De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een nieuwe start Overgang van Basisonderwijs naar Voortgezet onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een nieuwe start Overgang van Basisonderwijs naar Voortgezet onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Een nieuwe start Overgang van Basisonderwijs naar Voortgezet onderwijs

2 Verschillen Basisonderwijs De oudste / grootste De hele dag een docent
Meestal één lokaal 2 aparte dagdelen Soms huiswerk Dicht bij huis Voortgezet onderwijs De jongste / kleinste Meerdere docenten Mentor Per les ander lokaal 2 kleinere pauzes Huiswerk na schooltijd Rooster Verder van huis

3 Plaatsing Adviesgesprekken op basisschool Advies basisschool
Aanmelding bij voortgezet onderwijs Gesprek: basisschool – voortgezet onderwijs Plaatsing door voortgezet onderwijs a.h.v. leerling dossier/ LOVS

4 Adviezen basisschool Praktijkonderwijs Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengd / Theoretische leerweg HAVO VWO

5 Mogelijkheden Praktijkonderwijs (6 jr) VMBO (4 jr) Havo (5 jr)
voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs Basis Kader Gemengd / Theoretisch Havo (5 jr) hoger algemeen vormend onderwijs VWO (6 jr) voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Atheneum Gymnasium

6 onderbouw Keuzemogelijkheden:
Na 1 of 2 jaren VMBO kiest de leerling een profiel* Na 3 jaren HAVO/ VWO kiest de leerling een profiel * Dit kan per school verschillen

7 VMBO

8 VMBO: leerwegen Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengd / Theoretische leerweg Deze leerwegen verlopen van praktisch naar meer theoretisch

9 Vmbo: onderbouw / bovenbouw
Start brugklas in 2 jarige brugperiode in alle niveaus a.d.h.v. Basisschooladvies Op- en afstroom mogelijk Eventueel met LWOO Bovenbouw in definitieve leerweg Basisberoepsgericht Kaderberoepsgericht Gemengd / Theoretisch

10 Opbouw VMBO Onderbouw (2-jarige brugperiode) Bovenbouw (profielkeuze)
leerjaar 1 leerjaar 2 Bovenbouw (profielkeuze) leerjaar 3 leerjaar 4

11 Leerwegen en doorstroom
WO Werken Werken Werken HBO MBO niv. 3 Middelbaar Beroepsonder-wijs 3 Jarige opleiding MBO niv. 4 Middelbaar Beroepsonder-wijs 3 Jarige opleidng MBO Middelbaar Beroepsonder-wijs (niveau 2) 2 Jarige opleiding HAVO BB KB GL TL 2 Jaar 2 Jaar 2 Jaar 2 Jaar 2 JARIGE BRUGPERIODE VMBO

12 Profielen binnen VMBO Economie Groen Techniek Zorg en Welzijn
Dienstverlening en productie

13 Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Kleine klassen Aangepaste lessentabel Extra ondersteuning bij leergebieden Extra begeleiding bij persoonlijkheidsontwikkeling Extra ondersteuning bij studievaardigheden Op alle VMBO-niveaus mogelijk Indicatie op basis van samenwerkingsverband

14 Maasland, regionale zorgvoorziening
LWOO-voorzieningen Bedoeld voor leerlingen met meervoudige problematiek Aparte toelatingscommissie

15 HAVO / VWO

16 Havo / VWO Onderbouw – Brugklas* VWO+ VWO (Atheneum en Gymnasium)
Havo / VWO (HV) Havo * Dit kan per school verschillen

17 Havo / VWO Onderbouw – Klas 2 + 3 Havo-2 VWO-2 (Atheneum en Gymnasium)

18 Havo / VWO Bovenbouw – 4 profielen Cultuur & Maatschappij (CM)
Economie & Maatschappij (EM) Natuur & Gezondheid (NG) Natuur & Techniek (NT) gemeenschappelijk deel in alle profielen profieldeel vrij deel

19 Havo / VWO - overzicht Basisvorming VWO-3 Tweede Fase VWO Havo-3 Havo
2 1 4 3 6 5 Vmbo-t


Download ppt "Een nieuwe start Overgang van Basisonderwijs naar Voortgezet onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google