De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transvorm Actueel ‘Leren en presteren met zorg 2.0’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transvorm Actueel ‘Leren en presteren met zorg 2.0’"— Transcript van de presentatie:

1 Transvorm Actueel ‘Leren en presteren met zorg 2.0’
Transvorm Actueel ‘Leren en presteren met zorg 2.0’ Eigentijds en toekomstbestendig leren met landschapsontwikkeling Woensdag 15 oktober 2014

2 Fontys Hogeschool “FHV CONNECT” ZORG voor ZORG samen op weg naar 2020
Fontys Hogeschool “FHV CONNECT” ZORG voor ZORG samen op weg naar 2020

3 STRATEGIE bijeenkomst ONTDEKKEN en ONDERZOEKEN Toekomstverkenning
ZORG voor ZORG 2020 STRATEGIE bijeenkomst ONTDEKKEN en ONDERZOEKEN Toekomstverkenning ZORGORGANISATIE 2020

4 ZOR voor ZORG 2020 AGENDA 09.00 Welkom en Opening
ZOR voor ZORG 2020 AGENDA 09.00 Welkom en Opening 09.10 Startsein Zorgorganisatie 2020 09.15 Grounding2020 09.20 Zorg, Werk en Leren in toekomstperspectief – deel I 09.25 Best Practice – Landschapsontwikkeling op micro- en mesoniveau 10.00 Vragen – Vragen – Vragen kwartiertje Minipauze 10.30 Zorg, Werk en Leren in toekomstperspectief – deel II 11.30 Plenaire terugkoppeling & Zorgorganisatie2020 – een vrije verkenning - Samenwerken en samen werken Vervolgafspraken, terugblik en vooruitblik 12.00 Afsluiting en netwerkpauze

5 GROUNDING ZOR voor ZORG 2020 Kraamkamer(s) : Beroep(en) :
ZOR voor ZORG 2020 GROUNDING Kraamkamer(s) : Beroep(en) : Specialiteit(en) : Scholing : Van [ ] via [ ] naar [ Werkveld(en) : HR(M) vraag (hamvraag): Linkedin : http://nl.linkedin.com/in/[ ] 

6 Inleiding en doelbepaling
Zorg voor Zorg 2020 visie, beleid en strategie waarom – wat - hoe Inleiding en doelbepaling ZORG in het NU  wat gaat goed, kan beter, moet anders Trends en ontwikkelingen Zorg, Werk en Leren  2020 Rol Zorg  Visiedocument Zorgorganisatie 2020 Bestuur en besturen  Besturing 2020 Randvoorwaarden en kaders Betrokkenen en betrokkenheid Zorgorganisatie 2020 succesvol  SUCCES agenda Zorg voor Zorg vervolgafspraken

7 Zorg voor Zorg 2020 Visiedocument ZorgOrganisatie2020
visie, beleid en strategie waarom – wat - hoe Visiedocument ZorgOrganisatie2020 Zorgorganisatie2020 en Ambities Hogere doel (waar willen we voor staan) Zorgorganisatie2020 Doelen Gewaagde doelen (waar willen we voor gaan) Zororganisatie2020 en Binding Kernwaarden (wat willen we zijn) Kerncompetenties (waar willen we in uitblinken) Zorgorganisatie2020 en Prestaties Strategie- en opbrengstenkaart(en)

8 Zorg(en), Werk(en) en Leren in toekomstperspectief
Zorgorganisatie2020 Visie, beleid en strategie waarom – wat - hoe Zorg(en), Werk(en) en Leren in toekomstperspectief 1. Zorglandschap – diagnose zorg(innovatie) 2. Werklandschap – diagnose werk en werken 3. Leerlandschap – diagnose leren en presteren

9 Zorgorganisatie2020 ZORGLANDSCHAP WERKLANDSCHAP LEERLANDSCHAP

10 Zorg voor ZORG in 2020 ZORGLANDSCHAP Zorgvisie Zorgmix Zorgproductie
Zorgopbrengsten Zorgkosten Zorginnovatie Zorgtechnologie WERKLANDSCHAP Functiehuis Formatieplanning Taakschikking Functiedifferentiatie Flexibilisering Vitaliteit Arbeidsvoorwaarden LEERLANDSCHAP Leerplaatsprofiel Leerklimaat Leervoorwaarden Leeropbrengsten Leerrendemen Leren is werken is leren Zorg voor ZORG in 2020

