De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Knolcyperus – FAVV Infovergadering knolcyperus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Knolcyperus – FAVV Infovergadering knolcyperus"— Transcript van de presentatie:

1 Knolcyperus – FAVV Infovergadering knolcyperus
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Knolcyperus – FAVV Infovergadering knolcyperus 5 december 2014

2 Overzicht Historiek knolcyperus Quarantaine-strategie
Evaluatie strategie Afschaffing quarantaine-status

3 Historiek knolcyperus
Sinds jaren 80 vastgesteld Opgenomen in koninklijk besluit 19/11/1987 Maatregelen bleken niet efficiënt voor uitroeiing Oprichting werkgroep in 2006 FAVV, wetenschappers, voorlichtingsinstanties en –instellingen, sectororganisaties Doel: doeltreffende bestrijdingsstrategie ontwikkelen

4 Quarantaine-strategie
Publicatie koninklijk besluit 12/5/2011 Maatregelen (o.a.) Afvoer grond onder toezicht Reiniging landbouwmachines Verbod in de handel brengen van wortel-, knol-, bolgewassen (uitzondering mogelijk onder bep. voorwaarden) Verbod volgende jaren teelt van wortel-, knol-, bolgewassen Specifieke bestrijdingsmaatregelen Bij zware besmetting die onvoldoende afneemt  5 j/10j grasland Meldingsplicht

5 Quarantaine-strategie
Opvolging besmette percelen (om de 2 jaar) Beperkt gebied: Noorden van Vlaanderen Evaluatie zware/lichte besmetting: afhankelijk van de besmette oppervlakte, aantal scheuten per m2 en bedekkingsgraad Monitoring (beperkt binnen gebied gekend besmet te zijn)

6 Quarantaine-strategie
2012: Meer focus op monitoring, incl. inspecties in nieuwe gebieden Ontdekking van veel nieuwe percelen O.a. in gebieden waar men niet verwacht had knolcyperus aan te treffen (meer naar het Zuiden (Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en eerste vondsten in Vlaams-Brabant)) Resultaten inspecties van sinds jaren opgevolgde percelen: algemene tendens = status quo aantal afnames, aantal toenames, aantal hetzelfde gebleven

7 Evaluatie van de strategie
2013: Onkruid is veel verder verspreid dan verwacht Meldingsplicht werd (bijna) niet toegepast Maatregelen blijken niet doeltreffend om op korte termijn concrete resultaten te boeken Besmettingen uit bermen/bosranden/… grenzend aan landbouwgrond maken uitroeiing voor bep. operatoren onmogelijk Te tijdrovende inspectiemethode om graad besmetting te beoordelen en volledige perceel in kaart te brengen resultaat inspectie afhankelijk van klimatologische omstandigheden / momentopname

8 Evaluatie van de strategie
Voorwaarden ‘quarantaine’ = niet aanwezig / enkel aanwezig in beperkt gebied = passende maatregelen voor doeltreffende uitroeiing Met toenmalige strategie onmogelijk AANPASSING NODIG

9 Evaluatie van de strategie
Om quarantaine-status te behouden Enkel vaststelling besmet/niet besmet door FAVV Strengere maatregelen nodig Engagement meldingsplicht nodig om correct reële verspreiding te kunnen inschatten Sector was hier niet toe bereid Strengere maatregelen & meldingsplicht contraproductief Daarom afschaffing quarantaine

10 Afschaffing quarantaine
Koninklijk besluit moet worden opgeheven Opvolging door Vlaamse overheid via IPM Momenteel OVERGANGSPERIODE Juridische procedure voor opheffing aan de gang Bepalingen uit besluit zijn nog van toepassing Meldingsplicht Maatregelen (bestrijding, verbod teelt, …) blijven van kracht tot afschaffing en overname door IPM FAVV voert geen actieve politiek Geen opvolging besmette percelen Geen controles


Download ppt "Knolcyperus – FAVV Infovergadering knolcyperus"

Verwante presentaties


Ads door Google