De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De VOA en schuldhulpverlening KBO Limburg, 30-10-2014 R.A. van Beest 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De VOA en schuldhulpverlening KBO Limburg, 30-10-2014 R.A. van Beest 1."— Transcript van de presentatie:

1 De VOA en schuldhulpverlening KBO Limburg, 30-10-2014 R.A. van Beest SHV.valkenburgadgeul@gmail.com 1

2 Schuldhulpverlening: een definitie. Schuldhulpverlening, ook bekend als schuldsanering, omvat een traject waarin individuen geholpen worden bij het vinden van een oplossing gericht op de aflossing van schulden en aandacht voor de omstandigheden waardoor deze zijn ontstaan. 2

3 Waaruit bestaat schuldhulpverlening? 1. Schuldpreventie 2. Schuldhulpverlening 3. Nazorg 3

4 Ad. 1 Schuldpreventie a) Vroeg signalering en verwijzing b) Thuisadministratie 4

5 Welke “acties” horen bij schuldpreventie (1) Vroeg signalering; Voorlichting aan individuen en groepen; Verspreiden van informatie over schuldhulpverlening; Mensen met complexe financiële problematiek (huisuitzetting, deurwaarders) of Multi problematiek doorverwijzen naar (schuld) hulpverlening; 5

6 Thuisadministratie; Intake van cliënten; Ordenen van papieren; Opvragen ontbrekende documenten; Aanleren nieuw gedrag; Welke “acties” horen bij schuldpreventie (2) 6

7 Welke “acties” horen bij schuldpreventie (3) Aanvragen inkomensondersteuning; Aanleren budgetteren en beheren vaste lasten; Betrekken van het netwerk van een cliënt; Mensen indien nodig in contact brengen met de professionele (schuld)hulpverlening. 7

8 8

9 Ad. 2 Schuldhulpverlening De gemeentelijke schuldhulpverlening: Domein van de Schuldhulpverlener (professional) Activiteiten professional: Intake Afspraken maken met schuldeisers Opstellen en vaststellen plan van aanpak en bepalen leefgeld Informeren van vrijwilligers 9

10 Ad. 3 Nazorg Nazorg Professional houdt de vinger aan de pols! Activiteiten vrijwilliger Aanleren en volhouden nieuwe gedrag Ondersteuning thuisadministratie Contact onderhouden Feedback geven aan de hulpverlener 10

11 Hoe herkent de Vrijwilliger een schuldenaar ? Hulpvragen : Schuldenaren vragen om hulp maar door gebrek aan kennis wordt de situatie niet goed ingeschat. Armoede : Door een woud van beslagwetgeving. 11

12 Waar moet de vrijwilliger op letten?(1) Voldoende kennis om de situatie goed in te schatten. Belemmeringen in houding, gedrag of regelbaarheid van de schulden. 12

13 De (on)mogelijkheden van het regelen van schulden. Het samenspel van materiële en immateriële problematiek. Waar moet de vrijwilliger op letten?(2) 13

14 Gesprekstechnieken: Wat niet werkt …..(reparatiereflex) 1 Adviseren Onderzoeken Advies en oplossingen voor problemen geven.  “Nou dan moet je je auto wegdoen”  Vragen stellen vanuit je eigen referentiekader.  “Hou je je uitgaven dan niet bij ?” 14

15 Gesprekstechnieken: Wat niet werkt …..(reparatiereflex) 2 Interpreteren Evalueren Het uitleggen van de motieven en het gedrag van de ander gebaseerd op je eigen ervaring.  “Dat zal wel veel gedoe geven thuis”  Oordelen, door het er wel of niet mee eens te zijn.  “Dat is niet zo handig gedaan van je” 15

16 Wat werkt wel? Het geven van adviezen: Zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. Bekrachtigen en vergroten zelfredzaamheid. Verlangen van tegenprestaties De schuldenaar waar mogelijk op weg helpen. 16

17 Welke acties zouden een uitbreiding van het VOA werk kunnen worden?(1) Voorbereiden intake met cliënt Budgetteren aanleren bij cliënt Bieden van ondersteuning tijdens het budgetteren 17

18 Feedback geven aan hulpverlener Meegaan naar afspraken met instanties Welke acties zouden een uitbreiding van het VOA werk kunnen worden?(2) 18

19 Waar kunnen de schuldenaren terecht? Eigen gemeente Sociale kaart (SHV) binnen/buiten de gemeente 19

20 Zijn er websites? Ja: a.Initiatief Nederlandse kerken: www.schuldhulpmaatje.nl www.uitdeschulden.nu b.Beleidsorganisaties: www.Nibud.nl www.divosa.nl c.Beroepsorganisaties: www.nvvk.eu www.mogroep.nl d.Overheid e.Commerciële organisaties 20

21 Vragen ? 21


Download ppt "De VOA en schuldhulpverlening KBO Limburg, 30-10-2014 R.A. van Beest 1."

Verwante presentaties


Ads door Google