De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalactiverende opdrachten natuurwetenschappen 12 februari 2009 Arteveldehogeschool Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalactiverende opdrachten natuurwetenschappen 12 februari 2009 Arteveldehogeschool Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Taalactiverende opdrachten natuurwetenschappen 12 februari 2009 Arteveldehogeschool Gent

2 de leraar en taal: domeinen de leraar in interactie met zijn leerlingen met volwassenen in een om de school de leraar als lerende Dertien doelen in een dozijn, een referentiekader voor taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen, Nederlandse Taalunie

3 leraar in interactie met zijn leerlingen leraar als begeleider van het leerproces taal en leren zijn onlosmakelijk verbonden de leraar en leerlingen redeneren elk vanuit hun referentiekader

4 taal op de speelplaats / in de klas speelplaats: uitwisselen van ervaringen en van informatie (thuistaal) klas: denkwerk wordt uitgevoerd in een taal van hogere orde (schooltaal): beschrijven, verbanden leggen, veronderstellingen formuleren, definities, besluiten, wetten verwoorden

5 de leraar spreekt Chinees! leraarstaal is een efficiënt en ondubbelzinnig communicatiekloof met de leerlingen (beginners)

6 De leerling begrijpt Chinees! ? ? ?

7 de leerling begrijpt Chinees! thuistaal: contextrijk, vertrouwd, laagdrempelig, “minder exact”, gebruikt door leerlingen drie hulptreden ? ? ? schooltaal: doelgericht, abstract/formeel, moeilijker, “exact”, gebruikt door leraar en leerlingen

8 Taal in het onderwijsleerproces kennis overbrengen als object, passief leren = kennisoverdracht overdrachtgericht werken

9

10 actief kennis construeren vanuit een actieve ervaring en interactie = kennisconstructie ervaring waarneming, experiment reflectie herkenning theorie abstractie toepassing experiment, oefening kennisdomein

11 Alle leerlingen stimuleren! Een klas is een heterogene groep van leerlingen met een verschillende leerstijl. Door taalactiverende werkvormen te gebruiken kunnen we het leerproces van alle leerlingen maximaal stimuleren.

12 Natuurlijke taalverwerving Een kind verwerft zijn natuurlijke taal in een contextrijke omgeving, die vol interactie- mogelijkheden zit en waarbinnen de nodige taalsteun geboden wordt.” Naar M. Hajer & T. Meestringa (2004) HandboekTaakgericht Vakonderwijs.

13 De leerling begrijpt Chinees! Context Interactie Taalsteun

14 Contextrijk leren Betekenisvol Aansluitend bij voorkennis Probleemstellende/uitdagende opgaven Rijke taalomgeving met een variatie aan leermiddelen Leren met verschillende zintuigen Relaties tussen vakken Toetsen in context

15 Leren in (inter)actie in natuurlijke (spontane), betekenisvolle gesprekken/opdrachten; met activerende werkvormen; door zoveel mogelijk zelfstandig te leren en te ontdekken; binnen een aangenaam en rustig klasklimaat. Leerlingen worden aangezet tot praten en schrijven over de leerstof

16 Leren met taalsteun begrijpelijk taalgebruik hanteert; feedback geeft op het taalgebruik van de leerlingen; visuele ondersteuning geeft van begrippen, structuur van de les, …; talige ondersteuning geeft via bv. schrijfkaders, posters, …. Leerlingen worden ertoe aangezet om hun taalvaardigheid verder uit te bouwen doordat de leerkracht

17 opdrachten opdracht - foto spel – bingo spel – slang

18 Tot slot Vragen: Marc Beddegenoodts, marc.beddegenoodts@g-o.bemarc.beddegenoodts@g-o.be

19 Newton 1 - Marjolein Kool en Drs P.uit Wis- en natuurlyriek met chemisch supplement Isaac Newton zat tevreden Op zijn lommerrijke erf (Ruim drie eeuwen geleden Dus nog geen milieubederf) Om de stemming te verknallen Kwam er uit een hoge tak Plots een appel neergevallen Boven op zijn schedeldak Isaac Newton als geleerde Heeft verstandig nagedacht Eer hij van de val poneerde: ‘Die kwam voort uit zwaartekracht

20 Newton 1 Immers – alle dingen trekken Systematisch aan elkaar Ja, dit zal verbazing wekken En is toch volkomen waar De op mij belande appel Was wel pijnlijk als bewijs Maar ik maak me niet te sappel Nee, ik stel het juist op prijs Als die appel, buiten zinnen Nu omhooggevallen was Moest ik weer van nul beginnen En dat komt me slecht van pas’

21 Newton 1 Newton – dat is omstreden - Was en blijft een groot genie Alles houdt zich tot op heden Keurig aan zijn theorie


Download ppt "Taalactiverende opdrachten natuurwetenschappen 12 februari 2009 Arteveldehogeschool Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google