De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opzetten van een Collectief Horeca Ontzeggingenbeleid 10 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opzetten van een Collectief Horeca Ontzeggingenbeleid 10 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Opzetten van een Collectief Horeca Ontzeggingenbeleid 10 januari 2013

2 Wat is een CHO?  Ontzegging van de toegang tot de horecabedrijven van al de aangesloten deelnemers voor bepaalde tijd. Wie?  Samenwerking tussen horeca, gemeente en politie Doel?  Het bevorderen van een veilig uitgaansklimaat door het consequent optreden tegen normoverschrijdend gedrag door een uniforme en gezamenlijke aanpak. 21-3-20152

3 Wat kan een ondernemer doen?  Schriftelijke waarschuwing (politie tekent voor “gezien”) max. 3 maanden  Individuele Ontzegging (politie tekent voor “gezien”) art. 138 Wetboek strafrecht. Max 12 maanden. Kan gecombineerd worden met waarschuwing voor CHO. Bij overtreding geldt huisvredebreuk. Politie maakt Proces Verbaal op. Deze zijn onzichtbaar in de database voor anderen totdat deze persoon vaker voorkomt. Dan collectief karakter en dus zichtbaar, en wijzigen in CHO.  Bij CHO ligt altijd een aangifte van strafbaar feit ten grondslag.  CHO (politie tekent voor ”gezien”) Besluit voor duur ontzegging obv vergrijp. Ontzegging uitreiken in bijzijn van politie of getekend versturen.  Klachtencommissie 21-3-20153

4 Wie doet wat? KHN Is beheerder van de site en verantwoordelijk voor de registratie en gegevensverwerking. Aanspreekpunt voor vragen en klachten Deelnemers Handhaven van de ontzegging Conformeren aan protocol Herkenbaar door schildje + sticker Politie Onderstreept het belang van Veilig Uitgaan Uitvoering protocol Levert indien mogelijk gegevens aan Alleen wijkagent kan inloggen op de site 21-3-20154

5 Wie doet wat ? Openbaar Ministerie Bij overtreding artikel 138 Huisvredebreuk zorgt voor strafrechtelijk interventie. Transactie of dagvaarding Gemeente Zorgt voor overlegstructuur met politie, horeca en gemeente Geheimhoudingsplicht Deelnemers van het samenwerkingsverband die inzage hebben in persoonsgegevens, hebben een plicht tot geheimhouding. Deze plicht strekt tot geheimhouding van persoonsgegevens waarvan de deelnemers kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 21-3-20155

6 Protocol  Afspraken worden hierin vastgelegd  Ondertekening partners 21-3-20156

7 Werving deelnemers  Invullen deelnameformulier - incl. machtiging melding CBPInvullen deelnameformulier  Uitreiking bord “Er zijn regels”Uitreiking bord  Sticker “Deelnemer CHO”Deelnemer CHO 21-3-20157

8 1. Vulling Website - beheerder 21-3-20158  Beheerder uitnodigen via Light  Handleiding is beschikbaar

9 2. Vulling Website - Documenten 21-3-20159  Openbaar: - Protocol - Deelnemende bedrijven - KlachtenprocedureProtocol  Getoond na inlog - Teksten ontzeggingen - Waarschuwingsbrief etc.

10 (regelmatig) overleg  Vast moment en tijdstip  Afstemming met partners  Evaluatie weekenden  Uitleg / vragen over werkwijze 21-3-201510

11 Wanneer leg je wat op? Voorbeelden van feiten en gedragingen die kunnen leiden tot een waarschuwing of IHO Negeren huisregel(s), waaronder dronkenschap, discriminerend gedrag of bezoeker onder invloed van middelen Overlastgevend gedrag, ook in de directe omgeving van de horecagelegenheid 21-3-201511

12 CHO 3 maanden Feiten en gedragingen die leiden tot een CHO CHO van 3 maanden Aantreffen softdrugs, bij meer dan 5 gram (gedoogde hoeveelheid) Ergerlijk lastigvallen horecaondernemer/-personeel of klant (ordeverstoring APV) Vechtpartij in de horecagelegenheid (ordeverstoring APV 21-3-201512

13 CHO 6 maanden CHO voor 6 maanden Na een eerdere CHO van 3 maanden, indien negeren uitgereikte ontzegging Weigering na vordering in bijzijn politie (klant wordt aangehouden wegens huisvredebreuk) Vernieling of vandalisme Vechtpartij, meerdere personen Aantreffen harddrugs Poging tot diefstal (conform artikel 45 Wetboek van Strafrecht) Aantreffen wapen, anders dan een vuurwapen 21-3-201513

14 CHO 12 maanden CHO voor 12 maanden Na een eerdere CHO van 6 maanden, indien negeren uitgereikte ontzegging Geweld of bedreiging met geweld tegen horecaondernemer/-personeel en/of overige klanten/bezoekers Handel in harddrugs Diefstal Aantreffen vuurwapen Gebruik van een wapen anders dan een vuurwapen 21-3-201514

15 CHO max 5 jaar CHO voor maximaal 5 jaar Zware mishandeling klant Zware mishandeling horecaondernemer/-personeel Gebruik vuurwapen Meer dan 2 schriftelijke waarschuwingen en meer dan een IHO (CHO voor respectievelijk 3 en 6 maanden) Bij een overtreding of misdrijf, waaronder huisvredebreuk, wordt altijd aangifte gedaan door de deelnemer. Een ondernemer kan er altijd voor kiezen alleen een ontzegging voor de eigen gelegenheid op te leggen. 21-3-201515


Download ppt "Opzetten van een Collectief Horeca Ontzeggingenbeleid 10 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google