11 ZORGLANDSCHAP in Beweging

12 ZORGLANDSCHAP in Beweging
maandag, 29 augustus 2011

13 ZORGLANDSCHAP in Beweging
maandag, 29 augustus 2011

14 ZORGLANDSCHAP in Beweging
maandag, 29 augustus 2011

15 ZORGLANDSCHAP in Beweging
maandag, 29 augustus 2011

16 ZORGLANDSCHAP in Beweging
maandag, 29 augustus 2011

17 ZORGLANDSCHAP in Beweging
De Toekomst van Gezondheid - Adjiedj Bakas

18 ZORGLANDSCHAP in Beweging
maandag, 29 augustus 2011

19 ZORGLANDSCHAP in Beweging
CHIRURGEN 3.0 op weg naar 2020

20 ZORGLANDSCHAP in Beweging
Anesthesiologen 3.0 op weg naar 2020

21 ZORGLANDSCHAP in Beweging

22 OA en AZ & Technieken 2 1

23 OA en AZ & Technieken 2

24 OA en AZ & Technieken 2

25 OA en AZ & Technieken 2

26 GRENSVLAKKEN ZORGMIX FUNCTIEMIX LEERMIX STURINGSMIX ZORG- LANDSCHAP
medisch medisch ondersteunend verpleegkundig WERK- LEER- LEIDERSCHAPS- ZORGMIX FUNCTIEMIX LEERMIX STURINGSMIX OKC en ZORGPORTFOLIO TAAK(HER)-SCHIKKING en FUNCTIE-DIFFERENTIATIE OPLEIDEN LEREN ONTWIKKELEN BEWUSTWORDEN BESTUREN MANAGEMENT LEIDERSCHAP TALENT BEWUSTZIJN

27 ZORGLANDSCHAPPEN

28 WERKLANDSCHAP in Beweging
maandag, 29 augustus 2011

29 HR Trends en Topics

30 Ondernemender Entrepreneur
Vanuit klassieke fuikfuncties via intern ondernemerschap naar externe inzetbaarheid Entrepreneur HR paragraaf: - HR beleid voor interne ZZP’ers

31 Grenzelozer CONNECTED
Vanuit vaste contracten via regio aanstelling(en) naar community verbanden CONNECTED HR paragraaf: - HR beleid voor Zorgnetwerkers

32 Flexibeler Vanuit langdurig functie- en afdelingsverblijf en afdelingsleed via flexwerk beleid naar wendbaarheid en weerbaarheid met interne flexibilisering FLEX-INDEX HR paragraaf: - HR beleid en flexibel inzetbaar en –werken

33 Pluriformer BENUTTEN van VERSCHILLEN - HR beleid en Diversiteit
Vanuit apartheid en discriminaties via diversiteit naar pluriformiteit BENUTTEN van VERSCHILLEN HR paragraaf: - HR beleid en Diversiteit

34 Groener Vanuit verspilling en als maar meer naar zinnig, zuinig en duurzaam met mensen en middelen DUURZAAM HR paragraaf: - HR beleid en (S) ROI

35 Digitaler Van digi-beten via digitaal naar digi-atleten DIGI-TAAL
HR paragraaf: - HR beleid voor Digitaal Leren=Werken=Leren

36 DID YOU KNOW?

37 Waardevoller WAARDEN Afwaarderen met perspectief
Waardegedreven HR Eigen waarde – Meerwaarde – Toegevoegde waarde WERK- WAARDEN HR paragraaf: - HR beleid bij Doorwerken Doorleren Doorbewegen Elke vijf jaar jezelf opnieuw uitvinden als kernopdracht voor een zorgprofessional

38 Generaties en Waarden Generatiemanagement

39 Verantwoordelijker LEREN en PRESTEREN
Vanuit “low” performance en/of “under” performance naar “high” performance LEREN en PRESTEREN HR paragraaf: HR beleid en leren en presteren Arbeidsproductiviteit Kennisproductiviteit Informatieproductiviteit

40 Zelfsturender In REGIE
Van centrale sturing via dienend leiderschap naar zelfsturing en persoonlijke groei In REGIE HR paragraaf: - HR beleid en TALENT ontwikkeling / e-KPP

