De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 februari 2014 Aard en omvang van juridische problemen van burgers BERT NIEMEIJER Directie Strategie Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstoel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 februari 2014 Aard en omvang van juridische problemen van burgers BERT NIEMEIJER Directie Strategie Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstoel."— Transcript van de presentatie:

1 10 februari 2014 Aard en omvang van juridische problemen van burgers BERT NIEMEIJER Directie Strategie Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstoel Rechtssociologie Vrije Universiteit Amsterdam e.niemeijer@minvenj.nl e.niemeijer@vu.nl 0653185388

2 10 februari 2014 Aard en omvang van juridische problemen van burgers Wat weten we ervan? –Vanuit in-/uitstroomgegevens instanties: Rechtspleging Civiel en Bestuur (jaarlijks, samen met CBS, RvdR) –Vanuit gezichtspunt burgers: Geschilbeslechtingsdelta (2003, 2009, 2014) ZIE: WWW.WODC.NLWWW.WODC.NL Aanleiding Geschilbeslechtingsdelta (2003, 2009, 2014): - Ontbreken totaalbeeld - Aandeel juridische instanties - Toegang

3 10 februari 2014 Juridische problemen, rechtspraak en samenleving 1. Van Piramide naar Delta 2. Zaken naar rechtbanken (‘toegang’) 3. Vonnissen/uitspraken als normatieve boodschappen 4. Betekenis in de samenleving: - Door jurisprudentie kunnen partijen anticiperen - Door kosten rechtspraak liever schikken - Informatie uitwisseling - Deelbeslissingen

4 10 februari 2014 Functies van juridische procedures Beslissingsfunctie: vonnissen op tegenspraak (12%) Rechtdoorzettingsfunctie: incasso’s (38%) Bemiddelingsfunctie: schikkingen (12%) Quasi-notariële functie: goedkeuring van door partijen getroffen regelingen (38%)

5 10 februari 2014 Vraagstelling geschilbeslechtingsdelta burgers Aard/omvang (potentieel) juridische problemen Hoe aangepakt (eventuele drempels) Doelen en resultaten Oordeel over functioneren juridische voorzieningen

6 10 februari 2014 Geen keten maar delta -Vele wegen om een juridisch probleem op te lossen -Veel (semi) private partijen betrokken

7 10 februari 2014 Percentage burgers met minstens 1 probleem in periode van vijf jaar Geschilbeslechtingsdelta: aard en omvang problemen

8 10 februari 2014 Delta 2003 en 2009: Deskundigen die worden geraadpleegd (%)

9 10 februari 2014 Betekenis Totaalbeeld van probleem tot uitkomst Welke barrières in toegang tot hulp, procedure, uitkomst Positie verschillende rechtshulpverleners Positie verschillende procedures Verschuivingen in de tijd Delta 2009: aanpak en afloop problemen. Alle percentages tov totaal aantal problemen

10 10 februari 2014 Resultaten Overeenstemming: 53% Beslissing:06,5% Geen resultaat: 40,5% (10% passief) Doe het zelver: vaker overeenstemming Rechtshulpzoeker: vaker beslissing

11 10 februari 2014 Resultaten en achtergrond Soort probleem: Consumentenzaken: Overeenstemming Bezit/verhuur, relatie/familie: Rechter Arbeid/huur:Geen resultaat Persoonskenmerken: Lager opleidingsniveau en inkomen: minder vaak overeenstemming en meer slikken

12 10 februari 2014 Doelen bereikt? Doelen bereikt: Overeenstemming:89% Beslissing: 66% Slikken: 57%

13 10 februari 2014 Oordelen rechtssysteem - Tevredenheid verleende diensten - Redelijk vertrouwen in rechtspraak - Advocatuur minder gunstig - Ongelijke werking arm en rijk

14 10 februari 2014 Oordelen rechtssysteem Minder vertrouwen bij: - Lagere inkomens en opleidingen - Mensen met problemen - Ervaring met gerechtelijke procedures

15 10 februari 2014 Samenvatting resultaten Veel zelf oplossen Breed gebruik van adviserende instanties (afhankelijk van type probleem en financieel belang) Gebruik rechtsbijstandverzekering neemt toe Redelijke tevredenheid over geleverde diensten Ongelijke toegang?: Lager opgeleiden en lagere inkomens gebruiken vaker hulp Niet-westerse allochtonen, sociaal kwetsbaren minder vaak overeenstemming -> mogelijk gebrek aan vaardigheden Financiële drempels worden weinig gemeld. Relatie tussen kwaliteit hulp/procedure/uitkomst?

16 10 februari 2014 Verklarende factoren Kans op geschillen: Participatietheorie: meer participatie, meer problemen Oplossingsstrategieën: Aard van het conflict Kenmerken van partijen Verhoudingen tussen partijen Kenmerken aanbod geschilbeslechtingssysteem


Download ppt "10 februari 2014 Aard en omvang van juridische problemen van burgers BERT NIEMEIJER Directie Strategie Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstoel."

Verwante presentaties


Ads door Google