De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Warmtevisie EZ: nog werk in uitvoering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Warmtevisie EZ: nog werk in uitvoering"— Transcript van de presentatie:

0 Duurzame Warmte en de Warmtevisie
8 oktober 2014 Duurzame Energie Koepel: Teun Bokhoven.

1 Warmtevisie EZ: nog werk in uitvoering
Te bespreken Warmtevisie EZ: nog werk in uitvoering Wel : hoofdpunten van onze input Uitwerking categorie “overig” hernieuwbaar; Aanpak en stappen

2 Forse veranderingen in het energiesysteem

3 Het nieuwe energiesysteem van de toekomst…

4 Input voor Warmtevisie
Onmisbaar om duurzame warmte en koude + restwarmte in te kunnen zetten Toepassing in: U-bouw , Industrie Woningen: nieuwbouw - en (op termijn) bestaande bouw. Kansen: W/K netten zijn een facilitator voor DE en restwarmte Zonder netten- geen efficiënte benutting Aanzienlijke bijdrage aan doelen EA Regionale functie en regie voor warmtenetten.

5 Input voor Warmtevisie
Knelpunten: Warmte netten uitgelegd vanuit 1 producent of leverancier Verwarmingssystemen nog ingericht op hoog temperatuur Onduidelijke regierol / beheer voor toekomstige modellen Opschalen en omschalen ( naar hernieuwbaar) Financieel regiem niet gericht op uitrol Imago

6 Input voor Warmtevisie
Oplossingsrichtingen: Initieer een bredere aanpak voor w/k netten door: Opzet gericht op inzet van verschillende bronnen Incorporeer opslag (zowel koude als warmte) Verbeter positie van partij die regie kan nemen Stimuleer via bouwregelgeving en ACM (MR) transitie naar laag temperatuur verwarming en netten tot max 60gr. Stimuleer warmterotondes met meerdere aanbieders en afnemers, Cascaderen van netten

7 Achtergrond “186 PJ” opgave
ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI Concrete afspraken voor onderwerpen als: wind op zee, wind op land, BMS, Postcode roos “Rest categorie” wel benoemd, maar geen sterke concretisering in afspraken. Dit is wel aangeduid als de 186 PJ categorie Bestreft: zon-, water-, bio-, bodemenergie Samenhang met Warmtevisie (EZ)

8 Wat is de uitdaging Zichtbaar maken waar het over gaat, additionele maatregelen en acties. Analyse gemaakt van potentiëlen voor bedoelde bronnen op basis van: stand van zaken 2013 inschatting / extrapolatie van beleid tot 2023 (BAU) Inschatting getallen voor 16% doelstelling Uit deze analyse blijkt er een “gat” van ca PJ tot 2023 Doorontwikkeling van warmtenetten zeer essentieel

9 Huidige inzet van warmte 2013 CBS: 77 PJ, inclusief restwarmte, 57 PJ, alleen hernieuwbare energie

10 2023 inzet van warmte BAU en 16% duurzaam: BAU: 90/95 alleen hernieuwbare energie

11 2023 inzet van warmte BAU en 16% duurzaam: alleen hernieuwbare energie BAU: 90/95 16%: 135/140 Verschil: 40-50PJ

12 Wat is de uitdaging

13 Parallel aan Warmtevisie
Inventariseren opschaling Duurzame Warmte en Koude We inventariseren de acties en maatregelen die leiden tot een versnelling Daarbij: kijken naar alle partijen Concreetheid = Doorrekenbaarheid Tijdpad: Oktober – december 2015: nadere afspraken voor versnelling warmte

14 Parallel aan Warmtevisie
Inventariseren maatregelen en acties- lead WN 3 Hoofdlijnen: Ombouw bestaande netten naar meer hernieuwbaar Uitbreiding bestaande netten naar meer hernieuwbaar Nieuwe netten

15 Tijdlijn Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Mrt. Apr.
Consultatie Warmtevisie EZ naar 2de kamer Uitvoeringsagenda opstellen Uitv. EA: 186 PJ- Inventariseren en advies aan Borgingscie Set nieuwe afspraken tussen partijen EA

16 Via: Warmtenetwerk of RVO (Bosselaar / Mossevelde)
Contact voor input: Via: Warmtenetwerk of RVO (Bosselaar / Mossevelde) Duurzame Energie Koepel: Teun Bokhoven


Download ppt "Warmtevisie EZ: nog werk in uitvoering"

Verwante presentaties


Ads door Google