De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. A.G. Boogaard

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. A.G. Boogaard"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. A.G. Boogaard
Ouderling: Cors Visser Organist: Krijn van Veen

2 Gezang 20 Psalm 122 Psalm 119 Gezang 449 Psalm 124 Psalm 121 Gezang 434

3

4 De Leeuw maar ook het Lam, Gezeten op de troon. Bergen buigen neer,
Sing-in – Opwekking 638 1. Wie is als Hij? De Leeuw maar ook het Lam, Gezeten op de troon. Bergen buigen neer, De zee verheft haar stem Voor de allerhoogste Heer.

5 Alle naties van de aard’, Alle heiligen; aanbid Hem.
Sing-in –Opwekking 638 2. Prijs Adonai, Wanneer de zon opkomt Totdat zij onder gaat. Prijs Adonai, Alle naties van de aard’, Alle heiligen; aanbid Hem.

6 Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar
Sing-in – Opwekking 715 1. Wat hou ik van Uw huis Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

7 Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op
Sing-in – Opwekking 715 2. Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

8 vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal
Sing-in – Opwekking 715 3. Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan zij van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

9 4. Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers.
Sing-in – Opwekking 715 4. Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dicht bij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

10 eer en geluk zal Hij geven Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Sing-in – Opwekking 715 5. De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de Hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis!

11 Maakt de morgen wakker; Mijn dag begint met een lied voor u.
Sing-in – Opwekking 733 1. De zon komt op, Maakt de morgen wakker; Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt En wat mij mag overkomen, Laat mij nog zingen als de avond valt.

12 Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Sing-in – Opwekking 733 Refrein: Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, Verheerlijk zijn heilige naam.

13 Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Sing-in – Opwekking 733 2. Heer, vol geduld Toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

14 Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Sing-in – Opwekking 733 Refrein: Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, Verheerlijk zijn heilige naam.

15 Als mijn kracht vermindert, Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Sing-in – Opwekking 733 3. En op die dag, Als mijn kracht vermindert, Mijn adem stokt en mijn einde komt, Zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

16 Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Sing-in – Opwekking 733 Refrein: Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, Verheerlijk zijn heilige naam.

17 Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Sing-in – Opwekking 733 Refrein: Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, Verheerlijk zijn heilige naam.

18 Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Sing-in – Opwekking 733 Refrein: Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, Verheerlijk zijn heilige naam.

19 Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Sing-in – Opwekking 733 Refrein: Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, Verheerlijk zijn heilige naam.

20 Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.
Sing-in – Opwekking 733 Refrein: Looft de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, Verheerlijk zijn heilige naam.

21 1. Al mijn zonden, al mijn zorgen, Neem ik mee naar de rivier.
Sing-in – Opwekking 642 1. Al mijn zonden, al mijn zorgen, Neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.

22 2. Want dit water brengt nieuw leven En verfrist mij elke dag.
Sing-in – Opwekking 642 2. Want dit water brengt nieuw leven En verfrist mij elke dag. ’t Is een stroom van uw genade, waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

23 Here Jezus, neem mij leven, Ik leg alles voor U neer.
Sing-in – Opwekking 642 Refrein: Here Jezus, neem mij leven, Ik leg alles voor U neer. Leid mij steeds weer naar het water, ‘k Wil u daar ontmoeten, Heer.

24 3. Kom ontvang een heel nieuw leven, Kom en stap in de rivier.
Sing-in – Opwekking 642 3. Kom ontvang een heel nieuw leven, Kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je En Hij zegt: ‘Ontmoet mij hier’

25 Here Jezus, neem mij leven, Ik leg alles voor U neer.
Sing-in – Opwekking 642 Refrein: Here Jezus, neem mij leven, Ik leg alles voor U neer. Leid mij steeds weer naar het water, ‘k Wil u daar ontmoeten, Heer. Leid mij steeds weer naar het water,‘k Wil u daar ontmoeten, Heer.

26 Welkom en mededelingen
Mededeling van overlijden

27 1 Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, heft uw lied'ren aan
Gezang 20: 1, 2, 7 1 Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, heft uw lied'ren aan voor Hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan. Ik wil de Heer daarboven lofprijzen hier op aard, ja, Hem van harte loven, die veilig mij bewaart.

28 2 Hoe goed is 't hun die bouwen op Isrels vaste rots,
Gezang 20: 1, 2, 7 2 Hoe goed is 't hun die bouwen op Isrels vaste rots, hun die zich toevertrouwen de trouwe handen Gods. Zij hebben 't heil verkregen, de allerschoonste schat; God leidt hen op zijn wegen, hun voet wordt moe noch mat.

