De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opzetten van een Collectief Horeca Ontzeggingenbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opzetten van een Collectief Horeca Ontzeggingenbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Opzetten van een Collectief Horeca Ontzeggingenbeleid
10 januari 2013

2 Wat is een CHO? Ontzegging van de toegang tot de horecabedrijven van al de aangesloten deelnemers voor bepaalde tijd. Wie? Samenwerking tussen horeca, gemeente en politie Doel? Het bevorderen van een veilig uitgaansklimaat door het consequent optreden tegen normoverschrijdend gedrag door een uniforme en gezamenlijke aanpak.

3 Wat kan een ondernemer doen?
Schriftelijke waarschuwing (politie tekent voor “gezien”) max. 3 maanden Individuele Ontzegging (politie tekent voor “gezien”) art. 138 Wetboek strafrecht. Max 12 maanden. Kan gecombineerd worden met waarschuwing voor CHO. Bij overtreding geldt huisvredebreuk. Politie maakt Proces Verbaal op. Deze zijn onzichtbaar in de database voor anderen totdat deze persoon vaker voorkomt. Dan collectief karakter en dus zichtbaar, en wijzigen in CHO. Bij CHO ligt altijd een aangifte van strafbaar feit ten grondslag. CHO (politie tekent voor ”gezien”) Besluit voor duur ontzegging obv vergrijp. Ontzegging uitreiken in bijzijn van politie of getekend versturen. Klachtencommissie

4 Wie doet wat? KHN Is beheerder van de site en verantwoordelijk voor de registratie en gegevensverwerking. Aanspreekpunt voor vragen en klachten Deelnemers Handhaven van de ontzegging Conformeren aan protocol Herkenbaar door schildje + sticker Politie Onderstreept het belang van Veilig Uitgaan Uitvoering protocol Levert indien mogelijk gegevens aan Alleen wijkagent kan inloggen op de site

5 Wie doet wat ? Openbaar Ministerie
Bij overtreding artikel 138 Huisvredebreuk zorgt voor strafrechtelijk interventie. Transactie of dagvaarding Gemeente Zorgt voor overlegstructuur met politie, horeca en gemeente Geheimhoudingsplicht Deelnemers van het samenwerkingsverband die inzage hebben in persoonsgegevens, hebben een plicht tot geheimhouding. Deze plicht strekt tot geheimhouding van persoonsgegevens waarvan de deelnemers kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

6 Protocol Afspraken worden hierin vastgelegd Ondertekening partners

7 Werving deelnemers Invullen deelnameformulier incl. machtiging melding CBP Uitreiking bord “Er zijn regels” Sticker “Deelnemer CHO”

8 1. Vulling Website - beheerder
Beheerder uitnodigen via Light Handleiding is beschikbaar

9 2. Vulling Website - Documenten
Openbaar: - Protocol - Deelnemende bedrijven - Klachtenprocedure Getoond na inlog - Teksten ontzeggingen - Waarschuwingsbrief etc.

10 (regelmatig) overleg Vast moment en tijdstip Afstemming met partners
Evaluatie weekenden Uitleg / vragen over werkwijze

11 Wanneer leg je wat op? Voorbeelden van feiten en gedragingen die kunnen leiden tot een waarschuwing of IHO Negeren huisregel(s), waaronder dronkenschap, discriminerend gedrag of bezoeker onder invloed van middelen Overlastgevend gedrag, ook in de directe omgeving van de horecagelegenheid

12 CHO 3 maanden Feiten en gedragingen die leiden tot een CHO
CHO van 3 maanden Aantreffen softdrugs, bij meer dan 5 gram (gedoogde hoeveelheid) Ergerlijk lastigvallen horecaondernemer/-personeel of klant (ordeverstoring APV) Vechtpartij in de horecagelegenheid (ordeverstoring APV

13 CHO 6 maanden CHO voor 6 maanden
Na een eerdere CHO van 3 maanden, indien negeren uitgereikte ontzegging Weigering na vordering in bijzijn politie (klant wordt aangehouden wegens huisvredebreuk) Vernieling of vandalisme Vechtpartij, meerdere personen Aantreffen harddrugs Poging tot diefstal (conform artikel 45 Wetboek van Strafrecht) Aantreffen wapen, anders dan een vuurwapen

14 CHO 12 maanden CHO voor 12 maanden
Na een eerdere CHO van 6 maanden, indien negeren uitgereikte ontzegging Geweld of bedreiging met geweld tegen horecaondernemer/-personeel en/of overige klanten/bezoekers Handel in harddrugs Diefstal Aantreffen vuurwapen Gebruik van een wapen anders dan een vuurwapen

15 CHO max 5 jaar CHO voor maximaal 5 jaar Zware mishandeling klant
Zware mishandeling horecaondernemer/-personeel Gebruik vuurwapen  Meer dan 2 schriftelijke waarschuwingen en meer dan een IHO (CHO voor respectievelijk 3 en 6 maanden) Bij een overtreding of misdrijf, waaronder huisvredebreuk, wordt altijd aangifte gedaan door de deelnemer. Een ondernemer kan er altijd voor kiezen alleen een ontzegging voor de eigen gelegenheid op te leggen.


Download ppt "Opzetten van een Collectief Horeca Ontzeggingenbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google