De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat hebben we gedaan? impact van de gemeentelijke organisatievorm

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat hebben we gedaan? impact van de gemeentelijke organisatievorm"— Transcript van de presentatie:

1 Impactanalyse financiële berichtenstromen in relatie tot het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

2 Wat hebben we gedaan? impact van de gemeentelijke organisatievorm
impact (binnen)gemeentelijke aansluitingsvarianten uitwerking van processen binnen de gemeente overige bevindingen

3

4 (zorg & ondersteuning)
Gemeenten Aanbieders (zorg & ondersteuning) GGK Inlich-tingen Bureau VSP VECOZO RINIS ICT-leveranciers ICT-leveranciers CIZ WLZ

5

6 Impact gemeentelijke organisatievorm
Zelfstandige gemeente Verder beschreven (uitgangspunt) Samenwerkingsverband goed juridisch regelen aanvullende activiteiten onderlinge gegevensuitwisseling Centrumgemeente idem Uitbesteding toegang

7 Aansluitingsvormen Door operationele inrichting gedreven …
Toewijzing door wijkteam en regiesysteem.. Koppeling op het regiesysteem Als er geen regie-applicatie gebruikt wordt, of als de toewijzing door het backoffice wordt geformaliseerd… Aansluiting via het backoffice-systeem Toewijzingsproces en afhandeling declaratie op verschillende plaatsen in de organisatie? Besteed aandacht aan de interne koppeling!

8 Binnengemeentelijk proces
Zelf in te richten. Denk daarbij aan: -> inrichtingsvorm en aansluiting -> gebruikte bekostigingsvormen vooraf, achteraf of beide -> gebruikte beprijzingsmechanismen vast (subsidie, lump sum) of P*Q -> welke gegevens uit te wisselen? Overvragen is inefficiënt -> Verdere ontwikkeling Goed nadenken en afspraken maken!

9 Alternatieven in aanvulling op GGk en standaardberichten
Als je zelf, of je zorgaanbieder, nog niet op het kanaal is aangesloten, of de standaard berichten nog niet kan verwerken: -> Berichtenconverter (voor het maken van standaardberichten) -> alternatieve uitwisselingskanalen (veilig!) -> traditionele vormen (standaard berichten!) GGk: eerst portaal, daarna webservices

10 Overige Bevindingen Op het gebied van: Financiële processen
Aansluiting en opstart Nog niet ondersteunde berichten o.a.:

11 Declaraties vs factuur
Afhankelijk van de inrichting / afspraken van de gemeente (bevoorschotting, beprijzing) Declaratiebericht ook als factuur gebruiken? Let op factuurvereisten, en op samenloop van processen

12 Onderzoeksrapport / notitie
-> Publicatie deze week -> Overige bevindingen: separaat


Download ppt "Wat hebben we gedaan? impact van de gemeentelijke organisatievorm"

Verwante presentaties


Ads door Google