De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AFSTUDEERRICHTING HRM INFOSESSIE MASTER ACADEMIEJAAR 2012-2013 Sophie De Winne 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AFSTUDEERRICHTING HRM INFOSESSIE MASTER ACADEMIEJAAR 2012-2013 Sophie De Winne 1."— Transcript van de presentatie:

1 AFSTUDEERRICHTING HRM INFOSESSIE MASTER ACADEMIEJAAR 2012-2013 Sophie De Winne 1

2 2 Infosessie master – 2012-2013 Anneleen Forrier Yves Stevens Sophie De Winne Rein De Cooman Elise Marescaux An De Coen Wie is wie? Jil Nelissen

3 Opbouw afstudeerrichting HRM 3 Infosessie – 2012-2013 - Sophie De Winne Personeels- management Recht voor en van HRM Strategisch HRM Arbeidsmarkt en loopbanen Onderzoeks- methodologie Masterproef Keuze OPO 1Keuze OPO 2 European Law & International Labour Policy

4 Personeelsmanagement (sem. 1) 4 Infosessie – 2012-2013 - Sophie De Winne o Instroom: Personeelsplanning, Werving, Selectie o Doorstroom: Beoordeling, Beloning, Opleiding, Loopbaanbeleid o Uitstroom: Retentiemanagement, ontslag Communiceren: diverse gesprekstechnieken

5 Recht van en voor HRM (sem. 1) 5 Infosessie – 2012-2013 - Sophie De Winne o Juridische aspecten van het personeelsbeleid o Komen o.a. aan bod: Werving en selectie van werknemers Beoordelen en belonen van werknemers Opleiding van werknemers Privacy van werknemers Ontslag Arbeidsbemiddeling

6 Strategisch HRM (sem. 2) 6 Infosessie – 2012-2013 - Sophie De Winne o HRM en bedrijfsprestaties: Rol van HR-afdeling, ROI van HRM o HR infrastructuur: Uitbesteding, shared services, rol leidinggevenden, HR- dienstverlening o Capita selecta: Kennisondersteunend en leeftijdsbewust personeelsbeleid, HR differentiatie Onderhandelen met diverse HR stakeholders

7 Arbeidsmarkt en loopbanen (sem. 2) 7 Infosessie – 2012-2013 - Sophie De Winne Loopbaanplanning o Werking van de arbeidsmarkt o Loopbanen en arbeidsmarkttrajecten o Employability o Actuele thema’s en trends op de arbeidsmarkt o Houding en rol van verschillende partijen op de arbeidsmarkt m.b.t. deze thema’s

8 Onderzoeksmethodologie (sem. 1) 8 Infosessie – 2012-2013 - Sophie De Winne Informatie opzoeken  Welke bronnen gebruiken? Waar bronnen vinden? … Survey design  Steekproeftrekking, vraagverwoording, responsstrategieën,… Kwantitatief onderzoek  4 modules multivariaatanalyse (theorie + SPSS)  Lineaire en logistische regressie, factor- en clusteranalyse en seizoenale data Kwalitatief onderzoek  Case studies, focusgroepen, checklist opmaken, …  Data-analyse: codering in Excel Rapportering  Tips voor het schrijven van een wetenschappelijke tekst

9 Masterproef 9 Infosessie – 2012-2013 - Sophie De Winne Enkele voorbeelden:  Absenteïsmebeleid  Kwalitatief onderzoek – diepte interviews bij werknemers  Employer branding  Kwantitatief onderzoek – eigen survey bij werknemers  Waardengericht handelen  Kwantitatief onderzoek – survey i.s.m. Bond zonder naam  Loopbaanbeleid  Kwalitatief onderzoek – case study bij Umicore Collectief gedeelte: literatuurstudie + onderzoeksvoorstel + dataverzameling Individueel gedeelte: data-analyse + individueel eindrapport Evaluatie  Output + Presentatie en verdediging + Proces  Peer review (collectief luik)

10 European Law & International Labour Policy 10 Infosessie – 2012-2013 - Sophie De Winne EN Europees en internationaal arbeidsrecht en sociaal beleid Semester 1  13 hoorcolleges (samen met de EBS-studenten) Semester 2  Intensieve week van workshops in Genève, bezoek aan de International Labour Organization (ILO)

11  HR-gerelateerde functies − HR management, organisatieontwikkeling − Diensten aan ondernemingen (opleiding, werving, selectie, outplacement, uitzendsector, sociale secretariaten…) − Consulting (OD, beloning, HRM, IKZ, …) − Sociale partners − Fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek  Andere managementfuncties − Troeven voor leidinggevende functies: Inzicht in werving en selectie Inzicht in beoordelen en belonen Inzicht in loopbaanbeleid Kennis van de arbeidsmarkt Kennis van arbeidsrecht Toekomstmogelijkheden 11 Infosessie – 2012-2013 - Sophie De Winne


Download ppt "AFSTUDEERRICHTING HRM INFOSESSIE MASTER ACADEMIEJAAR 2012-2013 Sophie De Winne 1."

Verwante presentaties


Ads door Google