29 Gij zijt zo groot, zo schoon. Maar omdat Gij mijn leven
Gezang 20: 1, 2, 7 7 Ik arme en geringe, hoe zou ik voor uw troon U lof en dank toezingen? Gij zijt zo groot, zo schoon. Maar omdat Gij mijn leven duldt voor uw aangezicht, mag ik, o Heer, U geven de weerglans van uw licht.

30 Stil gebed Votum en groet Welkom en mededelingen

31 1. Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt: ”Zie wij staan
Psalm 122: 1, 2 1. Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt: ”Zie wij staan gereed, om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons, en doe als wij.'‘

32 …Jeruzalem, dat ik bemin; wij treden uwe poorten in;
Psalm 122: 1, 2 …Jeruzalem, dat ik bemin; wij treden uwe poorten in; daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is wél gebouwd, wél saâmgevoegd: wie haar beschouwt zal haar voor 's bouwheers kunstwerk groeten.

33 2.De stammen, naar Gods Naam genoemd,
Psalm 122: 1, 2 2.De stammen, naar Gods Naam genoemd, gaan derwaarts op; waar elk zich buigt naar d' ark, die van Gods gunst getuigt, waar elk zijn Naam belijdt en roemt;

34 want d' achtb're zetel van 't gericht
Psalm 122: 1, 2 want d' achtb're zetel van 't gericht is daar voor Davids huis gesticht, de rechterstoelen staan daarbinnen. Bidt, met een algemene stem, om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wél, die u beminnen.

35 Lezing tien geboden

36 64 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
Psalm 119: 64 64 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: leg met uw woord beslag op mijn gedachten, opdat ik in het licht der waarheid woon. Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

37 Verootmoediging

38 zo blinkend is van luister, ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn
Gezang 449: 1, 4 1 God enkel licht, wiens aangezicht zo blinkend is van luister, ziet ons onrein, ziet hoe wij zijn vervallen aan het duister

39 stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuld'loos bloed maakt alles goed
Gezang 449: 1, 4 4 Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuld'loos bloed maakt alles goed en reinigt ons van zonde.

40 We lezen uit de Bijbel Psalm 124

41 1 Een pelgrimslied, van David. Als de HEERE niet bij ons geweest was,
Psalm 124 1 Een pelgrimslied, van David. Als de HEERE niet bij ons geweest was, – zeg dat toch, Israël – 2 als de HEERE niet bij ons geweest was, toen mensen tegen ons opstonden,

42 3 dan hadden zij ons levend verslonden,
Psalm 124 3 dan hadden zij ons levend verslonden, toen hun toorn tegen ons ontbrandde; 4 dan hadden de wateren ons overspoeld en was een woeste stroom over onze ziel gegaan;

43 5 dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan.
Psalm 124 5 dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan.

44 6 Geloofd zij de HEERE, Die ons niet overgaf
Psalm 124 6 Geloofd zij de HEERE, Die ons niet overgaf tot een prooi voor hun tanden. 7   Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger; de strik is gebroken en wíj zijn ontkomen.

45 8 Onze hulp is in de Naam van de HEERE,
Psalm 124 8   Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

46 1 Laat Israël nu zeggen blij van geest:
Psalm 124: 1, 4 1 Laat Israël nu zeggen blij van geest: Indien de Heer niet bij ons was geweest, toen vijandschap rondom was opgestaan, indien de Heer niet bij ons was geweest, Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

47 4 Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Psalm 124: 1, 4 4 Die onze boeien slaakt, het is de Heer. Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. Ons heil is in de naam van God de Heer, die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.

48 De kinderen mogen naar de Bijbelklas
Thema: Genesis 27, Jacob steelt een zegen

49 Preek Thema: SAMEN.OP.WEG.MET.ISRAËL 1)Terugkijken met Israël. 2)Lofprijzen met Israël. 3)Bidden met en voor Israël.

50

51 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,
Psalm 121: 1, 4 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

52 4 De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed,
Psalm 121: 1, 4 4 De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

53 Dankzegging en voorbede

54 Inzameling van de gaven voor
Red een kind Emeritikas

55 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Gezang 434: 1, 2, 5 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, looft al wat ademt de Here.

56 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
Gezang 434: 1, 2, 5 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

57 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
Gezang 434: 1, 2, 5 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.

58 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger: Ds. A.G. Boogaard"

Verwante presentaties


Ads door Google