De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VELOV-conferentie – 26 februari 2015 Project RP Novelle ( )

Verwante presentaties


Presentatie over: "VELOV-conferentie – 26 februari 2015 Project RP Novelle ( )"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een MOOC ICT-competenties voor lerarenopleiders en student-leraren
VELOV-conferentie – 26 februari 2015 Project RP Novelle ( ) Projectteam: Yves Blieck, Lieven Vananderoye, Anne-Catherine Quetin, Jochen Didden & Wouter Hustinx

2 Probleemstelling project
Maatschappelijke evolutie: nood aan 21st century skills o.a. ICT-geletterd, mediawijs ICT-evoluties gaan razendsnel Behoefte aan een meer eigentijds onderwijs Integratie van soft- en hardware, blended learning, ELO’s Curricula Behoefte aan meer eigentijdse vormen van LLL voor lerarenopleiders

3 Probleemstelling project
Maar…. Weinig zicht op het belang van ICT-competenties in de opleidingsvisie Weinig zicht op de plaats van ICT-competenties in de curricula Wat met de ICT-competenties van lerarenopleiders? Dus... Nood aan analyse van de diverse beginsituaties van lerarenopleidingen Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van lerarenopleidingen op vlak van ICT-competenties Voorzien in deze ondersteuningsbehoeften

4 Doelstelling 1 Ontwikkelen van een interpretatiekader om lerarenopleidingen te kunnen waarnemen en analyseren op vlak van hun ontwikkelingsniveau en aanpak inzake ICT-competenties. Acties: Literatuurstudie Verkennen van andere ICT-projecten Intervisie Resultaat: Interpretatiekader

5 Doelstelling 2 Het waarnemen en interpreteren van ontwikkelingsniveau en aanpak inzake ICT-competenties in de lerarenopleidingen van Novelle, op basis van het interpretatiekader (ds1). Doelstelling 3 Ontwikkelen van inzichten en uitwisselen van expertise inzake praktijken met betrekking tot het werken aan ICT-competenties in de lerarenopleiding (ds1 & ds2). Acties: Hospitatieronde mei 2014 – september 2014 Bij 8 lerarenopleidingen van Novelle (3 GLO’s en 5 SLO’s) Semi-gestructureerd interview a.d.h.v. interviewleidraad o.b.v. interpretatiekader Resultaat: Verslag per lerarenopleiding Synthese hospitatieronde

6 Belangrijkste inzichten
Technische en didactische ICT-competenties zijn noodzakelijk, vaak met inbegrip van mediawijsheid Grote verschillen in ICT-gebonden startcompetenties van student-leraren ICT is in SLO’s steeds geïntegreerd aanwezig in curricula, in GLO’s varieert dit Grote verschillen in ICT-gebonden competenties van lerarenopleiders ICT is steeds geïntegreerd aanwezig in het professionaliseringsbeleid Belang van rolmodellen voor zowel student-leraren als lerarenopleiders Nood aan een instellingsoverstijgend platform voor uitwisseling van expertise, ervaringen, good practices, tips Leermaterialen heel vaak in elektronische vorm beschikbaar (minimale vorm) (Startende) Ontwikkeldynamiek voor blended learning en ICT-integratie in vele opleidingen (maximale vorm)

7 Doelstelling 4 Bestaande praktijken/methoden/instrumenten combineren of bijkomende methoden ontwikkelen om het ICT-competentieniveau van lerarenopleiders en aspirant-leraren tot op het beoogde niveau te brengen (ds3). Acties: MOOC-ontwerp Selectie 4 thema’s Uittekenen didactisch ontwerpkader Consumeren en produceren Transfer Heterogene instroom Didactische > Technische ICT-skills? Intervisie Technologische setup (Beoogd) Resultaat: Performante MOOC-omgeving 4 + 4 thema’s

8 Doelstelling 4 Bestaande praktijken/methoden/instrumenten combineren of bijkomende methoden ontwikkelen om het ICT-competentieniveau van lerarenopleiders en aspirant-leraren tot op het beoogde niveau te brengen (ds3). Didactisch ontwerpkader: Oriënteren Kennismaking met het thema (cartoon, krantenknipsel, vraag) Begrijpen Theoretisch kader Toepassen Demonstratie van voorbeeld, door de bril van het theoretisch kader Analyse Deelnemer analyseert zelf voorbeelden Evalueren Standpunten, argumenteren, discussiëren Creatie / Transfer Realisatie in de eigen onderwijspraktijk Reflectie Getuigenis, evaluatie van de eigen praktijk, inbreng van de eigen realisatie

9 Doelstelling 4 Bestaande praktijken/methoden/instrumenten combineren of bijkomende methoden ontwikkelen om het ICT-competentieniveau van lerarenopleiders en aspirant-leraren tot op het beoogde niveau te brengen (ds3). Live illustraties ( ) Thema ICT in de school en de klas, door Lieven Vananderoye (CVO Limlo) Thema Mobile devices in de klas, door Jochen Didden (Hogeschool PXL) Thema Games in het onderwijs, door Anne-Catherine Quetin (Hogeschool PXL) Thema Mobiel leren, door Yves Blieck (CVO De Oranjerie)

10 Doelstelling 5 Ondersteunen van de lerarenopleidingen van Novelle bij de implementatie van de nieuwe praktijken/methoden/instrumenten (ds4) in hun lerarenopleiding (aangepast aan hun beginsituatie). Acties: Uittekenen van verschillende implementatiemodaliteiten (hybride ontwerp) Als xMOOC, cMOOX, task-based MOOC Als geleide of vrije MOOC Opleidingsoverstijgend of opleidingsgebonden In een learning blend met contactonderwijs Fragmentarische selectie voor F2F-onderwijs Als keuze-opleidingsonderdeel Voor de volledige klasgroep of enkel remediërend/excellerend? Voor het volledige team of enkel remediërend/excellerend? (Beoogd) Resultaat: Effectieve implementatie vanaf academiejaar Onder de modaliteit(en) die het best aansluiten bij behoeften van de lerarenopleiding(en)


Download ppt "VELOV-conferentie – 26 februari 2015 Project RP Novelle ( )"

Verwante presentaties


Ads door Google