De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

Verwante presentaties


Presentatie over: "presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po"— Transcript van de presentatie:

1 presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
Akkoord op hoofdlijnen; uitwerking in concrete artikelen moet nog plaatsvinden Looptijd 1 juli juni 2015 Ledenraadpleging over onderhandelaarsakkoord: vakbonden en po-raad Leden po-raad en leden bonden hebben ingestemd presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

2 presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
Hoofdpunten Professionalisering Werkdruk Duurzame inzetbaarheid Salaris Medezeggenschap Overige onderwerpen presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

3 Professionalisering algemeen
Iedere werknemer is verantwoordelijk voor de eigen professionalisering Jaarlijks afspraken maken met de leidinggevende over professionalisering Afspraken worden vastgelegd in een pop Werknemers krijgen 2 klokuren per week voor professionalisering: 80 uur per jaar. (deeltijders naar rato) 10 % deskundigheidsbevordering vervalt presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

4 Professionalisering schoolleiders
Professionalseringsbudget € 2000 per jaar Maximaal drie jaar sparen Binnen 4 jaar niet besteed, toegevoegd aan algemene scholingsbudget Jaarlijks gesprek met het bestuur over besteding en opgedane kennis en vaardigheden Verplichte inschrijving Schoolleidersregister PO Wordt ingebed in de nieuwe gesprekscyclus presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

5 Schoolleidersregister
Herregistratie-eisen opgenomen in cao-po Indien de schoolleider niet voldoet aan de eisen: wordt uitgeschreven Mag functie niet meer uitoefenen Reden voor ontslag Werkgever dient andere functie aan te bieden, mits beschikbaar en werknemer gekwalificeerd is. presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

6 Professionalisering leerkracht
80 uur voor eigen professionalisering 40 uur extra voor startende leerkracht ( duurzaamheidsbudget) 1. startende lkr. heeft recht op coach ( niet direct leidinggevende) 2. afspraken in pop over hoe te komen tot basisbekwaamheid 3. basisbekwaamheid bepalen d.m.v. observatie-instrument 4. na basisbekwaam afspraken in pop om te komen tot vakbekwaam 5. definities basis-en vakbekwaam worden in bijlage cao-po opgenomen 6. wordt ingebed in de nieuwe gesprekscyclus presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

7 presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
Werkdruk Invoering 40-urige werkweek m.i.v Normjaartaak vervalt > jaartaak 1659 uren werken op jaarbasis 40 uur per week= wtf 1 428 uur verlof inclusief feestdagen Minder vakantieverlof: nee: zie AVS helpdesk: schema vakantieverlof Basismodel en overlegmodel presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

8 presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
Basismodel Maximaal 930 lessen per jaar ; op schriftelijk verzoek werknemer mag werkgever afspraken maken over hoger maximum. Directeur en team maken afspraken over de overige werkzaamheden en de wijze waarop de beschikbare uren over de werkzaamheden van de volledige formatie worden verdeeld Pmr heeft hierbij instemmingsrecht Directeur bespreekt met teamleden wat hun werkdagen zijn en welke dagen zij voor les- en werkuren worden ingeroosterd Bij meer dan 930 lesuren per jaar recht op “lescompensatie”: vermindering niet lesgebonden taken. Geen vrije tijd presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

9 presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
Overlegmodel Geen maximale lessentaak Er wordt gewerkt met een opslag factor tussen 35% en 45 % Overlegmodel: instemming van de PGMR Vervolgens is aan de school in overleg met de pmr hoe het model verder wordt vormgegeven Na 3 jaar opnieuw voorleggen aan de pmr (en personeel) indien niet akkoord: basismodel presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

10 Duurzame inzetbaarheid
Consequenties: De BAPO en leeftijdsuren OOP vervallen Drie hoofdelementen: elke werknemer krijgt een duurzaamheidsbudget van 40 uur per jaar (naar rato wtf) startende leerkrachten krijgen een bijzonder duurzaamheidsbudget (40 uur per jaar, zie professionalisering) bijzonder duurzaamheidsbudget voor ouderen( vanaf 57 jr) presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

11 Bapo-duurzame inzetbaarheidsregeling
bapo vervalt per Leeftijdsuren oop vervallen Duurzame inzetbaarheidsregeling m.i.v Overgangsregeling voor huidige deelnemers bapo In tegenstelling vo in po geen keuzemoment om te stoppen Gespaarde bapo wordt gerespecteerd presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

12 duurzame inzetbaarheid
Voor jong en oud 40 uur per werknemer (deeltijders naar rato) Scholing, intervisie Startende leerkrachten: 80 uur ( gedurende drie jaar) Afspraken over de inzet Verantwoording achteraf in gesprekkencyclus Geen eigen bijdrage Maximaal 3 jaar sparen voor een vooraf vastgesteld doel presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

13 Oudere werknemers (vanaf 57)
Bovenop de 40 uur 130 uur extra: 170 uur Mag ook worden ingezet voor verlof 50% eigen bijdrage over 130 uur Maximaal 5 jaar sparen Maximaal 340 uur opnemen per jaar presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

14 presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po 2014-2015
Overgangsrecht bapo Ingangsdatum Huidige deelnemers grote bapo: gebruik maken van duurzame inzetbaarheidsregeling uur uur = 170 uur uur bijzonder verlof 3. totaal 340 uur 4. eigen bijdrage 50 % over 300 uur presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

15 Vervolg overgangsrecht
Huidige deelnemers kleine bapo: gebruik maken van duurzame inzetbaarheidsregeling (40 uur) uur = 170 uur 50 % eigen bijdrage over de 130 uur Maximaal 5 jaar presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po

16 Salaris Medezeggenschap Overige
M.i.v ,2 % salarisverhoging M.i.v mogelijk een kleine salarisverhoging Voorzitter mr 20 klokuren extra Personeelsleden in ondersteuningsplanraad: 60 klokuren DGO niet langer openbaar Werkgroep sociale zekerheid: nieuwe voorstellen t.a.v. o.a. WOPO presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po


Download ppt "presentatie Acis onderhandelaarsakkoord cao-po"

Verwante presentaties


Ads door Google