De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jacqueline Kerkhoffs Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (1) Rob Abbenhuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jacqueline Kerkhoffs Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (1) Rob Abbenhuis"— Transcript van de presentatie:

1 Jacqueline Kerkhoffs Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (1) Rob Abbenhuis r.abbenhuis@slo.nl

2 De presentatie Introductie nieuwe beroepsgerichte programma's vmbo – Vernieuwing beroepsgerichte programma's vmbo Informatie over het traject Informatie over de nieuwe structuur – Vragen/opmerkingen/met elkaar in gesprek over (mogelijke/gewenste) consequenties Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

3

4 Opdracht (1) Doelen van vernieuwing: Aantrekkelijk en toekomstbestendig – Aantrekkelijk door verbeterde aansluiting en programma's die passen bij actuele ontwikkelingen. – Toekomstbestendig door een opzet te kiezen die organiseerbaar is, ook bij een dalend aantal leerlingen of bij een wijziging in keuzes van leerlingen. – Een herkenbaar en overzichtelijk onderwijsaanbod waarbij leerling en ouders weten waarvoor ze kiezen. Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

5 Opdracht (2) Uitgangspunten (1): Het aantal examenprogramma's moet doelmatig en organiseerbaar zijn De beroepsgerichte programma's zijn het fundament van de beroepskolom. In het vmbo oriënteren en bereiden leerlingen zich voor op beroepspraktijk en vervolgopleidingen Dit betekent dat LOB stevig in alle beroepsgerichte programma's verankerd wordt Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

6 Opdracht (3) Uitgangspunten (2) De programma's bieden ruimte voor leerlingen die later (willen) kiezen en voor de (kleinere groep) leerlingen die juist vroeg al weten wat ze willen. Elke vmbo-sector kent een gemeenschappelijk beroepsgericht deel. Dit deel zal naar verwachting 50% van het totale beroepsgerichte programma beslaan Elke sector kent keuzevakken (verdiepend/verbredend) waardoor het mogelijk wordt meer individuele programma's voor leerlingen te ontwikkelen/aan te bieden. Deze keuzevakken beslaan naar verwachting de overige 50% van het beroepsgerichte programma. Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

7 Opdracht (4) Uitgangspunten (3) Het cspe is een goede borging van het onderwijsprogramma De nieuwe examenprogramma’s, syllabi en handreikingen bieden helderheid voor de vertaling in onderwijs en examens Aansluiting met het vervolgonderwijs, de beroepspraktijk en de arbeidsmarkt dienen te worden geborgd. De huidige vernieuwing is geen eenmalige exercitie. In de examenprogramma’s wordt ruimte open gehouden voor doorontwikkeling via aanpassing van de syllabi, handreikingen en examens. Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

8 Projectorganisatie Regiegroep Sectorale VernieuwingsCommissies Werkgroepen Sector Advies Commissies (VNO/NCW) (In alle gremia vertegenwoordiging vanuit vmbo én mbo) Klankbordscholen Pilotscholen Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

9 Nieuwe terminologie Keuzevakke n modulen PROFIELVA K WAS: WORDT:

10 4 Modulen Centraal examen 4 Keuzevakken Schoolexamen PROFIELVAK KEUZE Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma KERN 50% Syllabus CvTE Handreiking SLO algemene vaardigheden professionele vaardigheden LOB

11 Inhoud kern Een KERN bestaat uit: – a. Algemene kennis en vaardigheden – b. Professionele kennis en vaardigheden – c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

12 Inhoud profiel Een profiel(vak) bestaat uit 4 modulen Beschrijving in moduul: – Taak – Meerdere deeltaken per moduul die op hun beurt onderverdeeld zijn volgens: "De kandidaat kan: 1... 2... 3... (onderverdeeld naar leerwegen)" Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

13 Inhoud profiel: een voorbeeld Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo 1.Profiel Economie en ondernemen vmboBBKBGL 1.2. Moduul: Secretarieel Taak: Secretariële werkzaamheden uitvoeren o back- office werkzaamheden o front- office werkzaamheden P/EO/1.2.1 Deeltaak: back- office werkzaamheden uitvoeren. De kandidaat kan: 1.het agendabeheer voeren xxx 2. bijeenkomsten organiseren xxx 3. communicatie verzorgen xxx 4. de post verzorgen xxx 5. secretariële ondersteuning verrichten xxx

14 Profielen: wetgeving Economie en Ondernemen Zorg & Welzijn Horeca, Bakkerij, Recreatie Bouwen, Wonen en Interieur Produceren, Installeren en EnergieMobiliteit en Transport Maritiem en Techniek Media, Vormgeving en ICT Dienstverlening en ProductenGroen

