De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten"— Transcript van de presentatie:

1 Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten
Case study Zorg Innovatie

2 Inhoud Achtergrond & aanleiding project Innovaties Zorg & Technologie
Relatie met ondernemerschap Project: opzet, partners en ambitie De case: ‘Licht verstandelijk gehandicapten’ Thema’s Techniek Gebruikers Organisatie Cliënten Markt & financieel-economisch Juridisch-ethisch Verbinding met onderwijs Lectoraat New Business & ICT

3 Aanleiding Algemene constatering in de zorg (en andere markten):
Arbeidsmarktvraagstuk Vergrijzing & Ontgroening: acuut tekort aan personeel verwacht in de Zorg; in Noord-Nederland vanaf 2013 Kostenvraagstuk meer mensen vragen meer zorg minder mensen dragen bij Kwaliteitsvraagstuk Hoe kwaliteit van zorg te handhaven & verbeteren Oplossing: Technologie !? Lectoraat New Business & ICT

4 Innovaties Zorg & Technologie
Veel projecten en pilots; weinig duurzame toepassingen Geconstateerde bottlenecks Gebruikersacceptatie Geen positieve businesscase voor alle partijen in de keten Organisatorische inbedding Juridisch-ethische issues Infrastructurele problemen Sterk geprotocolleerd beroepenveld ‘Cost of failure’ Opschaling / “not invented here” Bronnen: gesprekken, workshops, paneldiscussies, LinkedIn-discussies Lectoraat New Business & ICT

5 Relatie met ondernemerschap
Succesvolle innovatie heeft vele kritische succesfactoren Goed ondernemerschap = succesvolle innovatie Opdracht van CvB aan KCO: ondersteun bij ontwikkeling spin off-business o.b.v. resultaten Healthy Ageing en Energie Transitie Behoefte aan meer inzicht hoe nieuwe business opportunities in de Zorg- en Energiemarkt van de grond kunnen komen Lector New Business Development met speciale aandacht voor Healthy Ageing en Energie Transitie wordt momenteel geworven binnen KCO Lectoraat New Business & ICT

6 Project IM LVG Partners Looptijd Stichting NOVO
Welke kritische succesfactoren moeten geadresseerd worden? Partners Stichting NOVO AVICS Hanzehogeschool Groningen (penvoerder) Financiering Budget € 60% door Provincie Groningen i.h.k.v. IAG2-programma AVICS levert apparatuur en kennis NOVO levert zorgdeskundigheid HG levert kennis & ervaring (lector, docenten) en onderzoekscapaciteit & handjes (studenten) Looptijd Augustus 2009 – Juli 2011 Basissysteem ontwikkeld Installatie, nul- en effectmetingen vanaf oktober 2010 Ambitie Middels een multidisciplinaire aanpak grip krijgen op al die randvoorwaarden die van belang zijn om te komen tot een duurzame innovatie in de Zorg. Lectoraat New Business & ICT

7 Stichting NOVO NOVO: ca 1850 cliënten / 1300 medewerkers
Noord-Nederland / begeleiding verstandelijk gehandicapten NOVO: ca 1850 cliënten / 1300 medewerkers NOVO begeleidt in de regio stad 390 cliënten: stad Groningen, Haren, Hoogkerk, Roden, Nieuw Roden, Leek, Tolbert, Paterswolde, Kornhorn en Ulrum 175 cliënten in een woongemeenschap en 65 clienten bij een steunpunt 150 cliënten ambulant, extramuraal waarvan 40 cliënten met een PGB Gezins- en leefsituatie: De meeste cliënten zijn ongetrouwd en wonen niet duurzaam samen In de regio stad begeleidt NOVO 28 vrouwelijke cliënten met 1 of meer kinderen NOVO begeleidt 8 echtparen Cliënten ambulant wonen vaak in een bedreigende omgeving 70 cliënten hebben geen contactpersoon Lectoraat New Business & ICT

8 Stichting NOVO Eerst voorzien in de Basisbehoeften Veilige huisvesting
Activiteiten: wanneer je geen huis en geen thuis hebt Eerst voorzien in de Basisbehoeften Veilige huisvesting Betrouwbare begeleider Veilige sociale omgeving, uit de criminaliteit, veilige relaties Gezondheid: verslaving, regelmatig eten en drinken, juist medicijngebruik, hygiène Werk of dagbesteding: dagstructuur Schuldenvrij maken, inkomen regelen, administratie op orde maken Daarna: Blijvend voorzien in de basisbehoeften Leren daarin zo veel mogelijk zelf te doen: met ondersteuning op eigen benen staan, zelfvertrouwen Ontwikkeling en ontplooiing Lectoraat New Business & ICT

9 NOVO Woongemeenschappen
WGS Lohman WGS Kornalijn WGS Antillenstraat WGS JG Huis WGS Confiance Lectoraat New Business & ICT

10 NOVO Ambulant Lectoraat New Business & ICT

11 AVICS Sinds 2002 35 werknemers Omzet van ca €6 M per jaar
Zeer ervaren in ICT-projecten in de Zorg Sinds 2002 35 werknemers Omzet van ca €6 M per jaar Ruim 150 projecten gerealiseerd Systeem Integrator Leverancier onafhankelijk Geen reseller / distribiteur / producent Nationale projecten met hoge complexiteit Landelijk dekkend Consultancy-Functioneel-Technisch-Realisatie-Service Eigen Research and Development (3 fte) Nationale en internationale subsidietrajecten (WBSO, IAG1, IAG2, AAL Rosetta) Markt Zorg 98% Telecom % Industriele Automatisering % Lectoraat New Business & ICT

