De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veertigdagentijd 2015 1  2  3  4   5  6 .

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veertigdagentijd 2015 1  2  3  4   5  6 ."— Transcript van de presentatie:

1 veertigdagentijd 2015 1  2  3  4   5  6 

2 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Matteüs 5: 38 – 48, 1 Korintiërs 13: 8 – 13 De preek gaat over Matteüs 5: 48 Je blijft een beginner Het eerste lied: Psalm 148: 1, 4 Aan de wand hangt de komende 40 dagen een gedeelte uit de kruiswegstatie, geschilderd door Margaret van Dijken - Baars uit Veere. Deze werken zijn geïnspireerd op de kruiswegstatie van de schilder Jan Toorop. Mogen deze werken u inspireren tot bezinning, overdenking, rust, stilstaan..

3 Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Gasten en
Mededelingen Gereformeerde Kerk Middelburg Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Gasten en luisteraars thuis, van harte welkom in deze kerkdienst waarin onze eigen predikant Jeroen Sytsma zal voorgaan. Een speciaal welkom aan dove en slechthorende broeders en zusters uit de wijde omgeving, voor wie de liturgie vanmorgen extra toegankelijk is gemaakt. . .

4 Welkom ook iedereen die met hen meegekomen is.
Mededelingen Gereformeerde Kerk Middelburg Welkom ook iedereen die met hen meegekomen is. De kerkenraad heeft de volgende mededelingen: De kerkenraad wil graag Beatrijs Rijken als lid van onze gemeente toelaten. Beatrijs is gedoopt in de Baptistengemeente, daarmee heeft zij in het openbaar belijdenis van haar geloof . .

5 afgelegd. Sinds twee jaar bezoekt zij
Mededelingen Gereformeerde Kerk Middelburg afgelegd. Sinds twee jaar bezoekt zij regelmatig de kerkdiensten. Beatrijs heeft het verlangen om te leven zoals God dat van haar vraagt en wil zich aansluiten bij onze gemeente. Na gesprekken met haar, wil de kerkenraad haar graag toelaten als lid van onze gemeente. Als er vanuit de gemeente geen terechte bezwaren komen, zal zij vanaf volgende week, . .

6 15 maart lid zijn van onze gemeente.
Mededelingen Gereformeerde Kerk Middelburg 15 maart lid zijn van onze gemeente. Woensdag 11 maart zullen we bidden voor gewas en arbeid. ’s Middags is er een dienst speciaal gericht op de jeugd. De dienst begint om half drie. In deze dienst zal dominee Albert Hakvoort voorgaan. ’s Avonds begint de dienst om half acht, . .

7 dan zal dominee Jeroen Sytsma voorgaan. Beide diensten worden
Mededelingen Gereformeerde Kerk Middelburg dan zal dominee Jeroen Sytsma voorgaan. Beide diensten worden gehouden in dit kerkgebouw. Tijdens deze kerkdienst vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal dat door Jezus Christus zelf is ingesteld. Voor de gasten in ons midden geldt dat u hartelijk welkom bent om mee te vieren als u instemt met de Bijbelse leer zoals . .

8 die is samengevat in de Apostolische
. . Mededelingen Gereformeerde Kerk Middelburg die is samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis en u gerechtigd bent in uw eigen gemeente avondmaal mee te vieren. Als er andere gasten in ons midden zijn die vragen hebben over de wijze waarop wij het Heilig Avondmaal vieren, dan kunt u na de kerkdienst vrijmoedig met ons contact opnemen. We kunnen dan nader kennismaken. . .

9 In deze dienst zullen de volgende
. . Mededelingen Gereformeerde Kerk Middelburg In deze dienst zullen de volgende broeders en zusters met ons de maaltijd van de Heer meevieren:   Beatrijs Rijken, ……Namen van broeders en zuster die zich hebben gemeld De kerkenraad wenst u een gezegende kerkdienst toe. . .

