De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronisch Inkopen bij de stichting ICTU, CBS en AIM

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronisch Inkopen bij de stichting ICTU, CBS en AIM"— Transcript van de presentatie:

1 Elektronisch Inkopen bij de stichting ICTU, CBS en AIM

2 Achtergrond Verkoop- en marketing, management operationele organisatie, organisatie en verandermanagement, inkoopactiviteiten (publiek en privaat) 5,5 jaar zelfstandig (bedrijfskundige achtergrond) Professionalisering Inkooporganisatie Training en coaching in samenwerking met psycholoog Innovatief, ambitieus, verandergericht, stimuleren en motiveren

3 ICTU werkt opdracht- gefinancierd, worden betaal per opdracht.
Wie/wat is ICTU De stichting ICTU is opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Opdrachtgevers besteden bij ICTU in. ICTU wordt bij het aannemen van een opdracht een verlengstuk van de opdrachtgever. ICTU werkt opdracht- gefinancierd, worden betaal per opdracht.

4 Hoog volume inkoop (extern)personeel
Personele bezetting Hoog volume inkoop (extern)personeel

5 Wie/wat is CBS Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Vestiging in Den Haag (ca 1300 medewerkers) en Heerlen Ca (700 medewerkers) Inkoop alle segmenten

6 Wie/wat is AIM (Amsterdam Economic Board)
De Amsterdam Economic Board heeft als doel om op een duurzame manier de samenwerking, innovatie en groei in de regio Groot Amsterdam te ondersteunen en stimuleren. Creatieve Industrie Financiële & Zakelijke Dienstverlening Logistiek Flowers & Food ICT/e-Science Toerisme & Congressen Life Sciences & Health Ca 30 medewerkers, ca 40 gedetacheerden van partners, 5-10 inhuur per project. Grote verantwoording naar subsidiegevers

7 Elektronisch Inkopen Keuze voor het ondersteunende systeem
Functionaliteiten Ondersteuning bij implementatie en uitvoering Geïnitieerd door de inkooporganisatie/ financiële directie.

8 Gebruik van het elektronisch tender platform
Aanbestedingen Resultaatsopdrachten binnen een dynamisch aankoopsysteem Afroep binnen afgesloten raam overeenkomsten Inhuur van overig personeel (Marktplaats) Enkelvoudige en meervoudige projecten Contractmanagement en dossiervorming

9 Status van het elektronisch inkopen bij aanbestedingen
Hanteren van templates (standaardisatie/hergebruik). Compleet overzicht bij de verschillende teamleden van een aanbesteding (samenwerking en projectaanpak) Vastlegging van alle stappen en stukken noodzakelijk voor een juist dossier (dossiervorming en accountantscontrole) Gebruik van de mogelijkheid voor contract- en leveranciersmanagement (Integratie e-Sourcing en Contract-/Leveranciers Management)

10 Effecten van het elektronisch inkopen
Verbetering interne communicatie Verhoging van de kwaliteit van de uitvraag (adviesrelatie) Centraliseren van de administratieve activiteiten (dossiervorming, basis contractmanagement, accountantscontrole) Snellere communicatie tijdens een inkooptraject Vermindering fouten bij inkooptrajecten Vermindering kosten (ca 25%)

11 Status van het elektronisch inkopen bij DASsen/markplaatsen
Kwalificatie van leveranciers Uitzetten van opdrachten Evaluatie van offertes Korte doorlooptijd, aansluiting bij behoefte operationele diensten Verbeteren van de uitvraag Concretiseren van de eisen/wensen Maximaliseren van de mogelijkheden van het platform Afhandelen van de adm. activiteiten.

12 Belangrijkste aandachtspunten
Tactische en strategische inkoop centraal Operationele inkoop decentraal Standaardisatie van proces (gebruik templates) Rationaliseren van de vraagstelling (geen overvraging)) Spits de uitvraag bij inhuur en DASsen toe (weet wat je wilt vragen) Voeden van het tender platform (veelvuldig of sporadisch gebruik) Communicatie en voortbouwen op successen. Communicatie, Transparantie, Samenwerking

13 ICTU AIM CBS

14 Vragen Opmerkingen Aanmerkingen Suggesties?


Download ppt "Elektronisch Inkopen bij de stichting ICTU, CBS en AIM"

Verwante presentaties


Ads door Google