De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten Case study Zorg Innovatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten Case study Zorg Innovatie."— Transcript van de presentatie:

1 Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten Case study Zorg Innovatie

2 Inhoud ■Achtergrond & aanleiding project ■Innovaties Zorg & Technologie ■Relatie met ondernemerschap ■Project: opzet, partners en ambitie ■De case: ‘Licht verstandelijk gehandicapten’ ■Thema’s ■Techniek ■Gebruikers ■Organisatie ■Cliënten ■Markt & financieel-economisch ■Juridisch-ethisch ■Verbinding met onderwijs 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT

3 Aanleiding Algemene constatering in de zorg (en andere markten): Arbeidsmarktvraagstuk –Vergrijzing & Ontgroening: acuut tekort aan personeel verwacht in de Zorg; in Noord-Nederland vanaf 2013 Kostenvraagstuk –meer mensen vragen meer zorg –minder mensen dragen bij Kwaliteitsvraagstuk –Hoe kwaliteit van zorg te handhaven & verbeteren Oplossing: Technologie !? 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT

4 Innovaties Zorg & Technologie Geconstateerde bottlenecks ■Gebruikersacceptatie ■Geen positieve businesscase voor alle partijen in de keten ■Organisatorische inbedding ■Juridisch-ethische issues ■Infrastructurele problemen ■Sterk geprotocolleerd beroepenveld ■‘Cost of failure’ ■Opschaling / “not invented here” 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT Veel projecten en pilots; weinig duurzame toepassingen Bronnen: gesprekken, workshops, paneldiscussies, LinkedIn-discussies

5 Relatie met ondernemerschap ■Goed ondernemerschap = succesvolle innovatie ■Opdracht van CvB aan KCO: ondersteun bij ontwikkeling spin off-business o.b.v. resultaten Healthy Ageing en Energie Transitie ■Behoefte aan meer inzicht hoe nieuwe business opportunities in de Zorg- en Energiemarkt van de grond kunnen komen ■Lector New Business Development met speciale aandacht voor Healthy Ageing en Energie Transitie wordt momenteel geworven binnen KCO 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT Succesvolle innovatie heeft vele kritische succesfactoren

6 Project IM LVG Partners Stichting NOVO AVICS Hanzehogeschool Groningen (penvoerder) Financiering Budget € 250.000 60% door Provincie Groningen i.h.k.v. IAG2-programma AVICS levert apparatuur en kennis NOVO levert zorgdeskundigheid HG levert kennis & ervaring (lector, docenten) en onderzoekscapaciteit & handjes (studenten) 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT Welke kritische succesfactoren moeten geadresseerd worden? Looptijd Augustus 2009 – Juli 2011 Basissysteem ontwikkeld Installatie, nul- en effectmetingen vanaf oktober 2010 Ambitie Middels een multidisciplinaire aanpak grip krijgen op al die randvoorwaarden die van belang zijn om te komen tot een duurzame innovatie in de Zorg.

7 NOVO: ca 1850 cliënten / 1300 medewerkers NOVO begeleidt in de regio stad 390 cliënten: stad Groningen, Haren, Hoogkerk, Roden, Nieuw Roden, Leek, Tolbert, Paterswolde, Kornhorn en Ulrum 175 cliënten in een woongemeenschap en 65 clienten bij een steunpunt 150 cliënten ambulant, extramuraal waarvan 40 cliënten met een PGB Gezins- en leefsituatie: –De meeste cliënten zijn ongetrouwd en wonen niet duurzaam samen –In de regio stad begeleidt NOVO 28 vrouwelijke cliënten met 1 of meer kinderen –NOVO begeleidt 8 echtparen –Cliënten ambulant wonen vaak in een bedreigende omgeving –70 cliënten hebben geen contactpersoon Stichting NOVO Noord-Nederland / begeleiding verstandelijk gehandicapten 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT

8 Eerst voorzien in de Basisbehoeften Veilige huisvesting ■Betrouwbare begeleider ■Veilige sociale omgeving, uit de criminaliteit, veilige relaties ■Gezondheid: verslaving, regelmatig eten en drinken, juist medicijngebruik, hygiène ■Werk of dagbesteding: dagstructuur ■Schuldenvrij maken, inkomen regelen, administratie op orde maken Daarna: ■Blijvend voorzien in de basisbehoeften ■Leren daarin zo veel mogelijk zelf te doen: met ondersteuning op eigen benen staan, zelfvertrouwen Daarna: ■Ontwikkeling en ontplooiing Stichting NOVO Activiteiten: wanneer je geen huis en geen thuis hebt 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT

9 NOVO Woongemeenschappen 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT WGS Lohman WGS JG HuisWGS Confiance WGS Antillenstraat WGS Kornalijn

10 NOVO Ambulant 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT

11 AVICS Zeer ervaren in ICT-projecten in de Zorg 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT Sinds 2002 35 werknemers Omzet van ca €6 M per jaar Ruim 150 projecten gerealiseerd Systeem Integrator  Leverancier onafhankelijk  Geen reseller / distribiteur / producent  Nationale projecten met hoge complexiteit  Landelijk dekkend  Consultancy-Functioneel-Technisch-Realisatie-Service  Eigen Research and Development (3 fte)  Nationale en internationale subsidietrajecten (WBSO, IAG1, IAG2, AAL Rosetta) Markt  Zorg98%  Telecom 1 %  Industriele Automatisering 1 %

