De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procesmanagement in de praktijk Hoofdstuk 4 Processen analyseren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procesmanagement in de praktijk Hoofdstuk 4 Processen analyseren"— Transcript van de presentatie:

1 Procesmanagement in de praktijk Hoofdstuk 4 Processen analyseren
Hugo Hendriks

2 Analyseren van processen
De analyse van processen kunt u richten op de volgende aspecten: Analyse van de effectiviteit van procesmanagement: draagt de inrichting van de processen nog steeds bij aan de doelen van uw organisatie? Analyse van het procesverloop: verloopt het proces zoals u dat hebt gepland en het in de procesbeschrijvingen is vastgelegd? Analyse van de performance van het proces: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit, kosten, doorlooptijd.

3 Analyseren van de effectiviteit van procesmanagement
Draagt de inrichting van de processen nog steeds bij aan de doelen van uw organisatie? Zijn de omgevingsomstandigheden ondertussen niet veranderd?

4 Analyseren van het procesverloop
Frequentie en benodigde tijd is afhankelijk van het detailniveau van procesbeschrijvingen. Procesaudit: selecteer het proces; bestudeer de procesbeschrijving; toets het proces in de praktijk; rapporteer de gevonden afwijkingen. Moet de procesbeschrijving (p) aangepast worden of het verloop in de praktijk (v)?

5 Analyseren van de performance van het proces
Performance factoren: Kwaliteit; Betrouwbaarheid; Flexibiliteit; Kosten; Doorlooptijd.

6 Analyse van de kwaliteit van het proces
Twee mogelijkheden om de kwaliteit van een proces te interpreteren: Voldoen aan de behoeften van de klant (SERVQUAL model); Voldoen aan de specificaties (prestatie-indicatoren).

7 Analyse van de betrouwbaarheid van het proces
Negen stappen: Bepaal de activiteiten in het proces in de vorm van een zelfstandig naamwoord en een werkwoord. Bepaal per activiteit de mogelijke verstoringen. Bepaal het mogelijke effect van de verstoring. Bepaal de ernst van het effect. Bepaal de oorzaak van de verstoring. Bepaal de kans dat de verstoring optreedt. Bepaal hoe deze verstoring al tijdens het proces ontdekt kan worden. Bepaal de kans dat de verstoring al tijdens het proces wordt ontdekt. Bepaal de risicoprioriteitfactor (RPF) = Ernst x Kans x Ontdekking

8 Ernst van de verstoring

9 Kans dat de verstoring optreedt

10 Kans dat de verstoring in het proces wordt opgemerkt

11 Statistische proces controle (SPC)
Met behulp van SPC kunt u onderzoeken of een variatie in een proces een toevallige afwijking is, of dat er een aanwijsbare oorzaak is (trendbreuk)

12 Analyse van de flexibiliteit
Flexibiliteit in: input (arbeid, materialen) throughput (routing, doorlooptijd) output (productmix, mass customization)

13 Analyse van de kosten Opbrengsten: omzet, verkopen, aantal geleverde producten Kosten: bestede uren, investeringen, exploitatiekosten

14 Analyse van de doorlooptijd
Little’s Law: Doorlooptijd: de tijdsduur die verstrijkt vanaf het moment dat een ‘object’ het proces inkomt tot het moment dat hetzelfde object het proces verlaat Procestijd: de tijd waarin het object bewerkingen ondergaat. Procescapaciteit: het aantal outputvariabelen (producten) dat het proces verlaat in een bepaalde tijdseenheid. Onderhanden werk: Het aantal objecten dat op enig moment in het totale proces aanwezig is. Outputsnelheid: het aantal stuks dat per tijdseenheid wordt geproduceerd

15 Analysetechnieken Visgraatdiagram; Controleblad; Regeldiagram; Stroomschema; Histogram; Paretoanalyse; Spreidingsdiagram.

16 Visgraatdiagram

17 Controleblad of turfstaat

18 Regeldiagram

19 Stroomschema Analyse ahv een stroomschema: ga bij elke activiteit (rechthoekig symbool) na of deze activiteit wel noodzakelijk is om het proces tot een goed einde te brengen, of deze activiteit wellicht een bottleneck is in de doorstroming van het proces en of voldoende duidelijk is hoe deze activiteit uitgevoerd wordt (door wie, wie is verantwoordelijk, enzovoort); ga bij elke beslissing (ruitsymbool) na of deze beslissing noodzakelijk is in het proces, of duidelijk is wie de beslissing neemt en of de criteria helder zijn op basis waarvan de beslissing wordt genomen; ga bij elke ‘terugstroming’ (herstelwerkzaamheden) na of deze terugstroming vermeden kan worden of in elk geval korter gemaakt kan worden; ga bij elk document dat wordt geproduceerd na of het document wel in een volgend proces wordt gebruikt en of de gegevens die geproduceerd worden allemaal nodig zijn (need-to-know versus nice-to-know); ga bij elke meting na of deze meting wel noodzakelijk is en of er niet andere manieren zijn om het proces te borgen.

20 Histogram Richtlijn voor het aantal klassen: Voorbeeld histogram:

21 Paretoanalyse

22 Spreidingsdiagram


Download ppt "Procesmanagement in de praktijk Hoofdstuk 4 Processen analyseren"

Verwante presentaties


Ads door Google