10 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Matteüs 5: 38 – 48, 1 Korintiërs 13: 8 – 13 De preek gaat over Matteüs 5: 48 Je blijft een beginner Het eerste lied: Psalm 148: 1, 4 Aan de wand hangt de komende 40 dagen een gedeelte uit de kruiswegstatie, geschilderd door Margaret van Dijken - Baars uit Veere. Deze werken zijn geïnspireerd op de kruiswegstatie van de schilder Jan Toorop. Mogen deze werken u inspireren tot bezinning, overdenking, rust, stilstaan..

11 Goedemorgen iedereen, ook een
hartelijk welkom van mijn kant. We beginnen deze kerkdienst met te belijden dat we leven van Gods hulp. Ik vraag u daarbij te gaan staan.

12 . . Votum (175b) . .

13 Namens God onze Helper mag ik u zeggen:
. . Zegengroet Namens God onze Helper mag ik u zeggen: Genade is er voor u en vrede, van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 148: 1, 4 . .

14 Wij hebben een God om blij mee te zijn.
Met Psalm 148: 1,4 roepen we elkaar op deze God steeds te loven en te prijzen. . .

15 . Psalm 148: 1, 4 . .

16 . Psalm 148: 1, 4 . .

17 Avondmaalformulier IV
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 148: 1, 4 De wet van God Zingen: Gezang 23 (2x) Gebed Lezen: Matteüs 5: 1 Korintiërs 13: 8 – 13 Preek Zingen: LvdK 1 Avondmaalformulier IV . .

18 God gaf ons leven en leert ons hoe we goed kunnen leven.
We horen het in zijn wet, 10 richtingwijzers naar het leven. Ik laat elk van de 10 geboden dubbel klinken: als verbod en als gebod, wat je niet moet doen en wat je wel moet doen. . .

19 1. Vereer geen andere goden Heb God lief 2. Maak geen beelden van God
Ken Hem en dien Hem zoals Hij wil 3. Misbruik Gods naam niet Bid, zing en spreek over Hem, tot zijn eer 4. Vier de dag van de Heer Wees geen slaaf van je werk . .

20 5. Heb eerbied voor je ouders Wees niet eigenwijs 6. Pleeg geen moord
Zet je in voor het leven van je medemens 7. Pleeg geen overspel Wees trouw in de liefde 8. Steel niet Geef naar vermogen . .

21 9. Lieg niet ten koste van je medemens
Wees in spreken en zwijgen de ander tot zegen 10. Wees niet jaloers op wat een ander heeft Wees dankbaar en tevreden om wat je van God kreeg . .

22 Wat een mooie wet kregen we van God!
. . Wat een mooie wet kregen we van God! De langste psalm, psalm 119, is helemaal gewijd aan een loflied op de wet. Van een klein stukje uit deze psalm is gezang 23 gemaakt: Uw woord is een lamp voor mijn voet. Dat gaan we nu zingen. Het is een kort lied, dus we zingen het gewoon twee keer! . .

23 Gezang 23 (2x)

24 Gezang 23 (2x)

25 Avondmaalformulier IV
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 148: 1, 4 De wet van God Zingen: Gezang 23 (2x) Gebed Lezen: Matteüs 5: 1 Korintiërs 13: 8 – 13 Preek Zingen: LvdK 1 Avondmaalformulier IV . .

26 We danken U voor het licht van deze dag.
Laten we bidden. Onze Vader in de hemel, We danken U voor het licht van deze dag. Elke dag laat u uw zon weer voor ons schijnen. We danken u ook voor het licht van uw Woord. We hebben dat licht nodig. Zonder uw Woord wisten we niets over u. . .

27 Zonder het licht van uw Woord zou het donker zijn in ons leven.
Wijs ons steeds weer de weg. We vinden leven moeilijk. Wilt u ons helpen? We zijn ook vaak ongehoorzaam aan uw Woord. We hebben onze naaste niet lief als onszelf. We bidden niet zonder ophouden. . .

28 We zorgen niet goed voor ons lichaam en voor de schepping.
We maken ons zorgen. We zorgen niet goed voor ons lichaam en voor de schepping. Here God, vergeef ons onze zonden. Om Jezus’ wil. En God, geef ons uw heilige Geest, zodat we kunnen groeien in geloof en liefde. In leven tot uw eer. . .

