De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze voorlichting Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze voorlichting Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan)"— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze voorlichting Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan)

2 Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit Het profielkeuze traject

3 cultuur & maatschappij economie & maatschappij natuur & gezondheid natuur & techniek gemeenschappelijk deel Profieldeel profiel- keuzedeel keuze examenvak profieldeel profiel- keuzedeel keuze examenvak profieldeel profiel- keuzedeel keuze examenvak

4 Gemeenschappelijk deel NederlandsEngelsMaatschappijleer LO ( Lichamelijke opvoeding ) CKV ( Culturele Kunstzinnige Vorming ) Op het vwo komt daarbij : ANW ( Algemene Natuurwetenschappen ) Moderne vreemde taal ( Duits, Frans ) Mogelijk wordt CKV vervangen door KCV ( Klassieke Culturele Vorming )

5 Cultuur en Maatschappij Profiel deel verplicht - Geschiedenis - Moderne vreemde taal Profielkeuzevakken( 1 kiezen van elk ) Maatschappij vak : - Aardrijkskunde - Economie - Maatschappij wetenschappen Cultureel vak : - Filosofie - Moderne vreemde taal - Kunstvak Keuze examenvak Vrij te bepalen door elke school

6 Economie en Maatschappij Profiel deel verplicht - Wiskunde A soms ook wiskunde B - Wiskunde A soms ook wiskunde B - Geschiedenis - Geschiedenis - Economie - Economie Profielkeuzevakken ( 1 kiezen ) Profielkeuzevakken ( 1 kiezen ) - Aardrijkskunde - Aardrijkskunde - Moderne vreemde taal - Moderne vreemde taal - M&O ( Management en Organisatie ) - M&O ( Management en Organisatie ) - Maatschappij wetenschappen - Maatschappij wetenschappen Keuze examenvak Keuze examenvak Vrij te bepalen door een school. Vrij te bepalen door een school.

7 Natuur en Gezondheid Profiel deel verplicht - Wiskunde A of wiskunde B - Biologie - Scheikunde Profielkeuzevakken (1 kiezen) - Aardrijkskunde - Natuurkunde - NLT ( Natuur leven en Technologie ) Keuze examenvak Vrij te bepalen door een school

8 Natuur en Techniek Profiel deel verplicht - Wiskunde B - Natuurkunde - Scheikunde Profielkeuzevakken (1 kiezen) - Wiskunde D - Informatica - Biologie - NLT Keuze examenvak Vrij te bepalen door de school

9 Profielkeuze Pleinschool Helder Op Pleinschool Helder kunnen leerlingen kiezen uit : Natuur of Economisch profiel Alle vakken die in de profielen voorkomen worden op Pleinschool Helder gegeven. Binnen economisch profiel: Ne, En, Ckv, Mpij, Lo, Wi A, Bi, Ec, Gs en Ak. ( Havo profiel ) op het vwo komt daar Du en ANWbij. Binnen natuur profiel : Ne, En, Ckv, Mpij, Lo, Wi B, Na, Sk, Ec, Bi ( Havo profiel ) op het vwo komt daar Du en ANW bij. op het vwo komt daar Du en ANW bij.

10 Aansluiting op het hbo/wo C&M-opleidingen waarbij talen belangrijk zijn; kunstopleidingen, onderwijs, gedrag en maatschappij. gedrag en maatschappij. E&M-economische opleidingen, lerarenopleiding. N&G-opleidingen in de gezondheidszorg. N&T-technische opleidingen.

11 Over gang van havo naar vwo Onder voorwaarden van de school. ( Bijvoorbeeld minimaal een 7 staan per vak ) Daarnaast komen er in het verplichte deel ANW en een moderne vreemde taal bij, mocht de leerling al een moderne vreemde taal op de havo gedaan hebben dan moet er in overleg met de scholen een andere keuze gemaakt worden. Op Pleinschool Helder wordt geen Latijn of Grieks aangeboden dus een doorstroom naar Gymnasium is niet direct voor de hand liggend.

12 Loopbaan oriëntatie : Om te komen tot een gedegen keuze doorlopen wij het volgende traject : Bezoek Onderwijsbeurs. Start begin elk schooljaar.Bezoek Onderwijsbeurs. Start begin elk schooljaar. November ouderinformatie avond profielkeuze. Leerlingen zijn inmiddels gestart met het profielkeuze programma Qompass.November ouderinformatie avond profielkeuze. Leerlingen zijn inmiddels gestart met het profielkeuze programma Qompass.Keuzemomenten December : Maken portfolio, bespreking uitkomst Qompass December : Maken portfolio, bespreking uitkomst Qompass Januari :- Schoolkeuze en bezoeken open dagen eventueel eerste gesprekken plannen. Voor de leerlingen die uitstromen. Inventarisatie profielen van de gekozen school. Voorlopige profielkeuze leerlingen. Februari:- Beroepenavond op het Joris college of op het van Maerlant college - 2 e en 3 e rapport adviezen omtrent uitstroom. Maart : - Definitieve profielkeuze en eventueel schoolkeuze ( inschrijving op andere school.) Tevens definitieve profielkeuze voor leerlingen op Pleinschool Helder. Tevens definitieve profielkeuze voor leerlingen op Pleinschool Helder.

13  C & M  E & M  N&G  N&T ↓ verplicht vak ↓ verplichte vakken ↓ verplichte vakken ↓ verplichte vakken 320gs320gs400bi400na 400ec320sk320sk 360wb Kies een taal ↓ ↓ ↓ 400  fa 400  du Kies een taal of een kunstvak ↓ ↓ ↓ 400  fa 400  du 320  da 320  dr 320  mu 320  be ↓Kies Wis-a of Wis-b ↓ 320  wa320  wa 360  wb360  wb Kies één profielkeuzevak 320  ak320  m & o320  ak400  bi 400  ec320  ak400  na ( + wb)320  wd 400  fa 400  du Kies een keuze- examenvak 400  fa400  fa400  fa400  fa 400  du400  du400  du400  du 320  wa320  ak400  ec400  ec 320  ak320  m & o320  ak400  bi 400  ec320  sp400  na (+ wb)320  wd 320  sp320  da320  m & o320  m & o 320  da320  dr320  sp320  sp 320  dr320  mu320  wd (+ wb)320  da 320  mu320  be320  da320  dr 320  be320  bsm320  dr320  mu 320  bsm 320  mu320  be 320  be320  bsm 320  bsm Kies een profiel en vul die kolom van boven naar beneden in! Naam:____________________________ Klas:_________ Datum:_____________ Handtekening ouder/verzorger_______________________________


Download ppt "Profielkeuze voorlichting Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan)"

Verwante presentaties


Ads door Google