De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contractmanagement Middelweg 63 6584 AG Molenhoek (Lb) The Netherlands T+31 (0)6 2183 8278 I

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contractmanagement Middelweg 63 6584 AG Molenhoek (Lb) The Netherlands T+31 (0)6 2183 8278 I"— Transcript van de presentatie:

1 Contractmanagement Middelweg 63 6584 AG Molenhoek (Lb) The Netherlands T+31 (0)6 2183 8278 Ebartm@probuylogic.nl I www.probuylogic.nl

2 Wat is contract management (CM)? Contract management: CM is het beheren van de verplichtingenadministratie van alle termijnafspraken welke middels een contract zijn vastgelegd met als doel risico’s te vermijden, kosten te bewaken en te reduceren en ondersteuning te bieden aan het tactische en strategische inkoopbeleid. Contractbeheer: Contractbeheer is het proces dat ervoor zorgt dat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats is, ter ondersteuning van het gehele CM-proces. Contractbewaking: Het bewaken van de naleving van de vastgelegde afspraken in een contract. Hierbij wordt zowel de prestatie van de leverancier bewaakt als de prestatie van de eigen organisatie. Management Beheer Bewaking

3 CM en het inkoopproces Contractmanagement gaat hand in hand met de inkoop van goederen en diensten en dus met het inkoopproces. CM kan het beste toegepast worden vanaf de inkoopzijde. Het CM-proces verloopt parallel aan het inkoopproces.

4 Hoe werkt CM nu eigenlijk? Indeling CM proces: 1.Specificeren behoeften 2.Selecteren leverancier(s) 3.Opstellen & tekenen contract 4.Registreren in (creatie)register 5.Beoordelen en autoriseren 6.Registreren in contractregister 7.Archiveren 8.Genereren en distribueren van informatie 9.Bewaking en uitvoering en beëindiging 10.Beëindigen, volledigheidscontroles en evaluaties 11.Inrichten en opschonen van archieven en registers 3 subprocessen: 1.Het initiële inkoopproces (fase 1 t/m 3) 2.Het contractbeheer (fase 4 t/m 11) 3.Het bestellen binnen een contract (afroepen)

5 Links CM Documentbeheer: Een contract is een speciaal soort document, waardoor contractbeheer veel overeenkomsten heeft met documentbeheer. Kwaliteitsmanagement: Kwaliteitsmanagement is er op gericht de kwaliteit van processen te waarborgen en te verbeteren. CM waarborgt de kwaliteit van het inkoopproces, door het documenteren van dit proces en ervoor te zorgen dat aan de gemaakte contractuele afspraken voldaan wordt. Proces verloop Analyse Registreren & beheren Meten Management Inzicht – Overzicht - Verandermanagement

6 Doelstellingen CM Ondersteuning strategische en tactische inkoopbesluitvorming Risicobeheersing contracten Analysemogelijkheden binnen- en over contracten Beschikbaarheid relevante managementinformatie Advisering op basis van verkregen inzicht en overzicht Identificeren van risico’s Naleving wet- en regelgeving Autorisatieproces onderdeel van intern systeem Standaardisatie inkoopproces en procedures Contractstandaarden Effectiviteit en (kosten) efficiëntie van het inkoopproces verbeteren Beheersing van leveranciersprestatie Centrale vastlegging van contract (informatie) Standaardisatie proces + kortere DLT Besparing personeel door standaardisatie en automatisering Voorkoming van Maverick buying Actieve bewaking van mijlpalen (bv looptijd en opzegtermijn) Analyseren van actuele kosten ten opzichte van geplande kosten Systematische factuurcontrole

7 Kosten contractmanagement Personeelskosten: –Contractbeheerder(s) –Contractmanager(s) –Third party contractmanager(s) Automatiseringskosten: –Kosten op basis van SAAS Initiële kosten: –Implementatie- –Aanschaf- / SAAS- –Communicatie- –Dataverzamelingskosten Structurele kosten: –Borging procedures –Uitvoeren contractbeheerproces –Licenties / SAAS –Onderhoud en ondersteuning Kosten en opbrengsten CM Potentiele opbrengsten contractmanagement Compliance management55 % beter Kortingen en bonussen25% - 30% beter Inkoopkosten2% - 7% lager Vernieuwen contracten25% beter Evergreen contractenNiet meer van toepassing Doorlooptijden50% korter Voorwaarden en conditiesRisico,autorisatie,procedures Management informatieNooit meer wachten Analyseren contractenMaximale uitnutting Administratieve kosten25% - 30% lager

8 Toegevoegde waarde Probuylogic Professioneel Contract Management uitgevoerd door Probuylogic voor al uw contracten met klanten, leveranciers, partners en personeel; Gebruik van online Contract Management Systeem (SAAS); Onbeperkt contracten aanmaken; Onbeperkt contract gerelateerde documenten opslaan; Eenvoudig KPI’s invoeren en managen; Geautomatiseerde reminders naar leveranciers voor kortingen, bonussen en KPI’s; Geautomatiseerde reminders naar contractverantwoordelijken binnen uw organisatie; Gratis onbeperkt viewers aanmaken; Eenmalige inrichting Contract Management systeem door Probuylogic; Wekelijkse controle & maandelijkse rapportage; Mogelijkheid voor benchmarking; Eén aanspreekpunt voor uw organisatie; Contractmanagement € 4,95 per contract per maand

9 Opties contract management Contract Management Proces opzetten/optimaliseren Achterhalen van alle contracten binnen uw organisatie Contractscan (beoordeling en advies inzake inhoud contract) (Her)onderhandeling van contracten Training Contract Management systeem voor uw medewerkers Opties Probuylogic Contract Management € uurtarief


Download ppt "Contractmanagement Middelweg 63 6584 AG Molenhoek (Lb) The Netherlands T+31 (0)6 2183 8278 I"

Verwante presentaties


Ads door Google