De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FLOW WEP Toepassing bij [corporatie].

Verwante presentaties


Presentatie over: "FLOW WEP Toepassing bij [corporatie]."— Transcript van de presentatie:

1 FLOW WEP Toepassing bij [corporatie]

2 FLOW WEP Woondiensten Employability Portal, ontwikkeld door FLOW voor alle wooncorporaties Bedoeld om doorstroom van personeel te bevorderen en loopbaanontwikkeling te faciliteren Een instrument voor werknemers: Loopbaanwijzer Twee instrumenten voor werkgevers: Strategisch Ontwikkelingsplan en Talentenmonitor

3 Strategisch Ontwikkelingsplan
Vertaling van de koers van de organisatie naar de benodigde personele bezetting: Kwalitatief: Vertaling naar ontwikkelacties (opleiding & ontwikkeling) Kwantitatief: Vertaling naar personeelsstromen (in-, door- en uitstroom)

4 Toepassing Strategisch Ontwikkelingsplan
Leidinggevenden vullen uitwerking strategische organisatiethema’s en personeelsplanning in voor eigen afdeling (top-down) P&O vult uitwerking strategische personeelsthema’s in voor totale organisatie Bespreking van de uitkomsten in MT’s Communicatie van uitkomsten aan medewerkers

5 Talentenmonitor Inschatting van huidige prestaties en toekomstig potentieel van medewerkers, als basis voor: Gerichte actie op verdere ontwikkeling en mobiliteit (individueel) Optimale inzet en ontwikkeling van de talenten van de populatie, nu en in de toekomst (organisatorisch) Bovendien inschatting van mobiliteitsbereidheid, ontwikkelrichting en vertrekrisico

6 Toepassing Talentenmonitor
Leidinggevenden vullen Talentenmonitor in voor eigen afdeling (bottom-up) Bespreking van de uitkomsten in MT’s Communicatie van uitkomsten aan medewerkers (individueel)

7 Loopbaanwijzer Virtueel loopbaanadviestraject* dat medewerkers:
Inzicht biedt in loopbaan-mogelijkheden binnen en buiten de branche Inspireert om aan de slag te gaan met hun eigen loopbaan Ondersteunt bij de besteding van hun loopbaan-ontwikkelingsbudget Voltooiing van het Persoonlijk Profiel geeft toegang tot een loopbaanadviseur voor twee loopbaangesprekken *Eenmaal per drie jaar beschikbaar, gedurende een jaar

8 Toepassing Loopbaanwijzer
Medewerkers vullen de Loopbaanwijzer zelfstandig en voor zichzelf in Leidinggevenden en P&O stimuleren het gebruik Leidinggevenden nodigen medewerkers uit de uitkomsten te bespreken

9 Doelstelling Leidinggevenden vullen jaarlijks het Strategisch Ontwikkelingsplan en de Talentenmonitor in De Loopbaanwijzer maakt deel uit van de gesprekscyclus De doorstroom van medewerkers is toegenomen van [x] tot tien procent

10 Relatie tot bestaand P&O-beleid
Toepassing Talentenmonitor voorafgaand aan de beoordelingronde Toepassing Strategisch Ontwikkelingsplan voorafgaand aan de planningsgesprekken Medewerkers uitnodigen de Loopbaanwijzer in te vullen ter voorbereiding op de functioneringsgesprekken Uitkomsten van de instrumenten gebruiken voor beleid en afspraken over opleiding, ontwikkeling en doorstroom

11 Communicatie Berichten voor het management, de OR en de medewerkers
Presentaties aan het management en de OR Presentaties in de werkoverleggen Informatiefilms over de instrumenten Artikel in het personeelsblad en op intranet Banner naar FLOW WEP op het intranet Posters op diverse plaatsen Flyers op drukbezochte plekken

12 Vragen en ondersteuning
[P&O-verantwoordelijke] is beschikbaar voor vragen over en hulp bij het gebruik van de instrumenten De Vraag en Antwoord knop op FLOW WEP is bestemd voor vragen en opmerkingen over de werking van de instrumenten

13 Ga naar


Download ppt "FLOW WEP Toepassing bij [corporatie]."

Verwante presentaties


Ads door Google