De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: Mevr. J. Koole Ouderling van dienst: Wouter Verkerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: Mevr. J. Koole Ouderling van dienst: Wouter Verkerk"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: Mevr. J. Koole Ouderling van dienst: Wouter Verkerk Organist: J. Tijssen Schriftlezing: Ef. 1: 3-6, Ef. 1: 15-23

2 PROJECT LUSIANA U KOMT TOCH OOK? Gezellige bingoavond voor het hele
gezin op vrijdag 13 maart in de Voorhof. INLOOP VANAF UUR Bingokaarten te koop voor € 1,--. Koffie/thee/ ranja met wat lekkers te verkrijgen. En later op de avond schenken we een drankje. Er zijn leuke prijzen te winnen. Voor verdere info zie Kerkportaal. U KOMT TOCH OOK?

3 NLB 556: 1, 2 en 3

4 NLB 556: 1, 2 en 3

5 NLB 556: 1, 2 en 3

6 Welkom Voorganger: Mevr. J. Koole Ouderling van dienst: Wouter Verkerk Organist: J. Tijssen Schriftlezing: Ef. 1: 3-6, Ef. 1: 15-23

7 Mededelingen

8 NLB 25: 1, 2 en 3

9 NLB 25: 1, 2 en 3

10 NLB 25: 1, 2 en 3

11 NLB 25: 1, 2 en 3

12 NLB 25: 1, 2 en 3

13 NLB 25: 1, 2 en 3

14 Stil gebed, votum en groet

15 Inl. op de verootmoediging

16 EL 308: 1

17 EL 308: 1

18 Gebed

19 EL 308: 2

20 EL 308: 2

21 Leefregel

22 EL 308: 3 en 4

23 EL 308: 3 en 4

24 EL 308: 3 en 4

25 EL 308: 3 en 4

26 Gebed om de Heilige Geest

27 Kinderen naar de kindernevendienst

28 Schriftlezing Ef. 1: 3 t/m 6 (NBV)
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,

29 Schriftlezing Ef. 1: 3 t/m 6 (NBV)
5 En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

30 Schriftlezing Ef. 1: 13 t/m 14 (NBV)
13 In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is 14 Als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

31 EL 118: 1

32 EL 118: 1

33 Schriftlezing Ef. 1: 15 t/m 23 (NBV)
15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, 16 Dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.

34 Schriftlezing Ef. 1: 15 t/m 23 (NBV)
17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen,

35 Schriftlezing Ef. 1: 15 t/m 23 (NBV)
19 En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,

36 Schriftlezing Ef. 1: 15 t/m 23 (NBV)
21 Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 Die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

37 EL 232: 1 en 2 Is hier een hart, door vrees benard, vermoeid door 's levens strijd? Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer.

38 EL 232: 1 en 2 O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid: Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij zijn heerlijkheid.

39 EL 232: 1 en 2 Refrein: Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht, voor elk die wond'ren van Hem verwacht! Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

40 EL 232: 1 en 2 Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? Leg dan uw lasten neer! Tob niet langer voort, vertrouw op 's Heren woord.

41 EL 232: 1 en 2 Hij hoort uw bee en schenkt u vree in liefde eind'loos teer. Zo gij slechts kunt geloven, niets is onmoog'lijk meer!

42 EL 232: 1 en 2 Refrein: Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht, voor elk die wond'ren van Hem verwacht! Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

43 Verkondiging

44

45 Kinderen komen terug van de nevendienst

46 EL 226: 1 en 2 Tekst en melodie: G. Bullock Vertaling: M.Schaart

47

48 EL 226: 1 en 2

49

50 © Word Music/Universal Songs Oorspr. titel: Power of your love

51 Kinderlied: Hij is machtig
(2 keer): Hij is machtig, Hij is krachtig, Hij is prachtig en waarachtig, Hij is machtig Jezus de Heer.

52 Kinderlied: Hij is machtig
Alle macht, alle macht in de hemel, in de hemel en op aarde, en op aarde is hem gegeven, is hem gegeven.

53 Kinderlied: Hij is machtig
(2 keer): Hij is machtig, Hij is krachtig, Hij is prachtig en waarachtig, Hij is machtig Jezus de Heer.

54 Kinderlied: Hij is machtig
En geen ding, en geen ding is onmogelijk, is onmogelijk voor degene, voor degene die hem gelooft, die hem gelooft.

55 Kinderlied: Hij is machtig
(2 keer): Hij is machtig, Hij is krachtig, Hij is prachtig en waarachtig, Hij is machtig Jezus de Heer.

56 Gebeden

57 Collecte

58 EL 357: 1 en 5

59 EL 357: 1 en 5

60 EL 357: 1 en 5

61 EL 357: 1 en 5 © ST. Geest. Liederen u/d schat v/d kerk der eeuwen Vert.: H. Hasper (met toestemming van CCLicentie)

62 Zegen


Download ppt "Welkom Voorganger: Mevr. J. Koole Ouderling van dienst: Wouter Verkerk"

Verwante presentaties


Ads door Google