De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onafhankelijk onderzoek ûnôfhinklik ûndersyk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onafhankelijk onderzoek ûnôfhinklik ûndersyk"— Transcript van de presentatie:

1 Onafhankelijk onderzoek ûnôfhinklik ûndersyk
gemeente Smallingerland

2 Aanleiding De afgelopen periode hebben in lokale en landelijke media berichten gestaan over een mogelijke angstcultuur binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Smallingerland. Ambtenaren zouden zijn weggepest en geïntimideerd. Het college heeft besloten om door middel van een extern onafhankelijk onderzoek vast te stellen in welke mate dit beeld overeenkomt met de werkelijkheid. Dit is de vraag die met het onderzoek beantwoord dient te worden. Het onderzoek moet voor de zomervakantie worden afgerond. Berenschot is een onafhankelijk adviesbureau met aantoonbare ervaring in de gestelde vraag.

3 De onderzoeksvraag Geef aan of er binnen het ambtelijk apparaat van de gemeente Smallingerland sprake is van een sfeer van sociale onveiligheid, waaronder intimidatie en pesterijen

4 Uitgangspunten aanpak Berenschot
Onafhankelijkheid, geen inhoudelijke inmenging van anderen Oordeel op basis van feiten, niet van geruchten Veeleisend ten aanzien informatie Transparante en navolgbare conclusies Zorgvuldigheid naar betrokken actoren Op basis van hoor en wederhoor Vertrouwelijkheid gegarandeerd Het opdrachtgeverschap wordt door de burgemeester vervuld. Deze rol is een formele, gedurende het proces informeren we de opdrachtgever slechts over de voortgang van het proces

5 Stappenplan Onderste rij meer nadruk..
Opstellen onderzoeksprotocol en normenkader Openstellen meldpunt en versturen informatiebrief Oriënterende interviews Vragenlijstonderzoek Verdiepende interviews Analyse, conceptrapport, wederhoor en eindrapport Onderste rij meer nadruk..

6 Meldpunt Betrokkenen kunnen voor het onderzoek relevante informatie melden via Iedereen kan melden Het meldpunt is geopend vanaf nu tot en met 22 mei 2013. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de opdrachtgever of anderen. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen, aangezien de feitelijkheid hiervan niet kan worden nagegaan. Informatie wordt opgenomen in het onderzoeksdossier en gebruikt voor onze analyse. In een aantal gevallen worden melders uitgenodigd voor een interview.

7 Vragenlijst Elke medewerker ontvangt een persoonlijke uitnodiging per voor een vragenlijstonderzoek. U heeft 10 dagen de tijd om de vragen te beantwoorden. Doel: afzonderlijke meldingen in perspectief plaatsen en het creëren van een breed beeld van het werkklimaat. Ongeveer 50 vragen. Individuele gegevens zijn alleen bij Berenschot bekend en worden niet met anderen (zoals de opdrachtgever) gedeeld.

8 Interviews Interviews met:
Sleutelfiguren binnen de organisatie, waaronder leidinggevenden. Medewerkers, op basis van een steekproef. Betrokkenen n.a.v. meldingen. Van alle gesprekken worden interviewverslagen gemaakt en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, volgens ons onderzoeksprotocol. De gesprekken vinden niet op uw werklocatie plaats.

9 Planning

10 Vragen Berenschot B.V. t.a.v. Frank Maas (vertrouwelijk) Postbus RA Utrecht


Download ppt "Onafhankelijk onderzoek ûnôfhinklik ûndersyk"

Verwante presentaties


Ads door Google