De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 1 Hoofdstuk 1 MVO. DAG PROGRAMMA 140909 DOELSTELLING MINOR MVO Hoe ziet het programma eruit? Kennis maken - groepsindeling Congres MVO HOE? ZO!

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 1 Hoofdstuk 1 MVO. DAG PROGRAMMA 140909 DOELSTELLING MINOR MVO Hoe ziet het programma eruit? Kennis maken - groepsindeling Congres MVO HOE? ZO!"— Transcript van de presentatie:

1 College 1 Hoofdstuk 1 MVO

2 DAG PROGRAMMA 140909 DOELSTELLING MINOR MVO Hoe ziet het programma eruit? Kennis maken - groepsindeling Congres MVO HOE? ZO!

3 College 1 Hoofdstuk 1 MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO (Engelse term CSR Corporate Social Responsibility)

4 College 1 Hoofdstuk 1 MVO MVO Ethiek 3 P’s Strategie, Management & Organisatie Communicatie Project Filmcyclus/ bedrijfsbezoeken

5 College 1 Hoofdstuk 1 MVO

6

7 Steps to Improving Wages and Working Conditions in the Global Sportswear Industry. Clearing the Hurdles :

8 College 1 Hoofdstuk 1 MVO Hoe milieubelastend ben jij? Wat is jouw ‘footprint’? http://footprint.wwf.org.uk/ http://actonco2.direct.gov.uk/index.html/

9 College 1 Hoofdstuk 1 MVO DOELSTELLING De student moet in staat zijn (principes van) maatschappelijk verantwoord ondernemen succesvol te implementeren bij bedrijven.

10 College 1 Hoofdstuk 1 MVO WAT DOEN WE ALLEMAAL? COLLEGES FILMS GASTSPREKERS REFLECTIES TENTAMEN PRAKTIJK OPDRACHT DENKTANK/BIJEENKOMSTEN

11 College 1 Hoofdstuk 1 MVO

12 INTRODUCTIE MVO Relevantie Definities Historie Motieven Bedrijfsprestaties

13 College 1 Hoofdstuk 1 MVO RELEVANTIE MVO Uit recent onderzoek blijkt dat de: Verwachtingen van burgers t.a.v. MVO ↑ en dat terwijl de prestaties van bedrijven tav MVO ↓ Burgers verwachten meer dan winst en het actief geven aan goede doelen. Zij verwachten een brede maatschappelijke betrokkenheid.

14 College 1 Hoofdstuk 1 MVO DEFINITIES MVO (1) Synoniemen voor MVO: duurzaam ondernemen Ethisch ondernemen Maatschappelijk ondernemen Waardegedreven ondernemen Bewust ondernemen

15 College 1 Hoofdstuk 1 MVO DEFINITIES (2) Definitie duurzaamheid Het vermogen van samenlevingen om in hun eigen behoeften te voorzien, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, te schaden.

16 College 1 Hoofdstuk 1 MVO TRIPLE P Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het in balans brengen van de triple-P gedachte: people planet profit

17 College 1 Hoofdstuk 1 MVO DEFINITIE MVO (3) (SER / Min. V. EZ) “Het bewust richten van de ondernemings- activiteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies People, Planet en Profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen.”

18 College 1 Hoofdstuk 1 MVO DEFINITIES (4) Elementen uit definitie MVO: Core business Vrijwilligheid Meerwaarde voor bedrijf én Samenleving (= triple P: People, Planet, Profit)

19 College 1 Hoofdstuk 1 MVO People…

20 College 1 Hoofdstuk 1 MVO Planet…

21 College 1 Hoofdstuk 1 MVO Profit !!!

22 College 1 Hoofdstuk 1 MVO Werkgelegenheid Arbeidsvoorwaarden Personeelsvoorzieningen Veiligheid + gezondheid Opleiding en training Diversiteit Sociaal maatschappelijke betrokkenheid bij de (lokale) samenleving Integriteit … People…

23 College 1 Hoofdstuk 1 MVO Milieuprestaties Energieverbruik Materiaalgebruik Afvalverwijdering Hergebruik en recycling CO2-uitstoot Transport … Planet…

24 College 1 Hoofdstuk 1 MVO Strategie Segmentatie Positionering Innovatie Relatie met stakeholders Partnerships Imago en reputatie Risico’s Concurrentiepositie … Profit !!!

25 College 1 Hoofdstuk 1 MVO DEFINITIES (4) 1.Klimaatverandering 2.Armoedebestrijding 3.Biodiversiteit 4.Concurrentiekracht 5.Arbeidsparticipatie 6.Mensenrechten 7.Kwaliteit van arbeid 8.Gezond leven 9.Duurzame landbouw 10.Leefbaarheid De 10 maatschappelijke thema’s van MVO

26 College 1 Hoofdstuk 1 MVO MOTIEVEN (1) Drie categorieën om aan MVO te doen: MOET –Wet- en regelgeving en maatschappelijke verwachtingen HOORT –Persoonlijke overtuiging LOONT –Welbegrepen eigenbelang

27 College 1 Hoofdstuk 1 MVO MOTIEVEN (2) Reputatiemanagement Risicomanagement Medewerkerstevredenheid Leren en innoveren Marktvraag Bedrijfsprestaties

28 College 1 Hoofdstuk 1 MVO BEDRIJFSPRESTATIES Er is geen duidelijk direct bewijs voor een relatie tussen MVO en financiële prestaties Daarentegen is er wel indirect bewijs: –Toename medewerkersmotivatie –Hogere productiviteit Ontwikkeling beurskoersen MVO-bedrijven beter Medewerkerstevredenheid

29 College 1 Hoofdstuk 2 MVO MOTIVATIE: GELD IS NIET ALLES Activiteiten TNT (logistieke verzorging World Food Program) dragen bij aan motivatie en commitment van medewerkers. Je moet niet alleen financieel, maar ook sociaal verantwoord bezig zijn. Mensen werken niet alleen meer voor geld, ze willen trots zijn op wat ze doen, trost zijn op de prestaties van de organisatie, ze willen zien dat de organisatie, en daarmee hun werk voor de organisatie, echt iets betekent en de wereld een beetje beter maakt.

30 College 1 Hoofdstuk 2 MVO VERANDERDE WERELD, VERANDERD BEWUSTZIJN Allerlei economische en technische ontwikkelingen in de afgelopen eeuw hebben niet alleen onze wereld, maar ook ons bewustzijn drastisch veranderd. We willen dat onze mening gehoord wordt, we willen niet alleen geld verdienen, maar ook wat doen met ons leven, er betekenis aan geven en een betrokken wereldburger zijn, niet alleen privé maar ook in onze werkomgeving.

31 College 1 Hoofdstuk 2 MVO Elk bedrijf heeft een morele verantwoordelijkheid voor het welzijn van de stakeholders die het door zijn activiteiten (direct en indirect) beïnvloedt. En evenzo heeft iedere stakeholder de morele verantwoordelijkheid voor het welzijn van het bedrijf waarop hij invloed heeft.


Download ppt "College 1 Hoofdstuk 1 MVO. DAG PROGRAMMA 140909 DOELSTELLING MINOR MVO Hoe ziet het programma eruit? Kennis maken - groepsindeling Congres MVO HOE? ZO!"

Verwante presentaties


Ads door Google