De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Knolcyperus – FAVV Infovergadering knolcyperus 5 december 2014 Federaal Agentschap voor de Veiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Knolcyperus – FAVV Infovergadering knolcyperus 5 december 2014 Federaal Agentschap voor de Veiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Knolcyperus – FAVV Infovergadering knolcyperus 5 december 2014 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 Overzicht Historiek knolcyperus Quarantaine-strategie Evaluatie strategie Afschaffing quarantaine-status

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Historiek knolcyperus Sinds jaren 80 vastgesteld –Opgenomen in koninklijk besluit 19/11/1987 –Maatregelen bleken niet efficiënt voor uitroeiing Oprichting werkgroep in 2006 –FAVV, wetenschappers, voorlichtingsinstanties en –instellingen, sectororganisaties –Doel: doeltreffende bestrijdingsstrategie ontwikkelen

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Quarantaine-strategie Publicatie koninklijk besluit 12/5/2011 –Maatregelen (o.a.) Afvoer grond onder toezicht Reiniging landbouwmachines Verbod in de handel brengen van wortel-, knol-, bolgewassen (uitzondering mogelijk onder bep. voorwaarden) Verbod volgende jaren teelt van wortel-, knol-, bolgewassen Specifieke bestrijdingsmaatregelen Bij zware besmetting die onvoldoende afneemt  5 j/10j grasland –Meldingsplicht

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Quarantaine-strategie –Opvolging besmette percelen (om de 2 jaar) Beperkt gebied: Noorden van Vlaanderen Evaluatie zware/lichte besmetting: afhankelijk van de besmette oppervlakte, aantal scheuten per m 2 en bedekkingsgraad –Monitoring (beperkt binnen gebied gekend besmet te zijn)

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Quarantaine-strategie 2012: Meer focus op monitoring, incl. inspecties in nieuwe gebieden –Ontdekking van veel nieuwe percelen O.a. in gebieden waar men niet verwacht had knolcyperus aan te treffen (meer naar het Zuiden (Limburg, Oost- en West- Vlaanderen en eerste vondsten in Vlaams-Brabant)) –Resultaten inspecties van sinds jaren opgevolgde percelen: algemene tendens = status quo aantal afnames, aantal toenames, aantal hetzelfde gebleven

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Evaluatie van de strategie 2013: –Onkruid is veel verder verspreid dan verwacht –Meldingsplicht werd (bijna) niet toegepast –Maatregelen blijken niet doeltreffend om op korte termijn concrete resultaten te boeken –Besmettingen uit bermen/bosranden/… grenzend aan landbouwgrond maken uitroeiing voor bep. operatoren onmogelijk –Te tijdrovende inspectiemethode om graad besmetting te beoordelen en volledige perceel in kaart te brengen –resultaat inspectie afhankelijk van klimatologische omstandigheden / momentopname

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Evaluatie van de strategie Voorwaarden ‘quarantaine’ = niet aanwezig / enkel aanwezig in beperkt gebied = passende maatregelen voor doeltreffende uitroeiing  Met toenmalige strategie onmogelijk  AANPASSING NODIG

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Evaluatie van de strategie Om quarantaine-status te behouden –Enkel vaststelling besmet/niet besmet door FAVV –Strengere maatregelen nodig –Engagement meldingsplicht nodig om correct reële verspreiding te kunnen inschatten  Sector was hier niet toe bereid –Strengere maatregelen & meldingsplicht contraproductief Daarom afschaffing quarantaine

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Afschaffing quarantaine Koninklijk besluit moet worden opgeheven Opvolging door Vlaamse overheid via IPM Momenteel OVERGANGSPERIODE –Juridische procedure voor opheffing aan de gang –Bepalingen uit besluit zijn nog van toepassing Meldingsplicht Maatregelen (bestrijding, verbod teelt, …) blijven van kracht tot afschaffing en overname door IPM  FAVV voert geen actieve politiek –Geen opvolging besmette percelen –Geen controles


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Knolcyperus – FAVV Infovergadering knolcyperus 5 december 2014 Federaal Agentschap voor de Veiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google