De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BOT Bedrijfs Opvang Team

Verwante presentaties


Presentatie over: "BOT Bedrijfs Opvang Team"— Transcript van de presentatie:

1 BOT Bedrijfs Opvang Team
Bossche Samenscholingsdagen 2014 Elma Noorlander, huisarts

2 Wettelijk kader Volgens de ARBO-wet is een organisatie verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en welzijn van haar medewerkers

3 BOT huisartsenpost HOV
2008: start BOT voor HOV 2011: start inzet BOT voor dagpraktijken 2014: start opleiding voor BOT-Buddy

4 Samenstelling BOT HOV 12 leden 3 chauffeurs 6 doktersassistentes
3 huisartsen 3 chauffeurs 6 doktersassistentes Proactief bij calamiteiten of traumatische gebeurtenissen

5 Indicaties voor BOT HOV inzet
Agressie of intimidatie Emotioneel aangrijpende gebeurtenissen Gebeurtenissen die leiden tot een tuchtzaak Op eigen verzoek medewerker

6 Werkwijze BOT na melding
Signaleren van een gebeurtenis Overleg met medewerker Melden aan coördinator BOT Telefonisch of fysiek opvanggesprek door BOT-lid Evt. afspraken voor vervolggesprekken

7 Opvang door BOT Acute opvang (direct na de gebeurtenis, vaak door leidinggevende, soms al door BOT medewerker) 1 gesprek 2-3 dagen na gebeurtenis 2 gesprek 2-3 weken na gebeurtenis 3 gesprek 6-8 weken na gebeurtenis (naar behoefte) evt. groepsopvang voor teams

8 Mogelijkheden BOT Collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt worden opgevangen Professioneel luisterend oor Voeren van een opvanggesprek Kennen de verwijsmogelijkheden

9 Rol leidinggevende HOV
Informatie krijgen over de schokkende gebeurtenis Behoefte peilen van de medewerker Acute opvang na de schokkende gebeurtenis BOT- coördinator informeren Proces aan zijlijn vervolgen Acties binnen organisatie coördineren

10 BOT - JBZ Rond 1997 : naar aanleiding van een ernstig agressie-incident start de bedrijfsopvang op elke afdeling van het toenmalige Carolus Ziekenhuis en Bosch Medicentrum Door betere aandacht voor opvang op afdelingen ontstonden BOT teams per locatie Bij fusie van Carolus Ziekenhuis en Bosch Medicentrum in 2002 is gekozen voor één BOT team voor het hele JBZ

11 Samenstelling BOT JBZ 14 medewerkers w.o.
Verpleegkundigen Laboranten Baliemedewerker opname Psychiatrisch verpleegkundige Bedrijfsopleider IC en Spoedeisende hulp eigen BOT-team (nog) geen artsen

12 Werkwijze BOT JBZ na melding
Overleg tussen medewerker en BOT-lid Medewerker krijgt zo snel mogelijk opvang aangeboden, liefst binnen 24 uur 7 tot 10 dagen na het incident volgt een tweede gesprek Afhankelijk van de ontwikkelingen een derde gesprek Bij twijfel aan een goede verwerking wordt verwezen naar Bedrijfsmaatschappelijk Werk

13 Gevolgen van incidenten
Faal- en/of schuldgevoelens Lichamelijke en psychische klachten Verminderd beroepsmatig functioneren Verminderd werkplezier Verminderd functioneren privé

14 Medebepalende factoren
Persoonlijkheid en persoonlijke weerbaarheid Eerdere ervaringen Impact van de gebeurtenis Sociale netwerk en steun uit omgeving

15 BOT-Buddy-HOV/CHP Start 2014 Samenstelling team: BOT leden uit CHP/HOV
Opvang gedurende langere tijd bij ernstige klachten, calamiteiten en tuchtzaakprocedures

16

17 Vragen? Suggesties? Opmerkingen?


Download ppt "BOT Bedrijfs Opvang Team"

Verwante presentaties


Ads door Google