29 Wij danken u voor de vele gasten in ons midden vanmorgen.
Wilt u ons helpen een gastvrije kerk te zijn. Wij danken u voor Jezus Christus, het vleesgeworden Woord. Help ons versterkt te worden in ons vertrouwen op hem door preek en avondmaal. . .

30 Niet iedereen hier kan goed horen met zijn oren.
Help ons allemaal goed te luisteren met ons hart. Zegen uw kerk in heel deze wereld. We bidden speciaal voor hen die om hun geloof vervolgd worden. We bidden voor hen om geloof, moed en bescherming. . .

31 En we bidden dat voor hun vervolgers,
. . En we bidden dat voor hun vervolgers, dat zij net als Paulus Jezus’ stem horen en christen worden. Dit bidden we in Jezus’ naam, Amen . .

32 gaan nu naar Kinderkerk “Mazzel”
Tijd voor de kinderen en de leiding om naar de Kinderkerk te gaan! Kinderen van groep 3 en 4  gaan nu naar Kinderkerk “Mazzel”

33 Avondmaalformulier IV
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 148: 1, 4 De wet van God Zingen: Gezang 23 (2x) Gebed Lezen: Matteüs 5: 1 Korintiërs 13: 8 – 13 Preek Zingen: LvdK 1 Avondmaalformulier IV . .

34 Gods Woord is een licht op ons pad.
Vanmorgen laten we dat licht schijnen vanuit twee bekende bijbelgedeeltes, de Bergrede van Jezus en Paulus’ lied over de liefde: Matteüs 5: en 1 Korintiërs 13: . .

35 38 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een
. . 38 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” 39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. 40 Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. 41 En als iemand je . .

36 dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op.
42 Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. 43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen . .

37 van je Vader in de hemel. Hij laat zijn
zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? . .

38 Doen de heidenen niet net zo? 48 Wees
. . Doen de heidenen niet net zo? 48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. . .

39 Avondmaalformulier IV
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 148: 1, 4 De wet van God Zingen: Gezang 23 (2x) Gebed Lezen: Matteüs 5: 1 Korintiërs 13: 8 – 13 Preek Zingen: LvdK 1 Avondmaalformulier IV . .

40 8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën
zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke . .

41 achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog
in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. . .

42 Avondmaalformulier IV
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 148: 1, 4 De wet van God Zingen: Gezang 23 (2x) Gebed Lezen: Matteüs 5: 1 Korintiërs 13: 8 – 13 Preek Zingen: LvdK 1 Avondmaalformulier IV . .

43 De titel van de preek is: Je blijft een beginneling.
Daar past mooi het lied bij: God heeft het eerste Woord. Liedboek van de Kerken, gezang 1. Dat lied zingen we straks na de preek. . .

44 Wees volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
Jij moet net zo perfect zijn als God zelf. Misschien is dit wel de meest vergaande opdracht die we van Jezus krijgen. Volmaakt zijn! Volmaakt zijn zoals God volmaakt is. Jezus spreekt over een leven dat helemaal heel is. Een manier van leven die helemaal overeenkomt met de wil van God. . .

45 Wees volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
Wie geeft dit gebod? Jezus. Wie kende de mensen door en door? Jezus. Wie wist dus het allerbest hoe onvolmaakt mensen zijn en blijven? Jezus. Wie wist dus heel goed dat zijn gebod een voor mensen onmogelijk gebod is ……. ? . .

46 De meeste mensen hier spreken denk ik hooguit twee woorden Chinees.
Ik geef een voorbeeld. De meeste mensen hier spreken denk ik hooguit twee woorden Chinees. Nasi en bami. Nu heb ik een opdracht voor jullie: Spreek over één week vloeiend Chinees. Dat slaat toch nergens op? Dat kan toch niemand?! Zo’n onmogelijke opdracht zou ik dus ook nooit geven. . .

47 Waarom geeft Jezus ons wel een onmogelijke opdracht?
. . Waarom geeft Jezus ons wel een onmogelijke opdracht? Wees volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Deze opdracht is ook bijzonder als je het vergelijkt met een paar andere bijbelgedeeltes. . .

