De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Autisme Vriendelijk Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Autisme Vriendelijk Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Autisme Vriendelijk Onderwijs
5 februari 2015 Marlies Uijterschout Medewerker Advies & Ondersteuning

2 https://www.youtube.com/watch?v=3R4mSPpX67w

3 Wat is Specifiek voor ASS
Niet: Het gedrag Wel: De wijze waarop ze Waarnemen en Denken

4 ‘De Sensorische Hel’ (Peter Vermeulen)
Licht Geluiden/Stemmen/Achtergrondgeluiden Geur Kledij Aangeraakt worden Temperatuur Spieren Evenwicht

5 Het topje van de ijsberg
De autistische stijl van informatieverwerking zien wij vooral in het gedrag van de leerling

6 oons

7 Door ander cognitief functioneren
De wereld komt chaotisch over VERWARRING FRUSTRATIE ANGST Daardoor o.a Belemmering DEPRESSIE Ontwikkeling TERUGTREKKEN AGRESSIE

8 DSM 5 “Autisme Spectrum Stoornis” Syndroom Asperger PDDNOS Klassiek Autisme MCDD

9 Schoolomgeving: oons Omgang met anderen Communicatie Flexibiliteit
Dus: Sowieso wordt de leerling met ASS op een school overvraagd oons

10 School: Wat kan ingewikkeld zijn
Begrijpend lezen Rekenen Methodiek Vormgeving (werk)boeken Instructies Zelfstandig werken Starten met werken Motivatie Afspraken en regels Pauzes/plein/buiten spelen Eten en drinken Straffen en belonen Gymlessen Groepswerk Zitplaats in de klas/groepsopstelling Toetsen Vrije momenten Uitstapjes/ Excursies/ Schoolreis ……………. ……………..

11 Autisme Vriendelijk Onderwijs 3 kernzaken
Begeleiden van sociale communicatie Rekening houden met over- en onder-gevoeligheid van zintuigen Voorspelbaarheid creëren

12 Kijk naar de “autistische reden” voor het gedrag van deze leerling Voordat je een plan maakt/ gaat handelen

13 Utrechtse scholen: HGW Cyclus
Waarnemen, Begrijpen, Plannen, Uitvoeren Kijken naar stimulerende en belemmerende factoren Onderwijs Ondersteuningsbehoefte van de leerling

14 Autisme Vriendelijk Onderwijs-Schoolorganisatie
Team visie Autisme vriendelijk Onderwijs? Basiskennis alle teamleden? Schoolregels en gewoontes? Vieringen? Leerlingzorg ASS; Hoe? Samenwerking met ouders? Duo-banen beleid? Leerkracht faciliteren? Grenzen van de school? ………………..

15 Autisme Vriendelijk Onderwijs – Schoolomgeving
Hoe zijn de lokalen ingericht Hoe zijn de gangen ingericht Hoe is het plein ingericht? …………………….

16 Autisme Vriendelijk Onderwijs – Teamniveau
Omgangsafspraken voor een ll met ASS bekend aan iedereen? Houding ten opzichte van eigen-aardigheden van lln? Omgaan met ouders? Kan men met “Autibril” kijken? Hoe individueel verschillend mogen de leerkrachten zijn? …………..

17

18 “Autibril” Het vraagt iets van jouw denkvermogen
Accepteer hun andere beleving Let op met interpreteren Toon inlevingsvermogen van onze kant Projecteer je eigen beleving niet Houd je verwachtingen reëel, niet te hoog Leerling blijft puzzel, hele schoolloopbaan Probeer het verrassend mooie te zien in de ll met een ASS ……………

19 Autisme-vriendelijk Kijk naar de “autistische reden” voor het gedrag van deze leerling Voordat je een plan maakt/ gaat handelen

20 Autisme Vriendelijk onderwijs – Onderwijs in de klas
Gun de ll met ASS zijn autistische gedrag Benut sterke kanten/ interesses Verhelder samenwerken en de verschillende rollen daarbij Zoek naar een (haalbare) vorm van intensiever contact met de ouders Geef de ll voldoende verwerkingstijd Geef duidelijkheid, voorspelbaarheid (tijd, ruimte, activiteit, eigen handelen lkr) Maak planning met kleine stapjes Visualiseer (bv stappenplannen) Verwacht geen begrip (begrijpen en inleving) voor de gevoelens van een ander, voor het perspectief van een ander, voor de bedoelingen van een ander Geef (meer) complimenten Biedt nabijheid aan de ll individueel HEB VEEL GEDULD ……………..

21 Advies en Ondersteuning
SWV Utrecht PO Invalshoek: Hulpvraag over een individuele leerling Ook: Wat heb jij nodig om jouw school wat meer Autismevriendelijk te maken

22 Waar staat jouw school nu?

23 Wat is nu jouw persoonlijke visie?

24


Download ppt "Autisme Vriendelijk Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google