De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leidraad bij het geïntegreerd toetsen van eindcompetenties bij zij-instromers lerarenopleiding UITZIGT (SoE 2010/26) Penvoerende instelling: KHLeuven Projectpartners:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leidraad bij het geïntegreerd toetsen van eindcompetenties bij zij-instromers lerarenopleiding UITZIGT (SoE 2010/26) Penvoerende instelling: KHLeuven Projectpartners:"— Transcript van de presentatie:

1 Leidraad bij het geïntegreerd toetsen van eindcompetenties bij zij-instromers lerarenopleiding UITZIGT (SoE 2010/26) Penvoerende instelling: KHLeuven Projectpartners: Lessius Mechelen CVO VIVO Kortrijk

2 Positionering van het UITZIGT-assessmentinstrument Een totaalbenadering  Leerweg-onafhankelijk assessment-instrumentarium voor eindtoetsing zij-instromers dat beter aansluit bij alternatieve (verbredende en verdiepende) leertrajecten ↔ gefragmenteerde benadering van evaluatie ↔ taakbelasting van klassieke toetspraktijk (zowel voor lectoren als cursisten)  meer aansluiten bij een competentiegerichte curriculumopbouw  Verwevenheid EVC en eindtoetsing

3 Actieve rol van de student Betrokkenheid van de student voor, tijdens en na de evaluatie – Zelf bewijslast verzamelen, kritisch terugblikken, eigen leerproces bevragen… – Niet alle initiatief aan de ‘ondervrager’ laten: de student toont zelf aan dat hij in verschillende beroepssituaties juist heeft gehandeld/competent is – Feedback naar de student: assessment for learning Zelfregulering van het leren Responsabilisering van de student

4 Leerwegonafhankelijke beoordeling Assessment is onafhankelijk van het gevolgde leertraject: -ontkoppelen van begeleiden en beoordelen -toetsing van alle studenten met eenzelfde beoordelingskader = MEER validiteit en betrouwbaarheid van de beoordeling. → Accreditatie-criteria verscherpen de behoefte aan objectieve outputpeiling

5

6 360° feedback in summatieve context 1.Klassieke kennis- en vaardigheidstoetsen 2.Bewijslast praktijk (student, opleiding, stageplaats) 3.Checklist 4.Bijkomende toetsing (casussen, actieonderzoek, authentieke leertaken) 5.Portfolio-assessment (portfolio + competentiegericht interview)

7 Begeleiden van de student bij het samenstellen van het assessmentportfolio Duidelijke afspraken over de inhoud en de maximumomvang van een portfolio (= aantal bewijsstukken)  vormelijke ontvankelijkheid Leidraad: STARR-formulier Kwalitatieve criteria voor de bewijsstukken (VRAAK)  inhoudelijke ontvankelijkheid Correct Nederlands zonder spelfouten

8 Evaluatiecriteria en cesuren die leiden tot een eindoordeel Een holistische benadering met analytische inslag Assessoren  één totaalbeoordeling + motivering door de (kwalitatieve) beoordelingen van verschillende deelcompetenties Autonomie van de instellingen Aanbevelen van een mogelijke beslissingsstrategie Informatie die van doorslaggevende aard is in de eindweging:  professionele houdingen (attitudes)  een aantal competenties zien we als zogenaamde breekijzers

9 Verloop van het eind-assessment en de beoordelingscommissie

10 Voorbereiding en ondersteuning student Ideaal tijdpad : zie projectdocument (uitprinten)

11 Voorbereiding en coaching van assessoren Vertrouwd maken met het competentieprofiel Vaardigheden bij het doornemen van een competentiegericht portfolio ontwikkelen: wat is goede bewijslast? Beheersen van interviewtechniek (STARR) Oefenen in het toepassen van cesuren

12 Implementatie CVO VIVO Kortrijk Digitaal portfolio Keuze- en verplichte opdrachten in bewijskracht

13 Implementatie Thomas More Werkplekleren Stage + 2 opleidingsonderdelen Deels digitaal portfolio Via Toledo Bewijskracht vrij te kiezen Per competentiecluster

14 Implementatie KHLeuven Uitbreiding tot alle OPO’s (volledige competentieprofiel) Evolutie naar geïntegreerde eindtoetsing (programmatisch toetsen)

15 Vragen Welk gedachtengoed of realisaties spreken je aan uit dit project? Wat zie je (nog) moeilijk te realiseren in jouw instelling? Waarom?


Download ppt "Leidraad bij het geïntegreerd toetsen van eindcompetenties bij zij-instromers lerarenopleiding UITZIGT (SoE 2010/26) Penvoerende instelling: KHLeuven Projectpartners:"

Verwante presentaties


Ads door Google