41 Uitdagender TOTAAL LEREN Leerfunctie: HR paragraaf: Modernisering
Innovaties Differentiaties Volumes TOTAAL LEREN HR paragraaf: HR beleid Leren & Ontwikkeling

42 Leren als businesscase
Training Informatie Minder stabiele inhoud Stabiele en veranderlijke inhoud Leren voor de korte termijn Leren voor nu Specifieke toepassing Toepassing in iedere situatie Primair gericht op vaardigheden Gebaseerd op kennis en vaardigheden Verbetering van de prestatie Ondersteuning van persoon én prestatie Transfer van vaardigheden naar de werkplek Hulpbron voor de gebruiker en een katalysator voor de lerende organisatie e-learning = e-training (w)e- learning Van kennis naar informatieproductiviteit Tacit Knowledge van generaties optimaal benutten – content en context samen brengen Trainen wordt nog te vaak verward met leren. Leren is dan die informatie die mensen nodig hebben om nu effectief te kunnen presteren in reële en virtuele netwerken. Kennis is via internet voor vrijwel iedereen 24/7/365 beschikbaar. De juiste informatie voor de juiste persoon op het juiste tijdstip is de uitdaging voor de toename van informatieproductiviteit. En deze productiviteit gaat onvoldoende omhoog via trainingen in leslokalen.

43 Socialer HR paragraaf: HR beleid en Professional Media TotaalMediawijs

44 Vitaler Vanuit vastlopen en vastroesten via afwaarderen met perspectief en echt (geestelijk) opruimen naar vitaal en duurzaam inzetbaar zijn/blijven Waarderen met perspectief Verleden Heden Toekomst Totaal VITAAL HR paragraaf: HR beleid en Energiehuishouding

45 HR en WERKLANDSCHAP HR2020beweging

46 LEERLANDSCHAP in Beweging

47 Leerlandschappen: waar hebben we het over....

48 LEERLANDSCHAP in Beweging
Professionele Effectiviteit Opleiden – Leren – Ontwikkelen - Bewustwording werkplekorientatie Beroepspraktijkvorming Werkplekopleiden Werkplekleren Werkplekonderzoek Werkplekinnovatie Werkplekbegeleiding Werkplekmanagement Werkplekinformatie Leerplaatsprofiel – Leerklimaat - Leervoorwaarden

49 Mbov & Hbov Leerinnovaties
Leren en Presteren in de ZORG werkpraktijk Schoolleren -> Onderzoekend leren Praktijkleren -> Werkplekleren Grensvlakleren -> Simulatieleren Routineleren -> Topleren Cloudleren -> Virtueel leren Evoleren -> Mindfullness Breinleren -> Leren leren

50 MBO-HBO – ondersteuning en nieuwe perspectieven
(medisch) Zorglandschap OKC 2020 Zorgontwikkelingen Zorgvisie, Zorgmix, Zorgproductie, Zorgkosten Werklandschap OKC 2020 Taakherschikking en Functiedifferentiatie Functiemix, Functieraster, Functiehuis Arbeidsvoorwaarden, Vaste en Variabele beloning Leerlandschap OKC 2020

51 Vragenrondje

52

53 Vervolgafspraken Toekomstbeelden: Van Kreet naar Konkreet  naar een gedeelde ZorgOrganisatie2020 visie (okt-dec’14) Actiegerichtheid: Werk in Uitvoering  naar een STERCKER2020 programmaplan met impact (dec-jan’14) Koers en kompas: Bestuurlijke vervolgafspraken  naar een breed bestuurlijk draagvlak met draagkracht (febr’-mrt’14)

54 Pagina 54

55 ZINVOL zijn van deze strategiebijeenkomst
ZORG voor ZORG 2020 ZINVOL zijn van deze strategiebijeenkomst

56 Zeer dank voor jullie komst, inbreng en bijdrage(n)
ZORG voor ZORG 2020 Zeer dank voor jullie komst, inbreng en bijdrage(n) Strategiebijeenkomst ZorgOrganisatie 2020

57


Download ppt "Transvorm Actueel ‘Leren en presteren met zorg 2.0’"

Verwante presentaties


Ads door Google