De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieberaad zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieberaad zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieberaad zorg
Ron Roozendaal CIO / Kwartiermaker

2

3

4 Minister Borst aan de Kamer (1995)
“De huidige organisatie van de informatievoorziening is ingewikkeld. Er zijn tientallen landelijke registraties. Hierdoor is een stevige infrastructuur gevestigd. Nadeel is dat de verstrekte informatie over een zelfde onderwerp kan verschillen. Harmonisatie en afstemming en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling zijn nodig.”

5 Advies aan VWS (2012) Stel samen met het veld kaders op
Richt een Informatieberaad in met alle partijen Laat als VWS verantwoordelijkheden waar ze horen

6 Informatiestelsel voor de zorg (2013)
“Mijn voornemen is met (publieke en private) spelers in de zorg geregeld een ‘informatieberaad’ te beleggen. De deelnemers aan het beraad stellen gezamenlijk vast welke informatievraagstukken met voorrang aangepakt moeten worden.”

7

8

9 Informatieberaad Zorgbreed, onder leiding van SG met DG’s aan tafel en met doorzettingsmacht Op basis van Meerjarenagenda Informatie-voorziening Zorg vanuit patiëntfocus (thema’s: registratie aan de bron, kwaliteit en transparantie en patient empowerment) Eerste Informatieberaad gehouden (13/10) Missie, visie en werkwijze Overdracht van medicatiegegevens

10 Leden Secretaris-Generaal DGCZ DGLZ DGV DGRIVM

11 Meerjarenagenda Zorginformatie
Quick Wins (korte termijn) Fundamentele veranderingen (lange termijn) Proces om voorstellen in Meerjarenagenda op te nemen (van proposal tot onderdeel van het programma) Drie overkoepelende thema’s Registratie aan de bron Patient Empowerment (Blue button) Transparantie en kwaliteit (kwaliteit van de ketens)

12 Werkwijze Iedere deelnemer van het Informatieberaad
agendeert voorstellen legt deze ter consultatie voor brengt ze daarna ter besluitvorming in VWS ondersteunt het beraad begeleidt consultatie brengt zelf ook voorstellen in borgt de afspraken

13 Wie doet wat: Rivm Community van informatie experts
Uitbreiding zorggegevens.nl Beschrijving van de gegevens in de gegevensbronnen van de leden van het Informatieberaad Loket voor informatievragen

14 Wie doet wat: Nictiz (aanzet)
Ondersteunen bij het opstellen van standaarden Organiseren van de consultatie vooraf over vast te stellen standaarden Informatieberaad Organiseren van overleg tussen de beheerders van aangenomen standaarden Toetsen van voorstellen aan internationale ontwikkelingen

15

16

17 Expertcirkels Standaarden en Gegevens Kerngroep Informatieberaad
Tafels Bazaars Expertcirkels Standaarden en Gegevens Kerngroep Informatieberaad


Download ppt "Informatieberaad zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google