De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LET’S CLIL TOGETHER WANT TALEN TELLEN! DVMHTB organiseert CLIL Content and Language Integrated Learning Schooljaar 2014-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LET’S CLIL TOGETHER WANT TALEN TELLEN! DVMHTB organiseert CLIL Content and Language Integrated Learning Schooljaar 2014-2015."— Transcript van de presentatie:

1

2 LET’S CLIL TOGETHER WANT TALEN TELLEN!

3 DVMHTB organiseert CLIL Content and Language Integrated Learning Schooljaar 2014-2015

4 Waarom kiest DvMHTB voor CLIL?  De school heeft altijd veel belang gehecht aan taalontwikkeling en communicatievaardigheden.  We zijn al 15 jaar bezig met internationalisering via uitwisselingsprojecten en internationale stages.  Wij organiseren ook extra taalklassen voor Engels, Frans en Duits tussen de middag.

5 Welke doelen willen wij met CLIL bereiken?  Een grote troef van de Vlamingen op de arbeidsmarkt: meertaligheid  Ook onze leerlingen hebben baat bij goede communicatieve vaardigheden in meerdere talen.  Beoogde doel: sterk verhoogde taalcompetentie

6 Wat bedoelen we met ‘sterk verhoogde taalcompetentie’?  Extra aandacht voor taalverwerving: de woordenschat Engels en Frans van onze leerlingen gevoelig uitbreiden  Verhoging van de taalvaardigheid: - luisteren, lezen en spreken in de vreemde taal - ontwikkelen van ‘spreekdurf’: vlotter Frans en Engels leren spreken

7 Bijkomende doelen  Anticiperen en voorbereiden op het hoger onderwijs waar cursussen regelmatig in het Engels worden gedoceerd  Anticiperen en voorbereiden op de Belgische arbeidsmarkt waar (zeker in Brussel) kennis van de tweede landstaal zeer belangrijk is

8 Hoe zullen we dit realiseren?  Voor leerlingen uit de startrichting TW bestaat de mogelijkheid om het vak geschiedenis in het Engels te volgen.  Het vak natuurwetenschappen wordt in de startrichting Business gedeeltelijk aangeboden in het Frans.

9

10

11 Waarom is dit belangrijk?  Proeftuinen en wetenschappelijk onderzoek hebben uitgewezen dat verhoogde taalcompetentie leidt tot verhoogde ‘leercompetentie’.  Leerlingen leren beter reflecteren, analyseren, conceptualiseren en abstraheren.  Leren in een andere taal verhoogt de plasticiteit van het brein.

12 Praktisch: geschiedenis en natuurwetenschappen  De leerkrachten geschiedenis en natuurwetenschappen zullen zo veel mogelijk les geven in het Engels of het Frans.  Waar nodig wordt ook uitleg gegeven in het Nederlands.  Er worden enkel punten gegeven voor geschiedenis en natuurwetenschappen, niet voor Engels of Frans. Dit zijn geen taalvakken.  Leerlingen kunnen wel extra punten verdienen door tijdens de les Engels of Frans te spreken en bij overhoringen vragen te beantwoorden in het Engels of het Frans i.p.v. in het Nederlands.

13 Extra taalondersteuning  De leerlingen die CLIL volgen, zullen bij de vakken geschiedenis en natuurwetenschappen extra taalondersteuning krijgen.  Bij de lessen in het Engels en Frans horen ook verklarende en vertalende woordenlijsten van de belangrijkste woorden en begrippen.  Er wordt ook werk gemaakt van voldoende visuele ondersteuning (filmfragmenten, korte documentaires, afbeeldingen, diagrammen, grafieken) om woorden en begrippen voor de leerlingen te verduidelijken.

14 De CLIL-methode komt ook het begrip van het vak zelf ten goede.

15 Extra informatie Voor bijkomende informatie kunt U steeds terecht aan de balie. Daar kunt U ook de brochure over onze school bekomen.


Download ppt "LET’S CLIL TOGETHER WANT TALEN TELLEN! DVMHTB organiseert CLIL Content and Language Integrated Learning Schooljaar 2014-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google