De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belastingvrije employee benefits

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belastingvrije employee benefits"— Transcript van de presentatie:

1 Belastingvrije employee benefits
Mr (E)llen van Waaijen

2 Cafetariasysteem Definitie Cafetariasysteem
Afspraak tussen werkgever en werknemer, waarbij de de werknemer, gegeven een bepaald budget, periodiek de mogelijkheid krijgt zelf aan te geven op welke wijze hij zijn beloning wenst te ontvangen.

3 Cafetariasysteem Waarom? Wat bereiken? Welk probleem oplossen?
Welke impact heeft probleem? Andere oplossingen? Welk meetbaar resultaat verwacht?

4 Cafetariasysteem Doelen: Marktpositie Employer of choice Harmonisatie
Bewustzijn kosten/waarde Kostenbeheersing/- reductie Aantrekken/behouden goed personeel

5 Cafetariasysteem Aandachtspunten: Kosten Employee Benefits Statement
Welke arbeidsvoorwaarden Budget/keuzemoment Stap voor stap Communicatie

6 Cafetariasysteem Ruilen van bruto tegen netto Beperkingen:
Minimumloon en vakantiedagen Realiteitswaarde CAO Discriminatie Fiscale grenzen Voordelen Maatwerk Lagere kosten Afdrachtvermindering Premies werknemersverzekeringen

7 Cafetariasysteem Nadelen: Vergoeding Zvw (basispakket) Pensioen
Uitkeringen Diensttijdvrijstelling Verhuiskostenvergoeding Vakantiegeld Administratie

8 Gefaciliteerde regelingen
Aanspraken: omkeerregel Arbo, fitness, bijz. ziektekosten Contributies Energie, bewassing, water e.d. Gereedschap, apparatuur e.d. Geschenken / diensttijduitkeringen Huisvesting / verhuizing ICT Kleding Kostenvergoedingen Maaltijden, consumpties Ontslagregelingen Producten eigen bedrijf Reizen en vervoer Spaar- en verlofregelingen Studie Vakliteratuur, dagbladen Werkruimte / telewerken

9 Cafetariasysteem Beleid belastingdienst: Realiteitswaarde
Uitdrukkelijk en tijdig overeenkomen Consequente doorvoering Geen strijd met andere dwingendrechtelijke regelingen Structurele mogelijkheid verdient de voorkeur

10 Kostenvergoedingen In kader dienstbetrekking / geen normbedragen
Bewijslastverdeling / overleg met inspecteur? Op declaratiebasis - adm. omslachtig - weinig fiscaal risico Vaste vergoeding - afzonderlijk vastgesteld - niet bovenmatig - naar aard en omvang vooraf gespecificeerd / boete - kostenonderzoek / steekproef - gelijke groepen werknemers - eindheffingsmogelijkheid bij overschrijding

11 Voorbeeld kosten: Werkkleding
Geschikt voor werken: Uniformen, schorten, toga’s, koksmutsen enz. Bedrijfslogo 70cm2 per kledingstuk Ook schoeisel Tijdens werktijd te dragen: Op werkplek achterblijven Geen vergoeding Werkkleding dan ook bijkomende kosten Verstrekte kleding aan kind in bedrijf van ouders Normbedragen

12 Bijzondere ziektekosten
Vergoeding/verstrekking onbelast Mits geen aanspraak Mits buiten basispakket Zvw Mits kosten drukken Kosten ziekte, invaliditeit, bevalling Van werknemer, partner, kinderen en verwanten rechte lijn en 2e graad zijlijn Geldt ook voor buitenlandse regelingen Geldt niet voor Zwv premies Vrijstelling voor alle loonheffingen

13 Topics bij looncontrole
Arbeidsrelaties Kostenvergoedingen Loon in natura Optieregelingen Auto van de zaak Randvoorwaarden in acht genomen Identificatieplicht EDM Correctieberichten

14 Derde dinsdag WW premie verlaagd / afgeschaft
Auto van de zaak: 14%, 20%, 25% Doorwerkbonus: 62: 5%; 63: 7%; 64: 10%; 65: 2%; na 67: 1% over € € Meer belasting AOW + € Pens. (onderhouds bijdr uitz. 1946; va 2011) 50+ in dienst korting WW/WIA 3 jr. Jonge werkloze geen bijstand maar opleiding of werk

15 Derde dinsdag Ontslag uitkering < idem als nu >/ jaarsalaris; kantonrechtersformule aangepast EDM vervalt Geen correctie berichten lopende jaar Uitstel AOW per jaar + 5% Aanv combikorting meer ink afh Arbeidskorting hoger 62+ in dienst € premie

16 Vragen ? Mr Ellen van Waaijen 06 – 46452555
Web site:


Download ppt "Belastingvrije employee benefits"

Verwante presentaties


Ads door Google