15 dptezw Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec … altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen Kernprogramma = hart van de sector gr

16 Vertaling naar onderwijsprogramma's De school bepaalt het aanbod in een onderwijsprogramma Centraal examen Schoolexamen 1 Profielvak bestaande uit vier modulen 4 Keuzevakken ca. 400 uur

17 PROFIEL KEUZE E X A M E N P R O G R A M M AU W O N D E R W I J S !

18 PROFIEL KEUZE PROJECTWEEK SIMULATIE = E X A M E N P R O G R A M M AU W O N D E R W I J S !

19 Profielgebonden vakken Profiel:Verplicht vak:+ keuze uit: EO, HBREconomieWiskunde of Frans of Duits ZWBiologieWiskunde of Maatschappijleer 2 of Aardrijkskunde of Geschiedenis BWI, PIE, M&T, MVI WiskundeNask 1 GroenWiskundeBiologie of Nask1 D&P2 vakken uit Wiskunde, Nask 1, Biologie en Economie

20 Syllabus (zie www.examenblad.nl) ProfielExamen in 2015 Examen in 2016 Economie en Ondernemenv2, april 2014v3, april 2015 Horeca, Bakkerij en Recreatiev2, april 2014v3, april 2015 Zorg & Welzijnv2, april 2014v3, april 2015 Bouwen, Wonen en Interieurv2, april 2014v3, april 2015 Produceren, Installeren en Energiev2, april 2014v3, april 2015 Mobiliteit en Transportv2, april 2014v3, april 2015 Media, Vormgeving en ICT-v2, april 2015 Groen-v2, april 2015 Dienstverlening en Producten-v2, april 2015

21 Keuzevakken Vanaf maart online (voor pilotscholen) Per profiel Wellicht detaillering per keuzevak? LOB Handreiking staat op www.vernieuwingvmbo.nlwww.vernieuwingvmbo.nl Binnenkort voorbeelden van good practices Handreikingen

22 V A L K U I L Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle afdelingsprogramma’s. De 35 afdelingen gaan op in 10 profielen De programma’s zijn echt nieuw! Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo “Alles blijft zoals het is…”

23 Implementatie Nieuwe voorstel WVO  tweede kamer Licenties: een school mag een profiel aanbieden als ze de licentie heeft voor een onderliggende afdeling. Scholen die nu (schooljaar 2014-2015) een intersectoraal programma aanbieden mogen het nieuwe profiel D&P aanbieden of terugvallen op een onderliggende afdeling waarvoor zij licentie hebben. Scholen die niet over een gewenste licentie beschikken moeten hierover in overleg gaan met hun regionale partners, zoals nu ook het geval is. Aanbod beroepsgerichte keuzevakken: Scholen mogen alle beroepsgerichte keuzevakken aanbieden (licentievrij). Het aantal profielmodulen dat als keuzevak mag worden aangeboden is beperkt tot drie. Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

24 Wat mag de school aanbieden Kijk op de project website www.vernieuwingvmbo.nlwww.vernieuwingvmbo.nl (Onder "Over het project", klik op publicaties → Routekaart naar profielen vmbo september 2014) Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

25

26 Advies Onderwijsraad Maak flexibilisering mogelijk en trek dit ook door in de examens Beargumenteer gemaakte keuzes voor profielen Laat zien hoe vmbo en mbo op elkaar aansluiten Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

27 Tijdlijn 1.Mei 2013: concept examenprogramma 2.Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3) 3.Augustus 2014: start pilot cohort 2 en cohort 1 Groen, D&P en MVI 4.Mei 2015: eerste examens (cohort 1) 5.Augustus 2015:start pilot cohort 3 en cohort 2 Groen, D&P en MVI 6.Mei 2016: examens cohort 2 en eerste examens Groen, D&P en MVI 7.Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen 8.Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Augustus 2013 Augustus 2014 Augustus 2015 Augustus 2016 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 8 7 7 6 6

28 Informatie over project Digitale nieuwsbrief Platforms beroepsgerichte programma’s Regionale bijeenkomsten SPV www.vernieuwingvmbo.nl Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

29 Nieuwe programma's vmbo en de Lerarenopleiding Vragen!! Vragen??


Download ppt "Jacqueline Kerkhoffs Jaarcongres vmbo, 20 januari 2015 Ede (1) Rob Abbenhuis"

Verwante presentaties


Ads door Google