16de t/m 25ste van de maand voor werkperiode Werkperiode Chauffeurs dienen wensen in Chauffeurs maken rooster passend Planner maakt definitief rooster

8 Dia 8 PVP – Werkwijze: Stap 1 Wensfase Je stelt jouw ideale dienstrooster op. Keuze uit: Openstaande diensten Rustdagen (T- en X) Voorkeur Te Commanderen diensten (vroeg, laat, dag, tweestukken, willekeurig) Veto-uren

9 Dia 9 PVP – Werkwijze: Stap 2 Schuiffase Kijk of je het rooster kan verbeteren Verplaats diensten en/of vrije dagen of haal ze weg indien je niet alleen staat Je kunt alleen aanpassingen maken die het rooster verbeteren

10 Dia 10 PVP – Werkwijze: Stap 3 Vastleggen rooster De planner hakt de laatste knopen door De planner wijst eventueel bijkomende rustdagen toe De planner kan aanpassingen maken omwille van de stand van je lopende rekening & trimesteroverschrijding Ook de planner waakt over de wettelijke bepalingen

11 Dia 11 PVP – Werkwijze: PVP = Samen plannen Eerst wensen opgeven, dan kijken hoe het past in het groepsrooster Uitgangspunt zijn jullie wensen, maar het werk moet wel gedaan worden De groep maakt het rooster passend Schuiven kan noodzakelijk zijn

12 Dia 12 PVP – Werkwijze: PVP = Eerlijk plannen Het maakt niet uit of je als eerste of als laatste je ideale uurrooster ingeeft Iedereen moet wel eens minder populaire diensten doen Feestdagen: Iedereen moet eens komen werken Op maandbasis  per gewerkte zon- of feestdag moet men een zaterdag werken

13 Dia 13 PVP – Werkwijze: PVP = Eerlijk plannen T-en X-dagen: 8 zelf in te plannen na 5 tweestukkendiensten voorrang op vrij weekend Bij keuze uit andere stelplaats dan voorkeurstelplaats: geen verplaatsingsvergoeding voorkeurstelplaats heeft voorrang bij toewijzen diensten Veto-uren  éénmaal blok van 3 uren Wettelijke bepalingen nachtrust # dagen achtereenvolgend werken

14 Dia 14 PVP – Werkwijze: PVP = Eerlijk plannen Correct verwachtingspatroon  Onmogelijk om ieders wensen te vervullen Flexibiliteit loont

15 Dia 15

16 Dia 16 PVP – Ervaringen pilootregio’s

17 Dia 17 PVP – Ervaringen pilootregio’s

18 Dia 18 PVP – Ervaringen pilootregio’s

19 Dia 19 PVP – Ervaringen pilootregio’s

20 Dia 20 PVP – Ervaringen pilootregio’s

21 Dia 21 PVP – Ervaringen pilootregio’s Mogelijkheid om vrije dagen en voorkeurdiensten op te geven Meer en langer op voorhand weten Makkelijker privé en werk met elkaar te combineren  Te weinig diensten beschikbaar in Time Care  last minute gepland en toegekend verlof wijzigen  Anciënniteit telt niet mee bij toewijzen diensten  Het plannen zelf vraagt tijd en inspanning  Praktische vragen & opmerkingen

22 Dia 22 PVP – Agenda implementatie regio ……….. ………..  organisatorisch overleg ………..  infosessie syndicaal overleg ………...  opleiding planners ………..  infosessie chauffeurs met vaste rol ………..  opleiding chauffeurs ………..  eerste oplading Time Care vanuit AS400 ………..  eerste wensfase ………..  eerste schuiffase ………..  opmaak definitieve maandrol ……… Continue evaluatie en bijsturing vanaf 1 november 2013

23 Dia 23 Eerste resultaat regio Kortrijk (overgang naar schuiffase)

24 Dia 24 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Dia 1 Persoonsvriendelijk plannen (PVP). Dia 2 PVP – Wat betekent het, wat is het? Een planningstool om tot een meer hedendaagse personeelsplanning voor."

Verwante presentaties


Ads door Google