48 Met Paulus bijvoorbeeld in 1 Kor. 13: “Ons kennen schiet tekort en ons
profeteren is beperkt. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben.” . .

49 “Ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik
. . Of Paulus in Romeinen 7: “Ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet.” Paulus is heel duidelijk: een christenleven is een onvolmaakt leven. Het onvolmaakte verdwijnt pas als Jezus is teruggekomen. . .

50 In ons kerkelijk leerboek, de Heidelbergse Catechismus, wordt dat
. . In ons kerkelijk leerboek, de Heidelbergse Catechismus, wordt dat in Zondag 44 zo samengevat: Kunnen zij die tot God bekeerd zijn de geboden volbrengen? Nee, want zelfs de allerheiligsten hebben in dit leven niet meer dan een klein begin van de gehoorzaamheid. Wees volmaakt! Zegt Jezus. Je moet een 10 zijn! . .

51 Ik ben zo onvolmaakt, zeggen Paulus en de catechismus.
Ik kom niet verder dan een 2. Waarom houdt Jezus ons een 10 voor, als er niet meer dan een 2 in zit? Trouwens, Jezus zelf heeft net in zijn preek op de Berg erg zijn best gedaan om ons te laten weten hoe onvolmaakt we zijn! . .

52 In zijn preek legt hij vijf keer de lat zo
. . In zijn preek legt hij vijf keer de lat zo hoog, dat je als mens maar één ding kunt denken: dat niveau haal ik nooit. Vijf onmogelijke geboden uit de Bergrede: 1. Zeg nooit iets slechts over een ander. Doe je het wel, dan ben je een moordenaar. . .

53 2. Denk nooit aan seks met iemand anders dan je partner.
Doe je het wel, dan pleeg je overspel. 3. Als je ja of nee zegt, dan moet dat ook helemaal ja of nee zijn. Doe je dat niet, dan pleeg je meineed. 4. Wie je op de rechterwang slaat, keer die ook de linkerwang toe. . .

54 Doe je dat niet, dan ben je geen echt kind van je Vader in de hemel.
5. Heb je vijand lief. Doe je dat niet, dan ben je geen echt kind van je Vader in de hemel. Eerst preekt Jezus. Eerst geeft hij een serie geboden waardoor je ontdekt hoe onvolmaakt je bent. . .

55 En dan besluit hij die preek met: Wees volmaakt zoals jullie hemelse
. . En dan besluit hij die preek met: Wees volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Waarom doet Jezus dit? Ik denk in ieder geval om drie redenen: Jezus vertelt met zijn geboden over God en zichzelf. Wees volmaakt, zoals jullie hemelse . .

56 Hoe is God? En hoe is dus zijn zoon op aarde, Jezus?
. . Hoe is God? En hoe is dus zijn zoon op aarde, Jezus? Hij zoekt altijd het goede voor de ander. Hij is helemaal zuiver en heilig. Hij is volkomen betrouwbaar in zijn spreken en zijn beloftes. Hij zet ons onze zonde niet betaald. Hij heeft zijn vijand lief. Wat een geweldige, bijzondere, liefdevolle God hebben we. Volmaakt gewoon! . .

57 2. Jezus wil jouw leven zo goed mogelijk maken.
Zijn hoge niveau haal je nooit, maar het is wel de moeite waard ernaar te streven! Een leven zonder overspel in je hart haal je niet. Maar elke keer dat je een verkeerde seksuele gedachte stopzet; elke keer dat je de andere kant opkijkt bij iets wat jou in verleiding brengt; . .

58 al die keren maken je leven mooier en je liefde en huwelijk sterker.
Elk scheldwoord dat je inslikt, elk gebed voor iemand die het jou moeilijk maakt, elke keer dat je niet terugslaat, het zijn allemaal momenten waarop Jezus je leven mooier maakt. En dat gunt hij je. . .

