De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belastingvrije employee benefits Mr (E)llen van Waaijen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belastingvrije employee benefits Mr (E)llen van Waaijen."— Transcript van de presentatie:

1 Belastingvrije employee benefits Mr (E)llen van Waaijen

2 Cafetariasysteem Definitie Cafetariasysteem –Afspraak tussen werkgever en werknemer, waarbij de de werknemer, gegeven een bepaald budget, periodiek de mogelijkheid krijgt zelf aan te geven op welke wijze hij zijn beloning wenst te ontvangen.

3 Cafetariasysteem Waarom? –Wat bereiken? –Welk probleem oplossen? –Welke impact heeft probleem? –Andere oplossingen? –Welk meetbaar resultaat verwacht?

4 Cafetariasysteem Doelen: –Marktpositie –Employer of choice –Harmonisatie –Bewustzijn kosten/waarde –Kostenbeheersing/- reductie –Aantrekken/behouden goed personeel

5 Cafetariasysteem Aandachtspunten: –Kosten –Employee Benefits Statement –Welke arbeidsvoorwaarden –Budget/keuzemoment –Stap voor stap –Communicatie

6 Cafetariasysteem Ruilen van bruto tegen netto Beperkingen: –Minimumloon en vakantiedagen –Realiteitswaarde –CAO –Discriminatie –Fiscale grenzen Voordelen –Maatwerk –Lagere kosten –Afdrachtvermindering –Premies werknemersverzekeringen

7 Cafetariasysteem Nadelen: –Vergoeding Zvw (basispakket) –Pensioen –Uitkeringen –Diensttijdvrijstelling –Verhuiskostenvergoeding –Vakantiegeld –Administratie

8 Gefaciliteerde regelingen Aanspraken: omkeerregel Arbo, fitness, bijz. ziektekosten Contributies Energie, bewassing, water e.d. Gereedschap, apparatuur e.d. Geschenken / diensttijduitkeringen Huisvesting / verhuizing ICT Kleding Kostenvergoedingen Maaltijden, consumpties Ontslagregelingen Producten eigen bedrijf Reizen en vervoer Spaar- en verlofregelingen Studie Vakliteratuur, dagbladen Werkruimte / telewerken

9 Cafetariasysteem Beleid belastingdienst: Realiteitswaarde Uitdrukkelijk en tijdig overeenkomen Consequente doorvoering Geen strijd met andere dwingendrechtelijke regelingen Structurele mogelijkheid verdient de voorkeur

10 Kostenvergoedingen In kader dienstbetrekking / geen normbedragen Bewijslastverdeling / overleg met inspecteur? Op declaratiebasis - adm. omslachtig - weinig fiscaal risico Vaste vergoeding - afzonderlijk vastgesteld - niet bovenmatig - naar aard en omvang vooraf gespecificeerd / boete - kostenonderzoek / steekproef - gelijke groepen werknemers - eindheffingsmogelijkheid bij overschrijding

11 Voorbeeld kosten: Werkkleding Geschikt voor werken: –Uniformen, schorten, toga’s, koksmutsen enz. –Bedrijfslogo 70cm2 per kledingstuk –Ook schoeisel Tijdens werktijd te dragen: –Op werkplek achterblijven –Geen vergoeding Werkkleding dan ook bijkomende kosten Verstrekte kleding aan kind in bedrijf van ouders – Normbedragen

12 Bijzondere ziektekosten Vergoeding/verstrekking onbelast Mits geen aanspraak Mits buiten basispakket Zvw Mits kosten drukken Kosten ziekte, invaliditeit, bevalling Van werknemer, partner, kinderen en verwanten rechte lijn en 2 e graad zijlijn Geldt ook voor buitenlandse regelingen Geldt niet voor Zwv premies Vrijstelling voor alle loonheffingen

13 Topics bij looncontrole Arbeidsrelaties Kostenvergoedingen Loon in natura Optieregelingen Auto van de zaak Randvoorwaarden in acht genomen Identificatieplicht EDM Correctieberichten

14 Derde dinsdag WW premie verlaagd / afgeschaft Auto van de zaak: 14%, 20%, 25% Doorwerkbonus: 62: 5%; 63: 7%; 64: 10%; 65: 2%; na 67: 1% over € 8.860 - € 54.776 Meer belasting AOW + € 18.000 Pens. (onderhouds bijdr uitz. 1946; va 2011) 50+ in dienst korting WW/WIA 3 jr. Jonge werkloze geen bijstand maar opleiding of werk

15 Derde dinsdag Ontslag uitkering / 75.000 1 jaarsalaris; kantonrechtersformule aangepast EDM vervalt Geen correctie berichten lopende jaar Uitstel AOW per jaar + 5% Aanv combikorting meer ink afh Arbeidskorting hoger 62+ in dienst € 2.750 premie

16 Vragen ? Mr Ellen van Waaijen 06 – 46452555 E-mail: Ellen@VanWaaijenLoonbelasting.nl Web site: www.VanWaaijenLoonbelasting.nl


Download ppt "Belastingvrije employee benefits Mr (E)llen van Waaijen."

Verwante presentaties


Ads door Google