De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

checklist arbeidsrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "checklist arbeidsrecht"— Transcript van de presentatie:

1 checklist arbeidsrecht
Doorwerken tot 67 jaar checklist arbeidsrecht arbeidsrecht: geen leeftijdscriterium cao: leeftijdscriterium ? arbeidsovereenkomst: leeftijdscriterium ? einde arbeidsovereenkomst: actie !!! doorbetaling bij ziekte: ja

2 checklist pensioenrecht
Doorwerken tot 67 jaar checklist pensioenrecht bestaande pensioenregeling: aanpassen huidig pensioenbeding: aanpassen? flexibele pensioendatum: wel/niet deeltijdpensioen: wel/niet pensioenopbouw: ja/nee verdeling pensioenpremie wg/wn.

3 checklist (sociale) verzekeringen
Doorwerken tot 67 jaar checklist (sociale) verzekeringen wg-verzekeringen (WW, WIA, WGA): vervalt wn-verzekeringen: geen volksverzekeringen: premie AOW vervalt verzuimverzekering: leeftijdscriterium zorgverzekering: geen leeftijdscriterium

4 checklist arbeidsvoorwaarden
Doorwerken tot 67 jaar checklist arbeidsvoorwaarden re-integratie-inspanningen tijdens ziekte: ja ontzie-maatregelen cao/bedrijfsregeling

5 Doorwerken tot 67 jaar ontzie- maatregelen extra vakantiedagen ouderen
extra verlof voor . . (vakbondsverlof) verkorting arbeidsduur ouderen ploegendienst/vergoedingen/afbouw wacht-/storingsdiensten en overwerk beloningsaspecten

6 checklist beeldvorming
Doorwerken tot 67 jaar checklist beeldvorming arbeidsproductiviteit: meetbaar ?? inzetbaarheid gedrag

7 Toekomstige wetgeving
Doorwerken tot 67 jaar Toekomstige wetgeving loondoorbetaling bij ziekte: 6 weken re-integratieverplichting binnen eigen bedrijf flexibele contracten na ontslag 65+ mogelijk Wet Minimum Loon ook voor 65-plus buiten werking stellen van Wet Aanpassing Arbeidsduur lager schijventarief

8 personeelsinstrumenten
ontzien behoud extra vakantie bijscholing werkplanning functioneringsgesprek demotie gezondheidskeuring vrijstelling onreg. uren veiligheidscursus prepensioen vitaliteitsbudget taakverlichting geen overwerk

9 personeelsinstrumenten
ontwikkeling benutten training mentorrol ontwikkeling in de functie horizontale functieverandering duurzame inzetbaarheid functie-herontwerp levensfasebeleid deelname in besluitvorming employability

10 Doorwerken tot 67 jaar aandachtspunten loonkosten: x plus 1 ?
ontzie-maatregelen: extra ? beloningsgebouw: aanpassen ? kantonrechtersformule: ? demotiebeleid ? verschillende contractsvormen?


Download ppt "checklist arbeidsrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google