De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Barbara Axters Kaat De Strooper 09-02-2015 ZUURSTOF VOOR NEDERLANDS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Barbara Axters Kaat De Strooper 09-02-2015 ZUURSTOF VOOR NEDERLANDS."— Transcript van de presentatie:

1 Barbara Axters Kaat De Strooper 09-02-2015 ZUURSTOF VOOR NEDERLANDS

2 www.dpbbrugge.be/secundair

3

4 Speeddating  Materiaal vaardigheden

5 Mijn handboek? pro en contra kijkwijzer handboek kiezen op site www.dpbbrugge.be/nederlands

6 https://www.youtube.com/watch?v=WFzV1lypnBY

7 Welbevinden leraars - Waardering leraars door Vlamingen tussen 18 en 70 jr : overwegend gunstig over hun gewezen leerkrachten en die van hun kinderen. 95 %waardeert de manier waarop de meeste tot (bijna) alle leerkrachten kleuteronderwijs hun werk doen - Voor de onderwijzers is dat 92 % - voor de leraren van secundaire scholen 86% - Leraren secundair onderwijs rapporteren een gemiddeld algemeen welbevinden van 5,39 op een schaal van 7 (7 = een zeer goed welbevinden)

8 ‘Planlast’  Heeft een negatieve connotatie  ‘Plannen’ kan positief zijn!  Het is niet ‘absoluut’ – maar wel ‘subjectief’  Neutraler begrip: ‘ irriterende regeldruk’ containerbegrip

9 Uit “Klasse” “Uit onderzoek blijkt dat de werkdruk die leraren ervaren niet voortkomt uit het aantal lesuren dat ze geven, maar uit een reeks andere factoren: de grote variëteit aan taken, het gevoel dat er steeds maar meer taken bijkomen, planlast en directies die te weinig beleid kunnen of durven voeren of die te veel externe vragen tot bij de leraren laten komen.” “Startende leraren vinden dat ze te weinig zijn voorbereid om goed te functioneren op een school en zien te veel verzwarende taken die ze niet als hun opdracht zien of waarvoor ze geen tijd hebben.” http://www.klasse.be/leraren/49454/niet-extra-lesuur-maar-extra-taken-wegen-op-leraren/

10 Wanneer gebeurt het weer?

11 Kalender kleuren - Groen: ruimte voor het echte werk: lessen voorbereiden, nadenken over didactiek, iets nieuws uitproberen - Oranje: het hoogst noodzakelijke lukt: geen ruimte voor creativiteit of voor uitproberen andere werkvormen - Rood: het gevoel dat het niet meer lukt: je kunt je werk niet meer doen zoals je het zou willen doen, het maakt je ongelukkig.

12 Gluren bij de buren

13 http://youtu.be/3VeW1MDmEy4

14 ‘Kom op tegen planlast’ Onderzoek Antwerpen Management School, maart 2013 Breedbeeld, Nr 2, dec-febr 2015 Een selectie uit de bevindingen

15 Problematiek: complex samenspel tussen: -het (professioneel) werken van de individuele leerkracht, A.de eisen en verwachtingen die ten aanzien van de leerkrachten én instellingen geformuleerd worden, voortkomend uit de situationele context B. de schoolorganisatorische werkcondities

16 A. Institutionele factoren die ‘irriterende regeldruk ‘kunnen veroorzaken 1.Wet en regelgeving 2.Verwachtingen van de ouders 3.De leerlingenpopulatie 4.De zorgvraag a. Kwaliteitseisen b. Inspectie c. Pedagogische begeleidingsdiensten 5.Leerplannen 6.Juridisering 7.Scholengemeenschap 8.CLB

17 1. Wet en regelgeving  BPT-uren en belasting  Verleden en opdrachten  Jonge leraren en onzekerheid  Vaste benoeming en kwaliteit

18 2. Verwachtingen van de ouders  Individuele leraar en ouderlijke lasten  Communicatie en inspanning: + en -  Ouders en mondigheid (agressiviteit)  Ouders en verwachtingen

19 3. De leerlingenpopulatie  Mentaliteitsverschil  Taalachterstand  Orde- en tucht  Schoolmoeheid en gedragsproblemen  Lakse evaluatiereglementen

20 4. De zorgvraag  Waarden en attitudes  Leerproblematieken  Verwachtingen  Registratie  Betutteling?  Zorgleerkrachten?

21 a. Kwaliteitseisen meestal ok b. Inspectie - directie - communicatiestijl - papier realiteit? - lijstjes - onduidelijke normen - jaarplan, agenda? - verslagen o.a. vakgroep c. Pedagogische begeleidingsdiensten - rol? - // inspectie

22 5. Leerplannen  Kerntaak  Nieuwe => + nieuwe handboeken, vakvergaderingen …  ≠ scholen  Inhoud? ≠ contexten

23 6. Juridisering  Toename regelgeving  leerlingenrechten bij deliberatiebetwistingen  Remmend: last + risico

24 7. Scholengemeenschap  + en -

25 8. CLB  Perceptie  Effectief?

26 B. De organisatorische factoren Drie belangrijke spelers: - schoolbestuur - directie - leraren

27 1. Het schoolbestuur (inrichtende macht) 2. De directie - Heel verschillend - Filtert of versterkt

28 3. De leraren  Werkgroepen  Ict  (gevoel van ) verantwoordingsplicht  Relatie directie

29 Conclusie bevindingen

30 Aantal aanbevelingen Aan schooldirecties /-besturen Ministerie van Onderwijs netten en koepels inspectie pedagogische begeleiding CLB tegen juridisering meer professionalisering realistische jobomschrijving meer ondersteuning directies vertrouw scholen preciseer wat moet voor inspectie meer consistentie bij leerplannen train leraren op kwaliteitsdenken etcetera … FAQ

31 Overzicht taken leraren

32 Mijn taken

33

34 Wat geeft mij werkdruk? (deel 1: reflectie)

35 Oplossing? (deel 2: aanpak)  Welke tip kun je mij als collega meegeven?  Wat kan ik er zelf aan doen?  Kunnen ‘anderen’ mij helpen? Hoe? bv collega’s, directie, pedagogische begeleiders, …

36

37 Profiel vakwerkgroep

38 Zelfevaluatie: efficiëntie van de vakGROEPwerking  Efficiëntie VAKGROEPWERKING

39 Jouw vakgroep

40 Andere scholen? Stelen bij de buren

41 Mijn onderwijshervorming

42 Acties!!  Nabije toekomst  Derde trimester  Volgend schooljaar  Na volgend schooljaar

43 En nu? (deel 3: opvolging)  Een of meer concrete stappen zetten tegen volgende samenkomst: - tip opgevolgd? - zelf dingen anders aangepakt? - ‘anderen’ om hulp gevraagd?


Download ppt "Barbara Axters Kaat De Strooper 09-02-2015 ZUURSTOF VOOR NEDERLANDS."

Verwante presentaties


Ads door Google