De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ik wil jou van harte dienen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ik wil jou van harte dienen"— Transcript van de presentatie:

1 Ik wil jou van harte dienen

2 ‘Dienen’ in het Nieuwe Testament
Diakonéo/diakonia/diakonos Aan tafel dienen/maaltijden verzorgen (Joh.12; Hand.6)

3 ‘Dienen’ in het Nieuwe Testament
Diakonéo/diakonia/diakonos Aan tafel dienen/maaltijden verzorgen (Joh.12; Hand.6) Dienen van een medemens (Matt.25:40; Joh.13:14; Luc.12:37)

4 ‘Dienen’ in het Nieuwe Testament
Diakonéo/diakonia/diakonos Aan tafel dienen/maaltijden verzorgen (Joh.12; Hand.6) Dienen van een medemens (Matt.25:40; Joh.13:14; Luc.12:37) Dienen met prediking, onderwijs etc. (Hand.6:4; 2 Kor.5:18)

5 ‘Dienen’ in het Nieuwe Testament
Diakonéo/diakonia/diakonos Aan tafel dienen/maaltijden verzorgen (Joh.12; Hand.6) Dienen van een medemens (Matt.25:40; Joh.13:14; Luc.12:37) Dienen met prediking, onderwijs etc. (Hand.6:4; 2 Kor.5:18) Anderen ondersteunen in hun werk in Gods Koninkrijk (Hand. 19:22)

6 ‘Dienen’ in het Nieuwe Testament
Diakonéo/diakonia/diakonos Aan tafel dienen/maaltijden verzorgen (Joh.12; Hand.6) Dienen van een medemens (Matt.25:40; Joh.13:14; Luc.12:37) Dienen met prediking, onderwijs etc. (Hand.6:4; 2 Kor.5:18) Anderen ondersteunen in hun werk in Gods Koninkrijk (Hand. 19:22) Behoeftigen dienen door giften (2 Kor.8 en 9; Rom.15:25)

7 ‘Dienen’ in het Nieuwe Testament
Diakonéo/diakonia/diakonos Aan tafel dienen/maaltijden verzorgen (Joh.12; Hand.6) Dienen van een medemens (Matt.25:40; Joh.13:14; Luc.12:37) Dienen met prediking, onderwijs etc. (Hand.6:4; 2 Kor.5:18) Anderen ondersteunen in hun werk in Gods Koninkrijk (Hand. 19:22) Behoeftigen dienen door giften (2 Kor.8 en 9; Rom.15:25) Elkaar dienen met de ontvangen genadegaven (1 Petr. 4:10)

8 ‘Dienen’ in het Nieuwe Testament
Douleuo/doulos Dienen als slaaf Volledig eigendom van je meester Geen eigen rechten

9 ‘Dienen’ in het Nieuwe Testament
Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; 6 niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. (Efeziërs 6:5-6) Paulus en Timoteüs, slaven van Christus Jezus... (Filippenzen 1:1)

10 Jezus als fundament van dienen
43 Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. 44 En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. 45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. (Marcus 10:43-45; HSV)

11 Filippenzen 2:1-11 1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

12 Filippenzen 2:1-11 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

13 Filippenzen 2:1-11 9 Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

14 Filippenzen 2:1-11 1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

15 Filippenzen 2:1-11 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

16 Filippenzen 2:1-11 9 Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

17 De gezindheid die Christus Jezus had...
Wat betekent dat voor ons?

18 De gezindheid die Christus Jezus had...
Wat betekent dat voor ons? Afstand doen van je rechten

19 De gezindheid die Christus Jezus had...
Wat betekent dat voor ons? Afstand doen van je rechten Je verwachtingen bijstellen

20 De gezindheid die Christus Jezus had...
Wat betekent dat voor ons? Afstand doen van je rechten Je verwachtingen bijstellen Een juiste houding

21 Waarom zouden we dienen?

22 Waarom zouden we dienen?
Liefde

23 Waarom zouden we dienen?
Liefde ...maar dient elkaar als slaaf door middel van de liefde (Galaten 5:13b)

24 Waarom zouden we dienen?
Liefde ...maar dient elkaar als slaaf door middel van de liefde (Galaten 5:13b) Gehoorzaamheid: dienen is een opdracht

25 Waarom zouden we dienen?
Liefde ...maar dient elkaar als slaaf door middel van de liefde (Galaten 5:13b) Gehoorzaamheid: dienen is een opdracht De nood om ons heen

26 Waarom zouden we dienen?
Liefde ...maar dient elkaar als slaaf door middel van de liefde (Galaten 5:13b) Gehoorzaamheid: dienen is een opdracht De nood om ons heen Openheid voor het evangelie

27 Waarom zouden we dienen?
Liefde ...maar dient elkaar als slaaf door middel van de liefde (Galaten 5:13b) Gehoorzaamheid: dienen is een opdracht De nood om ons heen Openheid voor het evangelie Voldoening

28 Waarom zouden we dienen?
Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. (2 Korintiërs 9:12-14)

29 Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn
Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.

30 Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave!


Download ppt "Ik wil jou van harte dienen"

Verwante presentaties


Ads door Google