De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAN OPVANG NAAR ONTWIKKELING

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAN OPVANG NAAR ONTWIKKELING"— Transcript van de presentatie:

1 VAN OPVANG NAAR ONTWIKKELING
BIJEENKOMST KINDEROPVANG ALMERE 12 NOVEMBER 2014

2 DE KRACHT VAN DE STAD coalitieakkoord 2014-2018
Continuïteit van eerder ingezet beleid Resultaten borgen en verdiepen Inzetten op de doorgaande lijn 0-12 jaar Accent op het jongste kind 0-6 jaar integratie van zorg en onderwijs Preventie heeft prioriteit Focus in de wijk Uiteraard staat er nog veel meer in het Coalitieakkoord, maar dit zijn de belangrijkste zaken voor het onderwerp van vandaag

3 Investeren in jonge kinderen
VAN OPVANG NAAR ONTWIKKELING Investeren in de ontwikkeling van kinderen kan niet vroeg genoeg beginnen Kwaliteit van opvang van groot belang Het zijn de pedagogisch medewerkers die ertoe doen

4 Nut en Noodzaak Inspectierapport VVE 2014:Kwaliteit VVE is verbeterd, maar er zijn nog aandachtspunten: Ontwikkeling kwalitatief doorgaande lijn; Leer- en ontwikkelopbrengsten formuleren en monitoring hiervan; Interne kwaliteitszorg binnen de voorschoolse voorzieningen en onderbouw basisschool; Extra impuls ouderbeleid en ouderbetrokkenheid. Woordenschat blijft nog achter Onderwijsmonitor: Woordenschat blijft achter in Almere Transitie Sociaal Domein: meer preventie

5 Het jonge kind als speerpunt van beleid
1. Expertiseverbetering professionals 2. De ouder als betrokken partner 3. Het kind voorop 4. Geharmoniseerd voorschools aanbod.

6 Maatregelen Inzet HBO-ers Gebruik kindvolgsysteem Taalscholing
Opbrengstgericht werken Resultaatsafspraken VVE Doorgaande lijn met basisschool Versterken ouderbetrokkenheid Opbouw zorgstructuur (bv Sterk in de Kinderopvang) Harmonisatie voorschools aanbod: meer plekken peuterwerk en VVE Sluitende aanpak Toeleiding

7 ENTZA Expertisenetwerk Samenhang in bestaand aanbod scholingen
Organiseren nieuw aanbod Wetenschap betrekken Opleidingen betrekken Monitoring

8 TOT SLOT VRAGEN/OPMERKINGEN?


Download ppt "VAN OPVANG NAAR ONTWIKKELING"

Verwante presentaties


Ads door Google