De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9-1-2014 De Staat van de Stad Jeroen Slot. Vijftien jaar relatief sterke groei  Verbetering op tal van terreinen –Meer en betere woningen –Sterke groei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9-1-2014 De Staat van de Stad Jeroen Slot. Vijftien jaar relatief sterke groei  Verbetering op tal van terreinen –Meer en betere woningen –Sterke groei."— Transcript van de presentatie:

1 9-1-2014 De Staat van de Stad Jeroen Slot

2 Vijftien jaar relatief sterke groei  Verbetering op tal van terreinen –Meer en betere woningen –Sterke groei werkgelegenheid –Sterke groei ondernemerschap –Groeiende en hoger opgeleide beroepsbevolking –Verbeterde veiligheid en verbeterd veiligheidgevoel –Veel investeringen in de openbare ruimte –Hogere tevredenheid woonomgeving 9-1-2014

3 Standaard Leefsituatie-index (SLI) Opleidingsniveau 20042006200820102012 ongeschoold 89 88 laaggeschoold 96 middelbaar geschoold 105 hooggeschoold 111 114 gemiddeld Amsterdam 100 102 9-1-2014

4

5 SLI naar domein en stadsdeel 9-1-2014

6 WOZ-waarde per m2, 2012 9-1-2014

7

8 Aandeel minimajongeren per buurtcombinatie t.o.v. het stedelijk gemiddelde (23%), 2012 9-1-2014

9

10 Duurzame toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt voor starters. Bron: UvA, 2013 9-1-2014

11 Sterke stad  Amsterdam ligt er mooi bij  Amsterdam staat er goed voor  Maar de crisis……  Lange aanloop naar een diepe val?  Voldoende veerkracht, ook als de crisis dieper en langer is dan in 2008 gedacht? 9-1-2014

12 Risico’s  De woningmarkt  Verder groeiende verschillen  Nieuwe kwetsbare groepen –Ouderen en uitkeringsgerechtigden 45+ –Lage middeninkomens met huurhuis –Jeugdwerkloosheid nw-allochtone Amsterdammers 9-1-2014

13 Misverstanden  Is een arme buurt altijd een probleem?  Is speiding/menging een goede strategie? 9-1-2014

14 Toekomst  Is het erg?Wat is wenselijk?  Is het beïnvloedbaar/haalbaar?  Wat werkt en hoe? 9-1-2014

15

16 Concentraties kansarmoede 2002- 2012 9-1-2014

17 Mark Visser, Maurice Gesthuizen, Peer Scheepers (2013), ‘Financiële spanning en informeel sociaal isolement,’, Mens & Maatschappij, Vol. 88, nr. 02, pp.128-149.  Mensen die meer moeite hebben om rond te komen (financiële spanning) verkeren vaker in informeel sociaal isolement (banden met familie, vrienden en collega’s)  Verder blijkt dat in minder welvarende landen mensen zich vaker sociaal geïsoleerd voelen  Dat in landen die meer uitgeven aan sociale zekerheid mensen minder vaak sociaal isolement ervaren  Dit laatste effect verliest echter aan kracht in tijden van economische tegenspoed. In dergelijke omstandigheden lijkt solidariteit aan prioriteit te verliezen 9-1-2014


Download ppt "9-1-2014 De Staat van de Stad Jeroen Slot. Vijftien jaar relatief sterke groei  Verbetering op tal van terreinen –Meer en betere woningen –Sterke groei."

Verwante presentaties


Ads door Google