De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collectieve Schuldenregeling(CSR) BEGELEIDING VAN EEN SCHULDENAAR IN EEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Juridische Dienst121-3-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collectieve Schuldenregeling(CSR) BEGELEIDING VAN EEN SCHULDENAAR IN EEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Juridische Dienst121-3-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Collectieve Schuldenregeling(CSR) BEGELEIDING VAN EEN SCHULDENAAR IN EEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Juridische Dienst121-3-2015

2 Juridische Dienst221-3-2015

3 Juridische Dienst321-3-2015 CSR - Inhoudstafel  Inleiding  Verloop van een collectieve schuldenregeling in vogelvlucht  Procedurele waarborgen voor de schuldenaar

4 Juridische Dienst421-3-2015 CSR - Inleiding  Gerechtelijke procedure ingevoerd bij wet van 05.07.98 (inwerkingtreding op 01.01.99)  Opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek  Globale regeling voor alle schulden  Doel: menswaardig bestaan en in de mate van het mogelijke schulden betalen

5 CSR - Inleiding  Nieuwe start  Spilfiguur : schuldbemiddelaar (zelfde personen en instellingen van art. 67 WCK)  Aangesteld door de arbeidsrechter  Combinatiemogelijkheden met vormen van budgethulpverlening Juridische Dienst521-3-2015

6 Juridische Dienst621-3-2015

7 VERLOOP VAN EEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING IN VOGELVLUCHT Juridische Dienst721-3-2015

8 Verloop CSR in vogelvlucht  Aanvraag collectieve schuldenregeling  Beschikking van toelaatbaarheid  Drie mogelijkheden: Minnelijke aanzuiveringsregeling (MAR) Gerechtelijke aanzuiveringsregeling (GAR) Totale kwijtschelding Juridische Dienst821-3-2015

9 Minnelijke aanzuiveringsregeling  Ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling  Beperktere wilsautonomie => voor CSR met beschikking van toelaatbaarheid na 22.04.12: Leefgeld: minimumgrenzen Duurtijd: 7 jaar vanaf beschikking van toelaatbaarheid (uitzondering: behoud van bv de woning) Juridische Dienst921-3-2015

10 Gerechtelijke aanzuiveringsregeling  Geen akkoord over een minnelijke aanzuiveringsregeling  Rechter legt een aanzuiveringsregeling op  Duurtijd: maximum 5 jaar  Leefgeld: minimumgrenzen Juridische Dienst1021-3-2015

11 Totale kwijtschelding van schulden  Geen enkele minnelijke of gerechtelijke aanzuiverings- regeling mogelijk  Als niets kan worden afbetaald en dit in de toekomst ook niet het geval zal zijn Juridische Dienst1121-3-2015

12 Totale kwijtschelding van schulden  Totaal en definitief onvermogenden: Gepensioneerden die hun volledig pensioen spenderen aan de verblijfskosten WZC Invaliden van wie de invaliditeitsuitkering net volstaat om alle lopende uitgaven te betalen Langdurig werklozen?  Schuldbemiddelaar vraagt namens schuldenaar. GwH nr 196/2011, 22/12/2011: ook schuldenaar moet het zelf kunnen vragen Juridische Dienst1221-3-2015

13 PROCEDURELE WAARBORGEN VOOR DE SCHULDENAAR Juridische Dienst1321-3-2015

14 Leefgeld  Leefgeld = zuiver leefgeld + vaste en periodieke kosten  Individuele benadering  Moet voldoende zijn om menswaardig te kunnen leven Juridische Dienst1421-3-2015

15 Leefgeld  Schuldbemiddelaar staat in voor de tijdige uitbetaling op de data die werden overeengekomen of die werden bepaald in de aanzuiveringsregeling (CSR met beschikking van toelaatbaarheid na 22.04.12)  Verplichte aanpassing aan de gezondheidsindex (CSR met beschikking van toelaatbaarheid na 22.04.12)  Goede praktijk: verhoging bij tewerkstelling Juridische Dienst1521-3-2015

