De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het LWOO op de HJZ De kinderen Doelstelling Inrichting onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het LWOO op de HJZ De kinderen Doelstelling Inrichting onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Het LWOO op de HJZ De kinderen Doelstelling Inrichting onderwijs
Onderwijsinhoudelijk Mentoraat Leerlingbespreking De leerling Ontwikkeling

2 De leerlingen Het zijn lwoo-leerlingen, ze hebben leerachterstanden
Hun grootste kenmerk is meestal de faalangst Dit is ook hun grootste valkuil Als docenten zetten we eerst daar op in, succeservaringen opdoen

3 Doelstelling onderwijsconcept HJZ
Eigen lokaal. Kluisjes dichtbij eigen lokaal. Veel aandacht voor de leerling Werken met uitgestelde aandacht, rode en groene kaart. Veel individuele mogelijkheden Geen tussenuren, bij ziekte wordt een aansluitend rooster gemaakt

4 Inrichting lokalen Ruim, stamlokaal Groepstafels 1-persoonstafels
Opbergruimte voor de leerlingen Gestructureerde, nette en geordende omgeving die rust brengt voor de leerling. 4 PC’s voor extra ondersteuning voor dyslectici of extra oefenmateriaal Magister, LVS-systeem voor cijfers, agenda, roosters en absentie

5 Onderwijsinhoudelijk het LWOO
Leren op maat “Eigen tempo” Werken via OPP (ontwikkelingsperspectief) en via een groepshandelingsplan. Grote mate van differentiatie Magister, LVS-systeem met agenda, rooster, cijfers, absentie Er wordt erg veel gestructureerd Klassenorganisatie Leerlingen worden zelfstandiger. Werken volgens Gordonmethodiek Uren zijn verdeeld in werkmomenten (maken) en stiltemomenten (leren) Strikte hantering rode en groene kaart

6 Mentoraat Elke klas 1 en soms 2 mentoren
Mentoren geven veel les in eigen klas, meerdere vakken Elke 8 weken een mentorgesprek over cijfers, welbevinden, thuissituatie en bijzonderheden op school. Verslaglegging ontwikkelingen in Magister Lijnen naar de ouders zijn kort Mentorspreekavonden Mentorlessen Sociale vaardigheidstraining Klas 2 > Praktische Sector Oriëntatie. Aanleren studievaardigheden Agenda bijhouden, Magister meta-app Veel in gesprek met de leerling Absentiecontrole zit dicht op de leerlingen

7 Leerlingbespreking Eens in de 6-8 weken een leerlingbespreking
De meeste lesgevende docenten zijn aanwezig Vaststelling van het groepshandelingsplan Vaststelling van het OPP Verslaglegging van de leerlingbespreking Naar aanleiding van de evaluatie kan het OPP worden bijgesteld

8 De leerling, wat willen we als LWOO-docenten bereiken?
Zelfvertrouwen geven Succeservaringen laten opdoen Kwaliteiten van de leerling laten zien Vooral positieve kwaliteiten benoemen Spiegelen van gedrag Intrinsieke motivatie Veiligheid, structuur, discipline Voorbereiden op een plek in de samenleving Positieve benadering

9 Ontwikkeling We willen nog meer gedifferentieerd en nog meer op maat onze leerlingen bedienen We willen meer gebruik maken van en leerlingen meer leren over digitale middelen Aanbieden van verschillende manieren van leren oplossen Organiseren van activiteiten en projecten Eenduidig pedagogisch handelen, in gesprek met de leerling gaan.

10 Slot We hebben een goed LWOO-concept waar onze leerlingen goed in kunnen gedijen, waar ze zich veilig in voelen en waar ze positieve ervaringen kunnen opdoen. Ze moeten zelfstandiger worden, meer zelfredzaam zijn en efficiënter met hun tijd omgaan. Zelfwerkzaamheid leidt tot meer zelfverantwoordelijke leerlingen die straks steviger in de schoenen als ze overgaan naar jaar 3 Docenten LWOO.


Download ppt "Het LWOO op de HJZ De kinderen Doelstelling Inrichting onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google