De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorwerken tot 67 jaar checklist arbeidsrecht arbeidsrecht: geen leeftijdscriterium cao: leeftijdscriterium ? arbeidsovereenkomst: leeftijdscriterium ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorwerken tot 67 jaar checklist arbeidsrecht arbeidsrecht: geen leeftijdscriterium cao: leeftijdscriterium ? arbeidsovereenkomst: leeftijdscriterium ?"— Transcript van de presentatie:

1 Doorwerken tot 67 jaar checklist arbeidsrecht arbeidsrecht: geen leeftijdscriterium cao: leeftijdscriterium ? arbeidsovereenkomst: leeftijdscriterium ? einde arbeidsovereenkomst: actie !!! doorbetaling bij ziekte: ja

2 Doorwerken tot 67 jaar checklist pensioenrecht bestaande pensioenregeling: aanpassen huidig pensioenbeding: aanpassen? flexibele pensioendatum: wel/niet deeltijdpensioen: wel/niet pensioenopbouw: ja/nee verdeling pensioenpremie wg/wn.

3 Doorwerken tot 67 jaar checklist (sociale) verzekeringen wg-verzekeringen (WW, WIA, WGA): vervalt wn-verzekeringen: geen volksverzekeringen: premie AOW vervalt verzuimverzekering: leeftijdscriterium zorgverzekering: geen leeftijdscriterium

4 Doorwerken tot 67 jaar checklist arbeidsvoorwaarden re-integratie-inspanningen tijdens ziekte: ja ontzie-maatregelen cao/bedrijfsregeling

5 Doorwerken tot 67 jaar ontzie- maatregelen extra vakantiedagen ouderen extra verlof voor.. (vakbondsverlof) verkorting arbeidsduur ouderen ploegendienst/vergoedingen/afbouw wacht-/storingsdiensten en overwerk beloningsaspecten

6 Doorwerken tot 67 jaar checklist beeldvorming arbeidsproductiviteit: meetbaar ?? inzetbaarheid gedrag

7 Doorwerken tot 67 jaar Toekomstige wetgeving loondoorbetaling bij ziekte: 6 weken re-integratieverplichting binnen eigen bedrijf flexibele contracten na ontslag 65+ mogelijk Wet Minimum Loon ook voor 65-plus buiten werking stellen van Wet Aanpassing Arbeidsduur lager schijventarief

8 personeelsinstrumenten ontzienbehoud extra vakantiebijscholing werkplanningfunctioneringsgesprek demotiegezondheidskeuring vrijstelling onreg. urenveiligheidscursus prepensioenvitaliteitsbudget taakverlichting geen overwerk

9 personeelsinstrumenten ontwikkelingbenutten trainingmentorrol ontwikkeling in de functie horizontale functieverandering duurzame inzetbaarheidfunctie-herontwerp levensfasebeleiddeelname in besluitvorming employability

10 Doorwerken tot 67 jaar aandachtspunten loonkosten: x plus 1 ? ontzie-maatregelen: extra ? beloningsgebouw: aanpassen ? kantonrechtersformule: ? demotiebeleid ? verschillende contractsvormen?


Download ppt "Doorwerken tot 67 jaar checklist arbeidsrecht arbeidsrecht: geen leeftijdscriterium cao: leeftijdscriterium ? arbeidsovereenkomst: leeftijdscriterium ?"

Verwante presentaties


Ads door Google