De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE WEG NAAR HET RECHT…… De toegankelijkheid van de rechtshulp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE WEG NAAR HET RECHT…… De toegankelijkheid van de rechtshulp."— Transcript van de presentatie:

1 DE WEG NAAR HET RECHT…… De toegankelijkheid van de rechtshulp

2 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie De weg naar het recht….. - de toegankelijkheid van de rechtshulp -  Vraag en aanbod op de markt voor rechtshulp –Vanaf jaren zestig/zeventig een geprononceerd aandachtsgebied in de rechtssociologie: •In hoeverre is er sprake van gelijke toegang tot de rechtshulp voor diverse bevolkingsgroepen? •Kern van de kritiek: de toegang tot de professionele rechtshulp, noodzakelijk voor een effectieve rechtsbescherming, was voor ‘de onderkant’ van de samenleving geblokkeerd. –1970: Ars Aequi De balie: een leemte in de rechtshulp –1973: Het Leemte-projekt; Schuyt, Groenendijk en Sloot –1976: Schuyt c.s.: De weg naar het recht

3 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie De weg naar het recht….. - de toegankelijkheid van de rechtshulp -  De toegang tot de rechtshulp is een samenspel van drie dimensies: –De aard van het rechtsprobleem –De kenmerken van de rechtshulpzoekenden –De kenmerken van de rechtshulpverleners  Is er sprake van (on)gelijke toegang tot de rechtshulp? –Hoe operationaliseer je de toegankelijkheid? –Afhankelijke variabele: Aantal contacten met rechtshulp- verleners (contactfrequentie) –Onafhankelijke variabelen (oorzaken): leeftijd, geslacht, beroep, inkomen, etc.

4 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie De weg naar het recht….. - de toegankelijkheid van de rechtshulp -  Belangrijkste onderzoeksresultaten: –De toegankelijkheid is niet gelijkelijk verdeeld naar de diverse onafhankelijke variabelen (zie tabel in Bruinsma-Reader) –U-curve •Middeninkomens hebben minder contacten dan lagere inkomens en minder contacten dan hogere inkomens

5 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie De weg naar het recht….. - de toegankelijkheid van de rechtshulp -  De verklaring: hoe wordt de ongelijkheid veroorzaakt? –De economische vermogenstheorie –De sociaal-psychologische vermogenstheorie –De probleemfrequentietheorie of participatietheorie –De organisatietheorie  Welke oplossingen worden door de verschillende verklaringen geïndiceerd?

6 2010 Anco R.O. Ringeling -Universiteit van Aruba – College rechtssociologie De weg naar het recht….. - de toegankelijkheid van de rechtshulp -  Opkomst van de gesubsidieerde rechtshulp –WROM –Landsbesluit KRB  Alternatieve juridische rechtshulpverlening –Van rechtswinkel naar alternatieve beroepspraktijk (sociale advocatuur)  De sociale vs. commerciële advocatuur

7 De weg naar het recht….. - de toegankelijkheid van de rechtshulp - De sociale vs. commerciële advocatuur  Typering van Schuyt: –sociaal vs. a-sociaal –sociaal vs. civiel –sociaal vs. commercieel –sociaal vs. juridisch-technisch –sociaal vs. individueel 2010 Anco R.O. Ringeling Universiteit van Aruba – College rechtssociologie


Download ppt "DE WEG NAAR HET RECHT…… De toegankelijkheid van de rechtshulp."

Verwante presentaties


Ads door Google