59 3. Jezus wil je doen beseffen dat je altijd
een beginner blijft. Een beginneling. In de school van Jezus bestaat alleen groep 1. Wij zijn allemaal zittenblijvers. Er was eens een oude abt, de baas van een klooster. Al meer dan 50 jaar gaf hij leiding aan dat klooster. Al meer dan 50 jaar leefde hij volgens de regels van zijn orde. . .

60 Een strak dagelijks ritme van bijbellezing,
. . Een strak dagelijks ritme van bijbellezing, gebed, werk, naastenliefde. Je zou denken: inmiddels was hij een topchristen geworden. Bijna volmaakt misschien wel. Hij werd geïnterviewd door een journalist. Die journalist vroeg hem wat die 50 jaar hem gebracht had. De oude abt antwoordde: Vallen en weer opstaan. Vallen en weer opstaan. . .

61 Ik werd geraakt en bemoedigd door die reactie.
Ik ben predikant. Zeg maar een ‘professionele gelovige’. Een pro … Nou ja, niet dus! Ik ben heel blij met wat Jezus me al geleerd heeft. Ik geniet van alle scherpe kanten die hij van mijn zondige karakter heeft afgeveild. . .

62 Maar verder voel ik me zo’n groentje als christen.
Natuurlijk weet ik meer over de bijbel dan de meesten van jullie. Maar vermoedelijk heb ik dus ook veel meer vragen en twijfels. Hoe meer ik God leer kennen, hoe meer ik probeer lief te hebben zoals Jezus, hoe langer ik man, vader, echtgenoot, gemeentelid ben, . .

63 hoe meer ik ontdek dat ik een beginneling ben en blijf.
Vallen en weer opstaan. En dat geeft dus helemaal niets! Ik heb geleerd om daar helemaal ontspannen in te zijn. Misschien ben ik dus toch een pro … Ik ben goed in slecht zijn … . .

64 Ik breng er als kind van God dan niet veel van terecht.
Ik ben wel zijn kind! Het thema van deze 40 dagentijd is ‘christelijke levenskunst’. Christelijke levenskunst is de kunst van leven met het onvolmaakte, terwijl je toch het streven naar volmaaktheid niet opgeeft. . .

65 Dat is echt levenskunst, en dus moeilijk.
Het is veel makkelijker om één van de twee te doen: Alleen streven naar volmaaktheid: ’t is nooit goed genoeg, je wordt een perfectionist, je maakt jezelf en je omgeving er helemaal gek mee. . .

66 Of: Alleen je neerleggen bij onvolmaaktheid: meer zit er niet in,
. . Of: Alleen je neerleggen bij onvolmaaktheid: meer zit er niet in, je bent nu eenmaal zondaar, verwacht van jou niet teveel. Dan ben je een christen van niks, en je doet God en je omgeving er verdriet mee. . .

67 Christelijke levenskunst is twee dingen tegelijk weten en doen:
. . Christelijke levenskunst is twee dingen tegelijk weten en doen: Je blijft een beginneling. 2. Maar wat valt er veel te leren en te groeien! Je blijft onvolmaakt, 2. en toch probeer je uit alle macht volmaakt te leven. Uit alle macht … Dat is: met Jezus’ hulp, de hulp van zijn Geest. . .

68 Met de hulp van Jezus die zei: mij is alle
. . Met de hulp van Jezus die zei: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Straks vieren we zijn maaltijd. We gedenken zijn dood met brood en wijn. De maaltijd van Jezus laat je zien dat wij allemaal beginnelingen zijn en blijven. . .

69 Stel je eens voor dat voorafgaand aan
. . Stel je eens voor dat voorafgaand aan het avondmaal deze mededeling zou klinken: “De volgende broeders en zusters hebben afgelopen week hun examen christenzijn niveau 2 gehaald. Zij mogen deze viering als eerste naar voren komen en een extra stukje brood pakken. Applaus!” . .

70 Goddank gaat het niet zo. In de kerk geen rangen en standen.
Je blijft beginneling, en als beginneling ben je welkom. Het gaat er niet om hoe goed je Jezus volgt, maar of je Jezus volgt. God vraagt je geen examen te doen. Hij vraagt je zijn kind te zijn. En alleen een kinderhand is gauw gevuld … Amen . .

