De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marktbevraging Smart Grids oktober 2014 Dirk Van den Broecke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marktbevraging Smart Grids oktober 2014 Dirk Van den Broecke."— Transcript van de presentatie:

1 Marktbevraging Smart Grids oktober 2014 Dirk Van den Broecke

2 Doelstelling bevraging  Bent u zich bewust van het concurrentievoordeel dat een creatief gebruik van slimme energienetten (of ‘smart grids’) uw bedrijf kan opleveren?  Verspreiding enquête via nieuwsbrief (1500 adressen) en mailing naar de contacten  16 respondenten

3 Bedrijfsgegevens respondenten  Indeling volgens energieverbruik:

4 Bedrijfsgegevens respondenten

5 Algemene energietopics  Welke energiegerelateerde topics houden u bezig? Met welke energiegerelateerde uitdagingen wordt uw bedrijf nu al geconfronteerd of welke uitdagingen verwacht u in de nabije toekomst?

6 Algemene energietopics - quotes  “We streven ernaar om onze energieverbruiken maximaal te beperken met de beschikbare middelen.”  “Er is steeds meer vraag van klanten naar MVO en carbon footprint.”  “Energie is noodzakelijk om te produceren en is prioritair binnen het bedrijfsbeleid. De prijzen zijn in vergelijking met het buitenland een pak hoger waardoor ons efficiëntievoordeel (o.a. door het auditconvenant) geneutraliseerd wordt en bovendien profiteren onze buitenlandse vestigingen van onze kennis om ook te focussen op energiereductie.”

7 Algemene energietopics - quotes  “Vanop groepsniveau wordt gekeken naar energieonafhankelijkheid waarbij we dan terecht komen bij de hernieuwbare energie (zonnepanelen en vooral windenergie)”  “Door toepassing van een alerte aankooppolitiek slaagt het bedrijf erin om de energieprijs vrij goed te beheren. Maar we zien ook dat allerlei heffingen de prijs doen toenemen, en de wijze waarop heffingen worden toegepast is niet steeds eerlijk noch evenwichtig, noch transparant. Bepaalde federaties (chemie, energie, metaalverwerkende nijverheid) trekken nogal snel het laken naar zich toe bij de besprekingen met de overheid.”

8 Algemene energietopics - quotes  “Als bedrijf over verschillende continenten aanwezig, is de bevoorrading en bijhorende prijs zeer belangrijk in het afwegen van strategische beslissingen”  “Onze klanten zijn meestal in grote mate afhankelijk van energie, en daar houden wij rekening mee bij de ontwikkeling van onze producten en diensten. Wij hebben een competentiecel die specifiek werkt rond energiebeheer en duurzaamheid. Daarom zijn wij zeer geïnteresseerd in en overtuigd van het belang van smart grids in de nabije toekomst.”

9 Algemene energietopics - quotes  “Al deze topics zijn gelinked aan het betaalbaar houden van elektriciteit voor energie-intensieve bedrijven binnen een internationaal competitieve omgeving. Het feit dat de EU voorlopig blijft vasthouden aan eenzijdige klimaatdoelstellingen zonder de impact ervan op de energieprijzen volledig te compenseren ondergraaft het investeringsklimaat dat nodig is om energie-efficiëntie verder op te drijven. Het uitblijven van een (geharmoniseerd EU) energiebeleid dat rekening houdt met de (nieuwe) realiteit waarin de overheid zal blijven interveniëren in de keuze van de elektriciteitsmix en bevoorradingszekerheid maakt dat investeringen in de elektriciteitsproductie uitblijven en vormt een uitdaging voor de toekomstige bevoorradingszekerheid.”

10 Smart Grids  Waarmee houdt u rekening bij het uitwerken van toekomstige investeringen? Wat zijn voor uw bedrijf relevante topics voor de toekomst?

11 Smart Grids  Waarmee houdt u rekening bij het uitwerken van toekomstige investeringen? Wat zijn voor uw bedrijf relevante topics voor de toekomst?

12 Enkele aanvullende topics  “EnergieUURprijzen in functie van de elektriciteitsmix keuzes, graad van demand response, import/export, phase out,...”  “Markt moet hedging van externe energiekostvariaties toelaten om rendement te verzekeren tijdens afschrijfperiode.”  “Planning van het inzetten van investerings- en arbeidsmiddelen in functie van de energiekosten.”  “Thermische opslag in chemische of industriële producten - zou dit niet goedkoper zijn dan de courante opslagtechnieken?”

13 Uitgevoerde projecten  Met welke onderwerpen heeft uw bedrijf ervaring in de energiegerelateerde projecten die u de laatste 2 jaar hebt uitgevoerd?

14 Contact www.smartgridsflanders.be info@smartgridsflanders.be +32 2 229 81 67 heidi.lenaerts@smartgridsflan ders.be +32 476 528 301 dirk.vandenbroecke@smartgri dsflanders.be +32 478 659 164 Heidi LenaertsKris Van Daele General directorChairman of the Board Dirk Van den BroeckeNatacha De Brauwer Project managerAssistant


Download ppt "Marktbevraging Smart Grids oktober 2014 Dirk Van den Broecke."

Verwante presentaties


Ads door Google