De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Managen van de doorstroom Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 van opleidingsbehoefte naar opleidingsplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Managen van de doorstroom Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 van opleidingsbehoefte naar opleidingsplan."— Transcript van de presentatie:

1 managen van de doorstroom Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 van opleidingsbehoefte naar opleidingsplan

2 begrip opleiden Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 Opleiden in een organisatie is het laten opdoen van kennis, inzicht en het aanleren van vaardigheden

3 doelstellingen beter laten uitvoeren van de taken door de zwakke punten in de taakuitoefening te verbeteren laten uitvoeren van nieuwe taken bevorderen van de loopbaanontwikkeling Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

4 verantwoordelijkheid organisatieaspect sociaal aspect Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 juiste persoon op de juiste plaats aandacht voor ontplooiings- mogelijkheden van individu

5 noodzaak om op te leiden uitbreiding assortiment nieuwe automatiseringsprocessen groei winkelorganisatie concurrentiepositie verzwakt krapte op de arbeidsmarkt aanpassing winkelformule Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

6 opleidingsbehoeften vereiste opleidingsniveau voor een juiste taakuitoefening ontbreekt veranderende functie als gevolg van nieuwe of veranderende ondernemingsdoelstellingen bijblijven in het vakgebied breder ontwikkelen binnen de huidige functie Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 personeel

7 individuele opleidingsbehoeften belangstelling voor andere functie en/of baan bijhouden ontwikkelingen in de branche bijhouden promotie maken behoefte heeft aan bezinning Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

8 opleiden intern extern Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

9 keuzefactoren intern of extern opleiden kwaliteit opleider omvang opleidingsbehoeften beschikbare tijd opleidingsbudget ervaringen in het verleden Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

10 kenmerken intern opleiden opleiding geschiedt door de organisatie zélf opleidingsmateriaal wordt door deskundigen van de organisatie zélf ontwikkeld opleiding vindt meestal gedurende de werktijd plaats opleiding vindt gedurende de taakuitoefening plaats (training on the job). Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

11 kenmerken extern opleiden opleiding geschiedt door derden opleidingsmateriaal wordt door derden ontwikkeld opleiding vindt meestal buiten de werktijd plaats Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 maatwerk

12 aandachtspunten extern opleiden aanbod gerenommeerd scholingsinstituut/nieuwkomer lid van brancheorganisatie opleiding wel/geen kernactiviteit kwaliteit cursuskosten ( prijs inclusief btw en lesmateriaal ) maatwerk referenties Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

13 opleidingsplan Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 een plan waarin vastgelegd wordt wat er in de komende periode (meestal een jaar) afhankelijk van de opleidingsbehoeften aan opleidingen uitgevoerd moet worden

14 opleidingsplan goede vervulling van de huidige functie leren vervullen van een andere, volgende functie ontwikkelen van competenties Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 Moet gericht zijn op:

15 inhoud opleidingsplan opleidingsbehoeften medewerkers opleidingen opleidingsdoel benodigde tijd/periode opleidingsinstituten benodigde budget Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

16 stappenplan Stap 1: opleidingsbehoefte vaststellen Stap 2: opleidingsnoodzaak vaststellen Stap 3: planning maken Stap 4: afspraken maken Stap 5: kiezen van opleidingsinstituut Stap 6: afspraken met opleidingsinstituut Stap 7: regelen van follow-up Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

17 afspraken leerdoelen cursusmateriaal maatcursus/standaardcursus? opleidingsduur/ aantal lesuren studiebelasting cursuskosten studiebegeleiding evaluatie examinering/exameneisen Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

18 opleidingsovereenkomst werktijd kosten doel en evaluatie sancties overeenkomst moet duidelijk zijn rendement opleiding glijdende schaal in overeenkomst Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

19 opleidings- en trainingsprogramma kortetermijnopleiding langetermijnopleiding Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

20 kortetermijnopleiding begeleiden tijdens introductie opheffen van “tekorten” van nieuwe medewerker Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 basisopleiding

21 langetermijnopleiding voortgezette opleiding promotieopleiding Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

22 promotiebeleid Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 verbetering kunnen realiseren binnen het doelbereik van de medewerker en de organisatie

23 voor de medewerker verbeteren van financiële positie ontwikkelen van capaciteiten optimale werksfeer Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

24 voor de organisatie verbetering personeelsopbouw efficiënte inzet financiële middelen soepele doorstroming medewerkers optimale afstemming tussen leiding en gewenste bedrijfsfilosofie Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

25 promotielijn aankomend verkoopmedewerker verkoper verkoopspecialist/eerste verkoper filiaal-/afdelingsmanager regiomanager Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

26 promotie als medewerker het zelf wil opleidings-/trainingsprogramma met succes is afgewerkt medewerker er werkelijk klaar voor is Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

27 Persoonlijk ontwikkelplan Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 afspraak tussen jou en je werkgever over jouw persoonlijke ontwikkeling

28 pop jij zorgt voor het eigen leerproces de werkgever faciliteert met tijd en geld Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 om een POP op te stellen moet je grondig nadenken over jezelf en je toekomst

29 voordelen POP versus TOP POP maatwerk individu persoonlijke aansprakelijkheid nut wanneer individuele bijdragen het verschil maken TOP maatwerk team biedt tegenwicht aan individualiseringstendens stimuleert samenwerken Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

30 nadelen POP versus TOP POP risico van stimuleren eigenbelang risico om synergie tussen collega's uit het oog te verliezen TOP vertaling van de team- afspraken tot individueel niveau blijft nodig niet bruikbaar voor teams met een snel wisselende samenstelling Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6

31 coachen Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 een individuele adviesmethode, die als doel heeft de medewerker zo te begeleiden dat hij zijn capaciteiten beter en doelgerichter gebruikt coachen van medewerkers is vooral gericht op hun persoonlijke ontwikkeling men spreekt ook wel van ontwikkelings- gericht coachen of performance coaching

32 valkuilen keuze opleidingsinstituut keuze cursus keuze deelnemers Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6


Download ppt "Managen van de doorstroom Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.6 van opleidingsbehoefte naar opleidingsplan."

Verwante presentaties


Ads door Google