De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfevaluatie en collegiale visitatie Arie Olthof Symposium Kwaliteit in Beeld 24 september 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfevaluatie en collegiale visitatie Arie Olthof Symposium Kwaliteit in Beeld 24 september 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfevaluatie en collegiale visitatie Arie Olthof Symposium Kwaliteit in Beeld 24 september 2007

2 Deze presentatie Na de presentatie weet je: wat zelfevaluatie en collegiale visitatie is en wat erbij komt kijken; of je eraan zou moeten beginnen. Wat weet je er al over? Wat wil je nog te weten komen?

3 Kwaliteitszorg in 5 vragen 1.Doen we de goede dingen? 2.Doen we de dingen goed? 3.Hoe weten we dat? 4.Vinden anderen dat ook? } = CV 5.Wat gaan we doen? } = ZE

4 Zelfevaluatie 1Voorbereiden: -reikwijdte bepalen -aanleiding en doelstellingen vaststellen en communiceren -hoofdlijnen van de inrichting bepalen -samenstellen van een team

5 2 Informatie verzamelen -bestaande informatie -aanvullende informatie 3Concept beschrijvingen opstellen

6 4In breder verband concepten bespreken -klopt het beeld -aandragen sterke en te verbeteren punten 5Benoemen centrale (verbeter-)thema’s 6Bespreken concept eindrapport en vaststellen

7 Externe feedback: vinden anderen dat ook? Critical friendship (minder of meer formeel) Collegiale visitatie Audit gericht opvoldoen aan eigen standaarden Audit gericht op voldoen aan externe standaarden

8 Zelfevaluatie (ZE) en collegiale visitatie (CV) ZE is een foto van de school. De visitatiecommissie bekijkt de foto op: –onduidelijke delen –onderbelichte delen –overbelichte delen

9 Collegiale visitatie 1Samenstelling visitatiecommissie (onafhankelijk, objectief, deskundig, gemotiveerd). 2Beoordelen of de ZE voldoende basis biedt voor CV (voldoende feitelijke informatie, draagvlak). 3De commissieleden bereiden zich individueel voor.

10 4Consensusbijeenkomst visitatiecommissie -sterke en te verbeteren punten -te stellen vragen -centrale thema’s (“onderzoekshypothesen”) -werkafspraken

11 5Visitatiebezoek: - ca. drie dagdelen - gesprekken met (panels van) schoolleiding, middenmanagers, docenten, zorgspecialisten, oop, leerlingen, ouders - andermaal de schoolleiding - tussentijds beraad commissie - voorlopige bevindingen

12 6Verslaglegging van de gesprekken 7Concept-rapportage en redactie 8Bespreking concept-rapportage 9Bijstelling en definitieve rapportage (en daarna begint het pas voor de school!)

13 Waarom zou je het doen? “Vreemde ogen dwingen” Externe feedback hoort bij professioneel werken Inspectie op afstand

14 Voorwaarden Rust en regelmaat Tijd Kwaliteitszorg redelijk op orde Brede betrokkenheid Deskundigheid en projectmanagement Lerende houding: open staan voor feedback en er wat mee willen doen

15 Mijn ervaringen Het kan wat losmaken … Zorg voor inbedding, anders grote kans op eenmaligheid

16 Excellente organisaties 1. Leiderschap met lef Resultaatgerichtheid Continu verbeteren Transparantie Samenwerking Moet je een excellente organisatie zijn om ZE en CV te kunnen toepassen, of kun je het erdoor worden?

17 Contra-indicaties Onrust in de tent, wij/zij-denken, verborgen agenda’s Veel andere ontwikkelingen

18 Contact www.olthofonderwijs.nl www.xpvo.nl


Download ppt "Zelfevaluatie en collegiale visitatie Arie Olthof Symposium Kwaliteit in Beeld 24 september 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google