De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Barbara Axters Kaat De Strooper

Verwante presentaties


Presentatie over: "Barbara Axters Kaat De Strooper"— Transcript van de presentatie:

1 Barbara Axters Kaat De Strooper
ZUURSTOF VOOR NEDERLANDS Barbara Axters Kaat De Strooper

2

3

4 Speeddating Materiaal vaardigheden

5 Mijn handboek. pro en contra kijkwijzer handboek kiezen op site www
Mijn handboek? pro en contra kijkwijzer handboek kiezen op site

6 https://www.youtube.com/watch?v=WFzV1lypnBY

7 Welbevinden leraars - Waardering leraars door Vlamingen tussen 18 en 70 jr : overwegend gunstig over hun gewezen leerkrachten en die van hun kinderen. 95 % waardeert de manier waarop de meeste tot (bijna) alle leerkrachten kleuteronderwijs hun werk doen - Voor de onderwijzers is dat 92 % - voor de leraren van secundaire scholen 86% - Leraren secundair onderwijs rapporteren een gemiddeld algemeen welbevinden van 5,39 op een schaal van 7 (7 = een zeer goed welbevinden)

8 ‘Planlast’ containerbegrip Heeft een negatieve connotatie
‘Plannen’ kan positief zijn! Het is niet ‘absoluut’ – maar wel ‘subjectief’ Neutraler begrip: ‘irriterende regeldruk’

9 Uit “Klasse” “Uit onderzoek blijkt dat de werkdruk die leraren ervaren niet voortkomt uit het aantal lesuren dat ze geven, maar uit een reeks andere factoren: de grote variëteit aan taken, het gevoel dat er steeds maar meer taken bijkomen, planlast en directies die te weinig beleid kunnen of durven voeren of die te veel externe vragen tot bij de leraren laten komen.” “Startende leraren vinden dat ze te weinig zijn voorbereid om goed te functioneren op een school en zien te veel verzwarende taken die ze niet als hun opdracht zien of waarvoor ze geen tijd hebben.”

10 Wanneer gebeurt het weer?

11 Kalender kleuren Groen: ruimte voor het echte werk: lessen voorbereiden, nadenken over didactiek, iets nieuws uitproberen Oranje: het hoogst noodzakelijke lukt: geen ruimte voor creativiteit of voor uitproberen andere werkvormen Rood: het gevoel dat het niet meer lukt: je kunt je werk niet meer doen zoals je het zou willen doen, het maakt je ongelukkig.

12 Gluren bij de buren

13

14 ‘Kom op tegen planlast’
Een selectie uit de bevindingen Onderzoek Antwerpen Management School, maart 2013 Breedbeeld, Nr 2, dec-febr 2015

15 Problematiek: complex samenspel tussen:
het (professioneel) werken van de individuele leerkracht, de eisen en verwachtingen die ten aanzien van de leerkrachten én instellingen geformuleerd worden, voortkomend uit de situationele context B. de schoolorganisatorische werkcondities

16 A. Institutionele factoren die ‘irriterende regeldruk ‘kunnen veroorzaken
Wet en regelgeving Verwachtingen van de ouders De leerlingenpopulatie De zorgvraag a. Kwaliteitseisen b. Inspectie c. Pedagogische begeleidingsdiensten Leerplannen Juridisering Scholengemeenschap CLB

17 1. Wet en regelgeving BPT-uren en belasting Verleden en opdrachten
Jonge leraren en onzekerheid Vaste benoeming en kwaliteit

18 2. Verwachtingen van de ouders
Individuele leraar en ouderlijke lasten Communicatie en inspanning: + en - Ouders en mondigheid (agressiviteit) Ouders en verwachtingen

19 3. De leerlingenpopulatie
Mentaliteitsverschil Taalachterstand Orde- en tucht Schoolmoeheid en gedragsproblemen Lakse evaluatiereglementen

20 4. De zorgvraag Waarden en attitudes Leerproblematieken Verwachtingen
Registratie Betutteling? Zorgleerkrachten?

21 a. Kwaliteitseisen meestal ok b
a. Kwaliteitseisen meestal ok b. Inspectie - directie - communicatiestijl - papier <-> realiteit? - lijstjes - onduidelijke normen - jaarplan, agenda? - verslagen o.a. vakgroep c. Pedagogische begeleidingsdiensten - rol? - // inspectie

22 5. Leerplannen Kerntaak Nieuwe => + nieuwe handboeken, vakvergaderingen … ≠ scholen Inhoud? ≠ contexten

23 6. Juridisering Toename regelgeving
leerlingenrechten bij deliberatiebetwistingen Remmend: last + risico

24 7. Scholengemeenschap + en -

25 8. CLB Perceptie Effectief?

26 B. De organisatorische factoren Drie belangrijke spelers: - schoolbestuur - directie - leraren

27 1. Het schoolbestuur (inrichtende macht)
2. De directie - Heel verschillend - Filtert of versterkt

28 3. De leraren Werkgroepen Ict (gevoel van ) verantwoordingsplicht
Relatie directie

29 Conclusie bevindingen

30 meer professionalisering
Aantal aanbevelingen vertrouw scholen Aan schooldirecties /-besturen Ministerie van Onderwijs netten en koepels inspectie pedagogische begeleiding CLB tegen juridisering train leraren op kwaliteitsdenken meer professionalisering realistische jobomschrijving meer ondersteuning directies preciseer wat moet voor inspectie meer consistentie bij leerplannen etcetera… FAQ

31 Overzicht taken leraren

32 Mijn taken

33

34 Wat geeft mij werkdruk? (deel 1: reflectie)

35 Oplossing? (deel 2: aanpak)
Welke tip kun je mij als collega meegeven? Wat kan ik er zelf aan doen? Kunnen ‘anderen’ mij helpen? Hoe? bv collega’s, directie, pedagogische begeleiders, …

36

37 Profiel vakwerkgroep

38 Zelfevaluatie: efficiëntie van de vakGROEPwerking
Efficiëntie VAKGROEPWERKING

39 Jouw vakgroep Eigen praktijk: we gaan zelf aan de slag.
Op de gele post-its schrijven we waar we fier op zijn in onze lessen. Wat loopt er goed en waar krijgen we complimenten of goede feedback over? Als jullie zelf geen les geeft, denk dan bijvoorbeeld aan vormingen, aan andere presentaties, documenten die je zelf opstelt,… Per post-it schrijf je één idee op. Op de roze post-its schrijven we op wat je graag anders wilt in je lessen. Dingen die soms moeilijk lopen, waar je nog op zoek bent naar hoe het beter kan, betere methodieken of technieken, dingen die je dus graag anders zou zien.

40 Andere scholen? Stelen bij de buren

41 Mijn onderwijshervorming

42 Acties!! Nabije toekomst Derde trimester Volgend schooljaar
Na volgend schooljaar

43 En nu? (deel 3: opvolging)
Een of meer concrete stappen zetten tegen volgende samenkomst: - tip opgevolgd? - zelf dingen anders aangepakt? - ‘anderen’ om hulp gevraagd?


Download ppt "Barbara Axters Kaat De Strooper"

Verwante presentaties


Ads door Google