De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bespreking PAV-les ‘Een vakantiejob zoeken’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bespreking PAV-les ‘Een vakantiejob zoeken’"— Transcript van de presentatie:

1 Bespreking PAV-les ‘Een vakantiejob zoeken’
NDN-conferentie 3 oktober 2012 ‘Taalontwikkelend lesgeven. Hoe doe je dat?’ Bespreking PAV-les ‘Een vakantiejob zoeken’

2 Les ‘Een vakantiejob zoeken’: situering
Leerkracht Karen Ackerman 3de graad Verzorging in EDUGO Lochristi Vorige les: mindmap rond het thema met Bubbl.us Einde lessenreeks: infostandje op een vakantiejobbeurs

3 Discussievragen bij het fragment
a. Taalgericht vakonderwijs of taalontwikkelend lesgeven? Taalgericht vakonderwijs: taalondersteunende en –stimulerende maatregelen om de verwerving van vakdoelstellingen te faciliteren Taalontwikkelend onderwijs: taalverwerving en –stimulering als doel op zich binnen alle vakken b. Talige drempels wegnemen of leerlingen leren om talige drempels zelf te nemen? c. Welke (taal)(leer)strategieën komen in deze les aan bod?

4 Discussievragen bij het fragment
2. a. Noteer een aantal praktische didactische maatregelen die de leerkracht toepast om de les taalontwikkelend te maken? b. In welke domeinen scoort deze leerkracht zeer goed? In welke minder?

5 l Discussievragen bij het fragment 3. a. Specifiek voor PAV?
b. Verschillen taalontwikkelend lesgeven in ASO/TSO/BSO?

6 PAV-les ‘Een vakantiejob zoeken’

7 Bespreking fragment Klemtoon op (taal)(leer)strategieën
Een taak strategisch aanpakken volgens het stappenplan van PAV Een (taal)taak doelgericht aanpakken: doelen formuleren voor aanvang van de taak Mindmaps Kernwoorden leren formuleren Informatievaardigheden: gericht informatie opzoeken (deelvaardigheden: zoektermen formuleren, indexen raadplegen), informatiebronnen vergelijken, informatie verwerken Reflectievaardigheden: hoe kan het beter, welke verwachtingen werden ingelost Woordenschatstrategieën: vervangen door alledaags woord, betekenis van gekende context transponeren naar onbekende contexten, opzoeken in woordenboek, … Kritische houding aannemen ten opzichte van modellen

8 Bespreking fragment Klemtoon op (taal)(leer)strategieën
Eerder taalontwikkelend dan taalgericht Gericht op leren nemen van talige drempels, veeleer dan wegnemen van drempels cf. ook * moeilijke woorden niet vermijden, maar leren verklaren * aandachtspunten en modellen niet aangereikt door de lkr. , maar door de leerlingen zelf afgeleid uit goede en slechte voorbeelden

9 Bespreking fragment Kritische vragen:
Kansen om taakgerichter te werken? (minder schools, minder voorgekauwd) Mogelijk om transferkansen zichtbaarder te maken?

10 Bespreking fragment 2. Tips and tricks
Vragen ter verheldering: ‘wat bedoel je daar precies mee?’ De lln formuleren in alledaagse taal, de leerkracht herformuleert (oppassen!) De lkr helpt lln bij de formulering, vestigt ook aandacht op formulering: ‘hoe kan ik dat nu als doel formuleren?’, ‘hoe kan ik’ is een goede start… Individueel/per twee laten voorbereiden, nadien pas klassikale presentatie / bespreking => interactiekansen vergroot Woordenschat laten verklaren vanuit alledaagse context (interim) Vraagt lln om antwoorden te verklaren: ‘waarom die zoektermen?’

11 Bespreking fragment 2. Tips and tricks Complementaire opdrachten
Gestuurd zelfontdekkend leren: bronnen aanbieden, lln ontdekken zelf en brengen verslag uit Schrijftaken sturen: schrijfkaders bieden/door lln laten ontdekken uit modellen, schrijftips en aandachtspunten op voorhand bieden/door lln laten ontdekken uit goede en slechte voorbeelden Eigen lesdoelen worden vaak geëxpliciteerd: waarom doen we dat nu? Waarom is dat nu belangrijk? Evaluatiecriteria worden geëxpliciteerd Lln mogen zelf leerdoelen formuleren, gaan aan het einde van de les expliciet na of leerdoelen bereikt zijn? Werken met heterogeen samengestelde groepen

12 Bespreking fragment 3. PAV – ASO/TSO/BSO
Nonchalante houding t.o.v. taal aanpakken Kunnen lln in andere onderwijsvormen zelfstandiger werken? Is het noodzakelijk om de te volgen strategieën meer voor te kauwen in BSO dan in ASO/TSO? Taalontwikkelende aanpak gericht op functionele taalvaardigheden => in ASO en TSO meer gefocust op aanleren schoolse vaardigheden => In BSO meer gefocust op maatschappelijk en beroepsmatig noodzakelijke taalvaardigheden

13 Discussie Vragen Bedenkingen …


Download ppt "Bespreking PAV-les ‘Een vakantiejob zoeken’"

Verwante presentaties


Ads door Google