De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsgeheim van de tandarts

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsgeheim van de tandarts"— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsgeheim van de tandarts
An Vijverman Advocaat bij DEWALLENS & PARTNERS United Dentists, Fiscaal congres, Herentals, 22 april 2006

2 Overzicht MEDISCH BEROEPSGEHEIM PRIVACYWETGEVING ALGEMEEN BESLUIT

3 I. MEDISCH BEROEPSGEHEIM
ARTIKEL 458 SW “geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd euro”

4 I. MEDISCH BEROEPSGEHEIM
B. PRINCIPE 1. Wie? 2. Wat? a) kennis uit hoofde van het beroep b) notie “geheim” c) “toevertrouwde” geheimen

5 I. MEDISCH BEROEPSGEHEIM
UITZONDERINGEN OP BEKENDMAKINGSVERBOD In rechte getuigenis afleggen 2. Wettelijke verplichting geheimen bekend te maken a) wet in formele zin b) voorbeelden

6 I. MEDISCH BEROEPSGEHEIM
D. VERHOUDING TANDARTS - FISCUS Wettelijke verplichting om informatie mee te delen a) principe artikelen 315 en 315 bis WIB b) heel ruime bevoegheden voor de administratie artikelen 319 en 322 WIB c) geheimhoudingsplicht administratie artikel 337 WIB

7 I. MEDISCH BEROEPSGEHEIM
2. Niettemin: beperking mogelijk op grond van het medisch beroepsgeheim a) artikel 334 WIB beroepsgeheim - tuchtoverheid b) artikel 327 WIB beroepsgeheim ontvangstbewijzen-getuigschriften 3. Besluit: WIB eerder bevestiging van artikel 458 SW dan een uitzondering op het bekendmakingsverbod

8 I. MEDISCH BEROEPSGEHEIM
BESLUIT Fiscus heeft recht op inzage, maar beperking mogelijk op grond van medisch beroepsgeheim Praktische oplossing: onthoofde naamloos gemaakte dossiers

9 II. PRIVACYWETGEVING WET VERWERKING PERSOONSGEGEVENS (WVP)
TOEPASSINGSGEBIED Persoonsgegevens Verwerking Bestand

10 II. PRIVACYWETGEVING ALGEMENE VOORWAARDEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Concrete toepassing: verwerking persoonsgegevens tandarts door fiscus? Rechtmatige verwerking a) eerlijk en rechtmatig b) proportionaliteitsbeginsel c) finaliteitsbeginsel d) nauwkeurig e) niet langer bewaren dan noodzakelijk

11 II. PRIVACYWETGEVING 2. Rechtmatige grond voor verwerking
a) ondubbelzinnige toestemming b) noodzakelijk voor taak van openbaar belang Kennisgeving Aangifte Privacycommissie Besluit: verwerking persoonsgegevens tandarts door fiscus mogelijk, mits naleving voorwaarden WVP

12 II. PRIVACYWETGEVING BIJZONDERE VOORWAARDEN VERWERKING GEZONDHEIDSGEGEVENS Concrete toepassing: verwerking gezondheidsgegevens patiënt door tandarts én eventuele doorgifte naar fiscus? Principieel verbod op verwerking Uitzonderingen a) ondubbelzinnige toestemming b) noodzakelijk voor het verstrekken van zorg of behandelingen = rechtmatige gronden voor verwerking door tandarts in medisch dossier, maar niet voor doorgifte ervan door tandarts naar fiscus

13 II. PRIVACYWETGEVING Enkel indien onder verantwoordelijkheid beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg tandarts = ok / fiscus = niet ok 4. Algemene voorwaarden Rechtmatige verwerking Aangifte bij de Privacycommissie Kennisgeving

14 II. PRIVACYWETGEVING Besluit: verwerking gezondheidsgegevens patiënt in principe verboden, maar: a) verwerking door tandarts in medisch dossier = toegelaten uitzondering op het verbod b) doorgifte door tandarts naar fiscus = geen toegelaten uitzondering op het verbod

15 II. PRIVACYWETGEVING ZWARE STRAFSANCTIES In geval van overtreding WVP:
- geldboete van € 100 tot € - in geval van herhaling: eventueel ook gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar - publicatie vonnis, verbeurdverklaring dossiers, verbod persoonsgegevens te beheren

16 III. ALGEMEEN BESLUIT PERSOONSGEGEVENS PATIENTEN NAAR FISCUS?
1. Idealiter geen doorgifte door tandarts naar fiscus van persoonsgegevens patiënten tip: anonieme (onthoofde) dossiers 2. Indien toch doorgifte persoonsgegevens patiënten: a) Afweging beroepsgeheim tov principieel recht op inzage van de fiscus b) Schending WVP en risico strafsancties voor tandarts

17 III. ALGEMEEN BESLUIT PERSOONSGEGEVENS TANDARTS NAAR FISCUS?
Niet geregeld door het medisch beroepsgeheim 2. Verwerking door fiscus toegelaten indien naleving van de voorwaarden WVP

18 III. ALGEMEEN BESLUIT NOG VRAGEN ? an.vijverman@dewallens-partners.be


Download ppt "Beroepsgeheim van de tandarts"

Verwante presentaties


Ads door Google