De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalontwikkelend lesgeven? Taalgericht vakonderwijs?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalontwikkelend lesgeven? Taalgericht vakonderwijs?"— Transcript van de presentatie:

1 Taalontwikkelend lesgeven? Taalgericht vakonderwijs?
Guido Cajot Katholieke Hogeschool Limburg Lerarenopleiding

2

3 Maaike Hajer Theun Meestringa
Taalgericht vakonderwijs is onderwijs waarin naast de vakdoelen de benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. De vak- en taaldoelen worden simultaan ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen benodigde taalsteun geboden wordt.

4 Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO)
EEN POSITIEF, VEILIG en RIJK LEERKLIMAAT BETEKENISVOLLE TAKEN ONDERSTEUNING DOOR INTERACTIE

5 Marianne Verhallen en Ruud Walst (2011)

6 Kris Van den Branden (CTO)
Geen verschil tussen TOL en TVO: Vakgericht taalonderwijs (Inhoudgericht taalonderwijs) is een vertaling van Content-based language learning: vreemdetalenonderwijs: vreemde taal via een vak (te vergelijken met CLIL/immersie); moedertaalonderwijs: extra ondersteuning tijdens alle vakken, zodat de leerlingen/studenten de specifieke schooltaal of instructietaal verwerven en aldus tot betere studieresultaten komen.

7 Taalbeleid gekoppeld aan opleidingseisen (type 2)
Opvang voor taalzwakke studenten. Selectie op basis van een toets Nederlands. Ondersteunend Onderwijs in de marge van of ingebed in de opleiding. De inhoud van het ondersteunend onderwijs sluit aan bij de opleiding. Taalwerkplaats, taallounge, taalmaatjes, taalcoaches of andere ‘plek’ waar studenten met taalvragen terecht kunnen.

8 Taalbeleid breed (type 3)
Gericht op communicatieve competentie én taalontwikkeling van alle studenten, met opvang op maat Remediërend Talentontwikkeling, niet enkel focus op tekorten Taalontwikkelend lesgeven Talige eindcompetenties Taalbeleid IN de opleiding/curriculum Breed draagvlak Actoren Alle lln / studenten + lkr / docenten + beleid Taalbeleid – onderwijsbeleid - kwaliteitszorg

9 Verschil TOL/TVO Taalgericht vakonderwijs
ondersteunt de doelstellingen van het vak en draagt bij tot studiesucces. Er is dus een sterke koppeling tussen taal en de opleidingseisen.

10 Verschil TOL/TVO Taalontwikkelend lesgeven
zorgt voor de ontwikkeling van een actieve en zelfstandige studiehouding waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor zijn taalontwikkeling of, in geval van een tweedetaalleerder, voor het verdere taalverwervingsproces.

11 Maatschappelijke evolutie
Globalisering Multiculturalisering Digitalisering Jeroen Lievens

12 Talenbeleid in Vlaamse scholen
Een aantal scholen [neemt]enerzijds wel initiatieven (…) om de talige noden van de leerlingen in kaart te brengen, maar [zet] anderzijds minder stappen ( …) om systematisch bij elke leerling die het nodig heeft te remediëren (…) Verder staat er ook nog: ‘In het basisonderwijs komt deze structurele aandacht wel meer voor dan in het secundair onderwijs omdat elke leraar daar ook leraar taal is, terwijl men zich in het secundair onderwijs nog vaker vakleraar voelt.’

13 Weerstanden

14 Tot slot Er is nog werk aan de winkel …
occasionele en structurele initiatieven motiveren en responsabiliseren van leerkrachten/docenten talige ondersteuning voor leerlingen/studenten checklisten, kijkwijzers, stappenplannen en goede voorbeelden!


Download ppt "Taalontwikkelend lesgeven? Taalgericht vakonderwijs?"

Verwante presentaties


Ads door Google