12 De Case Licht verstandelijk gehandicapten ■IQ ca 50-85 ■Behoefte aan rust, orde en regelmaat ■Beperkt besef van tijd, tijdsduur, plaats, afstand, risico’s, goed/fout ■Moeite met oorzaak-gevolg, als- dan, in actie komen, plannen, dingen afmaken ■Huidige ondersteuning via menselijke interventies: observeren, signaleren en interveniëren ■Begeleiding voornamelijk reactief 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT

13 De Case Gewenste verbeteringen ■Zo veel mogelijk observeren, signaleren en interveniëren overnemen door (technische) hulpmiddelen (arbeidsmarkt & kosten) ■Bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten (‘kwaliteit van leven’) ■Begeleiding van reactief naar proactief ■Begeleiding van operationeel naar tactisch ■Verlaging van het aantal incidenten en escalaties 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT

14 Dag-/nachtritme bewoner  Opstaan  Wonen  Naar bed Energiebesparing in de woning  Temperatuur  Verwarming aan/uit  Raam open/dicht Woon-/werkverkeer bewoner  Locatie  Tijdstip  Duur Scenario’s Geselecteerd o.b.v. belang cliënt 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT

15 Hosted Domotica Server Database Woon Ambulante Team Zorgverlener Rapportage Script Editor LVG’er Expert Systeem Alarm Server Werk Techniek Systeemopzet 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT

16 Sensoren:  Bedmat  Bewegingsmelders (slaapkamer, woonkamer, badkamer)  Deurcontact (buitendeur)  Raamcontacten  Temperatuurmeting (bij voorkeur op de radiator zelf) Actoren:  Verlichtingssturing  CV-sturing (optioneel)  Spreekluister-unit Techniek Sensoren & actoren kunnen naar believen worden toegevoegd 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT

17 Gebruikers Cliënten zijn geen gebruikers 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT ■Gebruikers zijn: ■Orthopedagogen: gebruiken het systeem om effectieve interventies te ontwikkelen ■Begeleiders: gebruiken het systeem om een deel van hun taken naar te delegeren ■Interactieve, exploratieve en iteratieve ontwikkel- methodiek (Agile) om gebruikersacceptatie te realiseren ■Intellectueel eigendom is gezamenlijk ontwikkelde kennis over effectieve interventies: co-development ■Systeem kan ingezet worden voor andere zorginstellingen, andere type cliënten, andere scenario’s

18 Organisatie Project is geen automatisering, maar verandertraject ■Systeem heeft geen consequenties voor verdeling verantwoordelijkheden ■Ontwikkelen nieuwe werkwijzen t.b.v. proactief handelen ■Medewerkers ontwikkelen van operationele naar tactische taken ■Opschaling naar anderen dan ■Betrouwbaarheid ■Systeem betrouwbaar, maar nooit 100% ■Self test (systeem) ■Fall back-scenario’s en draaiboeken (organisatie) 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT

19 Cliënten Kwaliteit van leven ■Doelstelling: minder escalaties, minder lasten om terug te komen in ‘normaal gedrag’, minder inzet ‘blauwe zwaailicht’-diensten ■Proactieve interventies ook gericht op aanleren gewenst gedrag ■Hoe leren licht verstandelijk gehandicapten? ■Conditionering vs causaliteit ■Straffen en belonen ■Relatie met actoren en effectiviteit interventies ■Nog redelijk onbekend onderwerp 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT

20 Markt & Financieel-economisch Wetenschappelijke opzet t.b.v. gevalideerde effectberekeningen ■Nul- en effectmetingen t.b.v. onderbouwing: ■Medische effectiviteit ■Businesscase ■Businesscases voor schakels in een keten ■Businesscase moet kloppen voor de hele keten ■Aannames over marktprijzen en tarieven ■Aannames over opschaling ■Aannames over waarde van niet meetbare opbrengsten (bv ‘kwaliteit van leven’) Zorgkantoor/ Zorgverzekeraar ZorgaanbiederICT-aanbieder 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT

21 Juridisch-ethisch Zorgvuldige belangenafwegingen 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT ■Systeem betekent een inbreuk op de privacy ■Is dat erg? ■Belang cliënt: ■Recht op privacy, maar ook ■Recht op goede zorg ■Belang zorgaanbieder: goede, betaalbare zorg ■Maatregelen: ■Duidelijke afspraken met cliënten ■Zorgvuldig informatiemanagement: onderzoek en operatie ■Uit-knop ■Aansprakelijkheid ■Medisch Ethische Toetsings Commissie

22 Verbinding met onderwijs Tientallen studenten ingezet t.b.v. multidisciplinaire aanpak 11-1-2015Lectoraat New Business & ICT ■Stage- en afstudeeropdrachten ■Informatie & Communicatie Technologie ■Human Technology ■HBO Recht ■Accountancy ■Minoren ■Zorg & Technologie ■CENSI: Sensor Technologie / HIT ■Als case bij software engineering / Agile ■Docenten ■ICT ■HIT ■AGS ■IBS

23 Kenniscentrum Ondernemerschap Zernikeplein 7 9747 AS Groningen www.hanze.nl/kco


Download ppt "Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten Case study Zorg Innovatie."

Verwante presentaties


Ads door Google