12 De Case IQ ca 50-85 Behoefte aan rust, orde en regelmaat
Licht verstandelijk gehandicapten IQ ca 50-85 Behoefte aan rust, orde en regelmaat Beperkt besef van tijd, tijdsduur, plaats, afstand, risico’s, goed/fout Moeite met oorzaak-gevolg, als-dan, in actie komen, plannen, dingen afmaken Huidige ondersteuning via menselijke interventies: observeren, signaleren en interveniëren Begeleiding voornamelijk reactief Lectoraat New Business & ICT

13 De Case Gewenste verbeteringen Zo veel mogelijk observeren, signaleren en interveniëren overnemen door (technische) hulpmiddelen (arbeidsmarkt & kosten) Bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten (‘kwaliteit van leven’) Begeleiding van reactief naar proactief Begeleiding van operationeel naar tactisch Verlaging van het aantal incidenten en escalaties Lectoraat New Business & ICT

14 Scenario’s Dag-/nachtritme bewoner Energiebesparing in de woning
Geselecteerd o.b.v. belang cliënt Dag-/nachtritme bewoner Opstaan Wonen Naar bed Energiebesparing in de woning Temperatuur Verwarming aan/uit Raam open/dicht Woon-/werkverkeer bewoner Locatie Tijdstip Duur Lectoraat New Business & ICT

15 Hosted Domotica Server
Techniek Systeemopzet Hosted Domotica Server Ambulante Team Alarm Server Woon Rapportage Expert Systeem Werk LVG’er Zorgverlener Script Editor Database Lectoraat New Business & ICT 15

16 Techniek Sensoren: Actoren: Bedmat
Sensoren & actoren kunnen naar believen worden toegevoegd Sensoren: Bedmat Bewegingsmelders (slaapkamer, woonkamer, badkamer) Deurcontact (buitendeur) Raamcontacten Temperatuurmeting (bij voorkeur op de radiator zelf) Actoren: Verlichtingssturing CV-sturing (optioneel) Spreekluister-unit Lectoraat New Business & ICT

17 Gebruikers Gebruikers zijn:
Cliënten zijn geen gebruikers Gebruikers zijn: Orthopedagogen: gebruiken het systeem om effectieve interventies te ontwikkelen Begeleiders: gebruiken het systeem om een deel van hun taken naar te delegeren Interactieve, exploratieve en iteratieve ontwikkel-methodiek (Agile) om gebruikersacceptatie te realiseren Intellectueel eigendom is gezamenlijk ontwikkelde kennis over effectieve interventies: co-development Systeem kan ingezet worden voor andere zorginstellingen, andere type cliënten, andere scenario’s Lectoraat New Business & ICT

18 Organisatie Project is geen automatisering, maar verandertraject Systeem heeft geen consequenties voor verdeling verantwoordelijkheden Ontwikkelen nieuwe werkwijzen t.b.v. proactief handelen Medewerkers ontwikkelen van operationele naar tactische taken Opschaling naar anderen dan Betrouwbaarheid Systeem betrouwbaar, maar nooit 100% Self test (systeem) Fall back-scenario’s en draaiboeken (organisatie) Lectoraat New Business & ICT

19 Cliënten Kwaliteit van leven Doelstelling: minder escalaties, minder lasten om terug te komen in ‘normaal gedrag’, minder inzet ‘blauwe zwaailicht’-diensten Proactieve interventies ook gericht op aanleren gewenst gedrag Hoe leren licht verstandelijk gehandicapten? Conditionering vs causaliteit Straffen en belonen Relatie met actoren en effectiviteit interventies Nog redelijk onbekend onderwerp Lectoraat New Business & ICT

20 Markt & Financieel-economisch
Wetenschappelijke opzet t.b.v. gevalideerde effectberekeningen Nul- en effectmetingen t.b.v. onderbouwing: Medische effectiviteit Businesscase Businesscases voor schakels in een keten Businesscase moet kloppen voor de hele keten Aannames over marktprijzen en tarieven Aannames over opschaling Aannames over waarde van niet meetbare opbrengsten (bv ‘kwaliteit van leven’) Zorgkantoor/ Zorgverzekeraar Zorgaanbieder ICT-aanbieder Lectoraat New Business & ICT

21 Juridisch-ethisch Systeem betekent een inbreuk op de privacy
Zorgvuldige belangenafwegingen Systeem betekent een inbreuk op de privacy Is dat erg? Belang cliënt: Recht op privacy, maar ook Recht op goede zorg Belang zorgaanbieder: goede, betaalbare zorg Maatregelen: Duidelijke afspraken met cliënten Zorgvuldig informatiemanagement: onderzoek en operatie Uit-knop Aansprakelijkheid Medisch Ethische Toetsings Commissie Lectoraat New Business & ICT

22 Verbinding met onderwijs
Tientallen studenten ingezet t.b.v. multidisciplinaire aanpak Stage- en afstudeeropdrachten Informatie & Communicatie Technologie Human Technology HBO Recht Accountancy Minoren Zorg & Technologie CENSI: Sensor Technologie / HIT Als case bij software engineering / Agile Docenten ICT HIT AGS IBS Lectoraat New Business & ICT

23 Kenniscentrum Ondernemerschap Zernikeplein 7 9747 AS Groningen www
Kenniscentrum Ondernemerschap Zernikeplein AS Groningen


Download ppt "Intelligente Monitoring Licht Verstandelijk Gehandicapten"

Verwante presentaties


Ads door Google