71 Avondmaalformulier IV Viering: Psalm 139: 1, 2, 8, 11
. . Zingen: LvdK 1 Avondmaalformulier IV Viering: Psalm 139: 1, 2, 8, 11 Opwekking Gezang 28 Gezang 34 Gebed Collecte Zingen: Gezang 68: 1, 3 Zegen . .

72 . LvdK 1: 1, 2, 3, 4 . .

73 . LvdK 1: 1, 2, 3, 4 . .

74 . LvdK 1: 1, 2, 3, 4 . .

75 . LvdK 1: 1, 2, 3, 4 . .

76 Avondmaalformulier IV Viering: Psalm 139: 1, 2, 8, 11
. . Zingen: LvdK 1 Avondmaalformulier IV Viering: Psalm 139: 1, 2, 8, 11 Opwekking Gezang 28 Gezang 34 Gebed Collecte Zingen: Gezang 68: 1, 3 Zegen . .

77 Ter voorbereiding op de viering van
. . Ter voorbereiding op de viering van de Maaltijd van de Heer lezen we nu eerst over de betekenis ervan . .

78 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het heilig evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven: Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan . .

79 met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn
. . met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er . .

80 met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’
Gedachtenis In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht belijden dat ze nietig zijn voor God. . .

81 Dat maakt ons blij en dankbaar, want
. . Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de heilige Geest. . .

82 Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in
. . Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag. Uitnodiging en terugwijzing Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen het niet achteloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld en maakt zich boos . .

83 over ons, als we ons niet dagelijks van harte tot hem bekeren. Als we
dan toch deelnemen aan de viering halen we alleen maar grotere toorn over ons. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus. . .

84 van harte danken we u voor het geschenk
. . Laten we bidden Heer, onze God en Vader, van harte danken we u voor het geschenk van het heilig avondmaal en voor de grote liefde die u ons in Christus hebt bewezen. We bidden u om een oprecht geloof bij het eten van uw brood en het drinken van uw wijn. Geef ons daartoe uw heilige Geest. . .

85 We prijzen u dat we aan deze tafel de
. . We prijzen u dat we aan deze tafel de verlossing van ons leven mogen vieren. Dank u voor de eenheid die we met elkaar mogen ervaren in de gemeente. Geef dat we elkaar van harte liefhebben. Dat vragen we u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. . .

86 Wij doen nu belijdenis van ons geloof,
. . Wij doen nu belijdenis van ons geloof, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en de kerk wereldwijd, met behulp van de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Ik vraag u daarbij te gaan staan. . .

87 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
. . Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel; . .

88 op de derde dag opgestaan uit de doden;
. . op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; . .

89 vergeving van de zonden; opstanding van het vlees;
. . vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. . .

90 Dit brood en deze wijn verwijzen naar het
. . Opwekking Dit brood en deze wijn verwijzen naar het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus. Laten we daarom onze harten richten op hem, die koning is in de hemel en gastheer aan deze tafel. . .

91 Moment van stille overdenking Ik geef nu een moment van stilte,
. . Moment van stille overdenking Ik geef nu een moment van stilte, waarin iedereen persoonlijk kan stil staan bij de liefdevolle inzet van Jezus Christus voor hem of haar. . .

92 Moment van stille overdenking
. . Moment van stille overdenking . .

93 Het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus.
Viering Het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. De beker met wijn, waarvoor wij God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem dit brood en deze beker, eet en drink, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam en bloed gegeven heeft om al onze zonden volkomen te verzoenen. . .

94 Avondmaalformulier IV Viering: Psalm 139: 1, 2, 8, 11
. . Zingen: LvdK 1 Avondmaalformulier IV Viering: Psalm 139: 1, 2, 8, 11 Opwekking Gezang 28 Gezang 34 Gebed Collecte Zingen: Gezang 68: 1, 3 Zegen . .

95 Psalm 139: 1, 2, 8, 11

96 Psalm 139: 1, 2, 8, 11

97 Psalm 139: 1, 2, 8, 11

98 Psalm 139: 1, 2, 8, 11

99 . Leadsingers Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h . .