16 Leefgeld: minimumgrenzen  CSR met beschikking van toelaatbaarheid na 22.04.12: LG ≥ bedrag waarop geen beslag kan worden gelegd mag tijdelijk van afgeweken worden MAAR altijd hoger dan bedrag leefloon+ kinderbijslag Juridische Dienst1621-3-2015

17 Bezwaar tegen ontwerp  Het ontwerp van MAR moet door alle belanghebbende partijen worden goedgekeurd, ook door de schuldenaar  Bezwaar:  Binnen de twee maanden na toezending  Per aangetekende brief  Motivering aangewezen  Bij ontstentenis van bezwaar: stilzwijgend akkoord Juridische Dienst1721-3-2015

18 Herziening aanzuiveringsregeling  Bij een fundamentele wijzigingen ziekte terugkeer tot beter fortuin vergeten schuldeisers wijziging familiale situatie …  Ook op vraag van de schuldenaar zelf  Eenvoudige schriftelijke verklaring Juridische Dienst1821-3-2015

19 Juridische Dienst1921-3-2015  Jaarverslag: Inhoud Stand van de procedure De redenen voor de verlenging van de termijn van zes maanden om een MAR te bereiken De geactualiseerde sociale en financiële toestand en de toekomstperspectieven van de schuldenaar De stand van de bemiddelingsrekening Alle inlichtingen die de schuldbemiddelaar dienstig acht Informatie: jaarverslag

20 Bijlage: overzicht van de bewegingen op de bemiddelingsrekening ofwel het dubbel van de rekeninguittreksels Jaarlijks vanaf beschikking van toelaatbaarheid De schuldbemiddelaar bezorgt een afschrift van het jaarverslag met de bijlage aan de schuldenaar Juridische Dienst2021-3-2015

21 Informatie over de schuldbemiddelingsrekening  De schuldenaar moet doorlopend geïnformeerd worden over wat er op de schuldbemiddelingsrekening gebeurt.  Voor CSR waarvan de beschikking van toelaatbaarheid dateert van na 22.04.2012  Hoe? Via internet of via dubbels van de rekeninguittreksels De schuldbemiddelaar verstuurt bv. maandelijks een overzicht van de verrichtingen naar de schuldenaar of bezorgt een overzicht als de schuldenaar erom verzoekt Juridische Dienst2121-3-2015

22 Signaleren van problemen aan de rechter  Schuldbemiddelaar kan of wil geen oplossing aanbieden  Vraag aan de rechter  Eenvoudige brief  Grondige motivatie aantonen dat de vraag reeds aan de schuldbemiddelaar werd gesteld. stavingstukken  De rechter zal uitleg vragen of de zaak oproepen Juridische Dienst2221-3-2015

23 Vervanging van de schuldbemiddelaar  In gevallen van strikte noodzakelijkheid ernstige en gegronde redenen  De schuldenaar kan dit ook vragen  Gemotiveerde brief met: redenen stavingsstukken  De rechter zal de zaak oproepen  Bijstand (pro Deo)advocaat is aangewezen Juridische Dienst2321-3-2015

24 Juridische Dienst2421-3-2015 Stopzetting vragen  Stopzetting kan op initiatief van de schuldenaar Als er een aanzuiveringsregeling is Op basis van eenvoudige schriftelijke verklaring van de schuldenaar De rechter beschikt over een appreciatiebevoegdheid

25 Info Juridische Dienst2521-3-2015 OCMW Gent Rik Marynissen Steven Derycke Juridische Dienst Onderbergen 86 9000 GENT Tel. 09 266 30 24 Fax 09 266 30 10 Steven.Derycke@ocmwgent.be www.ocmwgent.be


Download ppt "Collectieve Schuldenregeling(CSR) BEGELEIDING VAN EEN SCHULDENAAR IN EEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Juridische Dienst121-3-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google