De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Governance en systeemtoezicht 30-10-2014 Rian Vos Coördinerend/specialist senior inspecteur IGZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Governance en systeemtoezicht 30-10-2014 Rian Vos Coördinerend/specialist senior inspecteur IGZ."— Transcript van de presentatie:

1 Governance en systeemtoezicht 30-10-2014 Rian Vos Coördinerend/specialist senior inspecteur IGZ

2 Programma Zicht op eigen kwaliteit? Toezicht door IGZ Pilot systeemtoezicht IGZ Governance Intern toezicht 2

3 Zicht op kwaliteit/naleving of zicht op risico’s? 3

4 Topje van de ijsberg 4 CALAMITEIT 3 zeer ernstige incidenten 30 incidenten 300 bijna incidenten 3000 risicovolle gedragsmomenten

5 Werkterrein 5 Werkterrein IGZ: 800.000 beroepsbeoefenaren en 40.000 instellingen en bedrijven

6 Toezicht slim organiseren! 6

7 Systeemtoezicht? 7

8 Pilot Systeemtoezicht IGZ 2012-2013 Aanleiding: 2009-2012 Inspectieraad:Vernieuwing toezicht Optimaal gebruik maken van eigen systemen organisaties Toezicht aanpassen aan ontwikkelingen in het veld Toezichtlast verminderen IGZ: MJB 2012 – 2015: ST als nieuwe vorm SGZ 2009: Vrijblijvendheid voorbij 2011: Toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid RVZ: Governance/ compliance management Veld: Zorgbrede Governancecode WRR: Systeemtoezicht 8

9 Doel project ST 1. Verkennen mogelijkheden ST 2. Instrument ontwikkelen voor praktijk Hoofdvraag: Kan de IGZ door middel van systeemtoezicht de risicobeheersing en de kwaliteitssystemen die zijn gebaseerd op vigerende wet- en regelgeving en waarmee de organisatie wordt bestuurd beoordelen en zo de kwaliteit en veiligheid in de zorg bevorderen? 9

10 Uitvoering project ST Explorerend onderzoek Centrale vraag: Hoe weet je als organisatie dat je ‘in controll’ bent? Controle: reality check aan de hand van gesprekken, rondleiding en document/dossier-inzage. Uitkomst: mate van ‘in controll’ zijn 10

11 Resultaat 11 instelling Niet willen/niet kunnen instelling Kwaliteitszorg instelling Compliance management systeem instelling Bewezen compliance management Klassiek toezicht Niveau 1 Klassiek toezicht Niveau 2 Systeemgericht toezicht Niveau 3 Systeemgericht toezicht Niveau 4

12 Verantwoordelijkheid bij aanbieder Denk na over/ wees kritisch/ reflecteer continu over: Wie is doelgroep? Waar liggen de grootste risico’s? Hoe kunnen we deze beheersen? Welke checks & balances zijn nodig? Juiste professionals in dienst? Kortom: doen we de juiste dingen en doen we deze goed? Voldoen we aan wet- en regelgeving? PAS TOE of LEG UIT 12

13 Governance (intern toezicht) Actief toezicht op bestuurlijke verantwoordelijkheid: -Bestuurders -Toezichthouders -Professionals Cliëntperspectief als uitgangspunt! Kaders, o.a.: SGZ 2009: De vrijblijvendheid voorbij Toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid (2011) Zorgbrede Governancecode Brieven minister ‘goed bestuur’ WRR-rapporten IGZ spreekt partijen actief aan! 13

14 Blijf vragen stellen/ wees kritisch! - Zijn verantwoordelijkheden in de organisatie goed belegd? - Zijn de risico’s van de organisatie in beeld? - Is er een pdca-cyclus voor kwaliteit en veiligheid? - Zijn er checks& balances ingevoerd om risico’s te vookomen? - Worden kwaliteitsgegevens gebruikt voor verbetering? - Worden meldingen onderzocht om ervan te leren? - Is er zicht op het functioneren van professionals? Kortom: Is de organisatie ‘in controll’? 14

15 15

16 16


Download ppt "Governance en systeemtoezicht 30-10-2014 Rian Vos Coördinerend/specialist senior inspecteur IGZ."

Verwante presentaties


Ads door Google