100 . Leadsingers Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h . .

101 . Leadsingers Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h . .

102 . Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h . .

103 . Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h . .

104 . Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h . .

105 . Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h . .

106 . Opwekking 616: a, b, c, d, e ,f, g, h . .

107 . Gezang 28: 1, 2, 3 . .

108 . Gezang 28: 1, 2, 3 . .

109 . Gezang 28: 1, 2, 3 . .

110 Gezang 34: 1, 2, 3

111 Gezang 34: 1, 2, 3

112 Gezang 34: 1, 2, 3

113 Avondmaalformulier IV Viering: Psalm 139: 1, 2, 8, 11
. . Zingen: LvdK 1 Avondmaalformulier IV Viering: Psalm 139: 1, 2, 8, 11 Opwekking Gezang 28 Gezang 34 Gebed Collecte Zingen: Gezang 68: 1, 3 Zegen . .

114 Avondmaalformulier IV Viering: Psalm 139: 1, 2, 8, 11
. . Zingen: LvdK 1 Avondmaalformulier IV Viering: Psalm 139: 1, 2, 8, 11 Opwekking Gezang 28 Gezang 34 Gebed Collecte Zingen: Gezang 68: 1, 3 Zegen . .

115 Heer, onze God, we danken u hartelijk
. . Heer, onze God, we danken u hartelijk dat we aan dit avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. We danken u dat hij stierf, opdat wij zouden leven. Nu u ons geloof hebt willen versterken door deze viering, vragen we u door Jezus Christus, onze Heer: geef dat we u in heel ons leven oprecht en met . .

116 We danken u dat Jezus zelf u met volmaakte vreugde diende.
vreugde dienen. We danken u dat Jezus zelf u met volmaakte vreugde diende. En dat hij zonder ooit te zondigen u gehoorzaam was tot in de dood. Wij eren hem, zijn volmaaktheid is ons leven. Help ons volmaakt te willen zijn als hij. Help ons tegelijk te aanvaarden dat we beginnelingen blijven. . .

117 We bidden voor hen die niet meer met
. . We bidden voor hen die niet meer met ons Jezus’ maaltijd mee willen vieren. Wilt u hen alstublieft opnieuw met uw Geest aanraken, en hen liefde voor u en uw kerk terug geven? We bidden voor stad en omgeving waarin wij kerk zijn. Geef dat nog veel mensen Jezus leren kennen. . .

118 En zegen ons zo dat wij bijdragen aan de vrede van deze stad.
Voorbede? ………………………………….. Dit alles brengen wij vrijmoedig bij U, onze God en Koning, omdat we mogen bidden als uw kinderen, door Jezus Christus onze Heer, Amen . .

119 Vanuit ons onvolmaakte leven en vanuit
. . Vanuit ons onvolmaakte leven en vanuit een gebroken wereld zien we uit naar de wederkomst van Jezus Christus. We zingen er over met ons laatste lied: Gezang 68: 1, 3. Eerst kunt u in de collecte geven van wat God u eerst gaf. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om alles wat in de Kruiskerk gebeurt mee te financieren. . .

120 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we Gezang 68: 1, 3 . .

121 COLLECTE Biddag Is de collecte voor de Diaconie “Noodhulp Oekraïne”
. . COLLECTE Biddag Is de collecte voor de Diaconie “Noodhulp Oekraïne” Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “dit koningskind” En de 2de collecte voor de Kerk Deputaten diaconaat i.s.m. Dorcas en ZOA Na de collecte zingen we Gezang 68: 1, 3 . .

122 Gezang 68: 1, 3

123 Gezang 68: 1, 3

124 Ga als gezegende mensen naar huis. Moge de HEER u zegenen en u
Moge de HEER u zegenen en u beschermen. Moge de HEER zijn licht over u laten schijnen en u genadig zijn. Moge de HEER zelf naar u omzien, en u vrede geven. . .

125 . . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Veertigdagentijd 2015 1  2  3  4   5  6 ."

Verwante presentaties


Ads door Google